• fi
 • en
 • Turun kiinteistömarkkinoiden näkymät säilyvät positiivisina

  26.02.2019

  Turun seudun vahvana jatkuva talous- ja työllisyyskehitys tukee kiinteistömarkkinoita. Asuntorakentamisen volyymit ovat korkealla tasolla ja useita toimitilahankkeita on käynnissä ja suunnitteilla. Kiinteistökauppojen volyymin odotetaan edelleen kasvavan, ja tilakysyntä säilyy vahvana kaikissa toimitilatyypeissä. Vahva kiinteistösijoitusmarkkina painaa parhaiden kohteiden tuottovaatimuksia alaspäin.

  Turun seudun talous- ja työllisyysnäkymät pysyttelevät positiivisina, ja väestö kasvaa. Turun seudun odotetaan lähivuosikymmeninä olevan pääkaupunkiseudun ja Tampereen seudun ohella ainoa alue, jossa väestön odotetaan selvästi kasvavan. Positiivinen kasvunäkymä tukee tämän kasvukolmion kaupunkien asemaa kiinteistösijoitusmarkkinoilla.

  Asuntorakentamisen volyymit ovat olleet Turussa korkealla tasolla kolmen viime vuoden aikana, ja myös toimitilojen rakentaminen on nyt kasvussa. Turun ydinkeskustaa torin ympäristössä uudistetaan voimakkaasti, ja merkittäviä toimitilahankkeita on käynnissä tai suunnitteilla eri puolilla Turun seutua. Kaupungin hotellitarjonta on myös ripeästi kasvamassa.

  Kiinteistömarkkinoiden kaupankäynti pysyy vilkkaana

  Muiden kasvukeskusten tavoin kaupankäynti on Turun seudulla ollut aktiivista. Vuonna 2018 KTI tilastoi Turun seudun kauppavolyymiksi 290 miljoonaa euroa. Viime vuoden kauppavolyymi muodostui suuresta määrästä kauppoja monissa eri kiinteistötyypeissä, ja ostajien joukossa on ollut niin paikallisia toimijoita, valtakunnallisia kiinteistörahastoja ja sijoitusyhtiöitä kuin ulkomaisia sijoittajiakin. Myös vuosi 2019 on käynnistynyt vilkkaasti. Helmikuussa ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö Hemsö Fastighets Ab ja Turun kaupunki allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Turun kaupunki myy Hemsölle hoiva- ja sairaalakiinteistöistä muodostuvan kokonaisuuden 130 miljoonalla eurolla. Lisäksi Logomon toimistotilat ja pari muutakin toimitilakiinteistöä on vaihtanut tämän vuoden puolella omistajaa. Joulukuussa toteutetun Alueellisen toimitilabarometrin vastaajat ennakoivat Turussa kiinteistökauppavolyymin kasvavan sekä toimisto-, liike- että tuotannollisissa kiinteistöissä.

  Vahva taloustilanne heijastuu tilakysynnän näkymiin

  Turun seudun toimitilojen käyttöasteet ovat pysyneet kohtuullisen vahvoina, ja tilanne parani vuoden 2018 aikana entisestään sekä toimisto- että liiketiloissa. Alueellisen toimitilabarometrin vastaajat uskovat positiivisen kehityksen jatkuvan: tilakysynnän uskotaan lisääntyvän ja tyhjien tilojen määrän vähenevän tulevan vuoden aikana kaikissa toimitilatyypeissä. Kaikkein vahvimpia näkymät ovat toimistoissa, sillä jopa 77 prosenttia barometrin vastaajista odottaa toimistojen tilakysynnän lisääntyvän.

  Vuokrien ennakoidaan nousevan kaikissa tilatyypeissä

  Toimitilavuokrien ennakoidaan myös nousevan. Sekä toimistoissa että liiketiloissa Alueellisen toimitilabarometrin vastaajat ennakoivat vuokrien nousevan voimakkaammin keskustan ulkopuolella kuin ydinkeskustassa. Toimistoissa nousuodotukset ovat vahvimpia Kupittaalla ja keskustan lähiympäristössä, liiketiloissa puolestaan Haunisen ja Skanssin alueilla.

  Myös Turun asuntovuokrat ovat edelleen nousseet, vaikka nousuvauhti onkin ollut hidasta parina viime vuonna. Syyskuun 2017 ja syyskuun 2018 välisenä ajanjaksona KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi osoitti 0,9 prosentin nousua Turussa. Asuntomarkkinoiden asiantuntijat odottavat kuitenkin lähes yksimielisesti etenkin Turun pienten asuntojen vuokrien nousevan lähitulevaisuudessa.

  Turun seudun kiinteistömarkkinat, kevät 2019

  Lisätietoja: 
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480 

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Turun seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.