• fi
 • en
 • Turun seudun kiinteistökauppa- ja rakennusmarkkinat pysyneet aktiivisina

  Rakentamisen volyymit kasvoivat Turussa vuonna 2020 koronapandemiasta huolimatta. Uusia asuntoaloituksia tilastoitiin 2000-luvun ennätysmäärä ja merkittäviä toimitilahankkeita sekä käynnistyi että valmistui. Turun seudun kiinteistökauppavolyymi pysyi melko korkealla tasolla, ja prime-toimistojen tuottovaatimukset laskivat hieman. Toimitilavuokramarkkinoilla eletään kuitenkin muiden suurten kaupunkien tavoin haasteellisia aikoja ja näkymät ovat monin osin negatiivisia. 

  Koronakriisi on tuonut monenlaisia haasteita kiinteistömarkkinoille koko Suomessa, mutta Turun seudun rakentamis- ja kaupankäyntivolyymit pysyivät viime vuonna melko korkealla tasolla. Asuntorakentamisen volyymit kääntyivät Turussa viime vuonna uuteen nousuun kahden vuoden laskun jälkeen. Viime vuonna tehtiin koko 2000-luvun ennätys sekä aloitettujen asuntojen että myönnettyjen rakennuslupien määrässä. Vuokra-asuntokantakin jatkaa vauhdikasta kasvuaan, sillä KTI:n rakennushanketilastojen mukaan Turussa oli vuoden 2021 alussa rakenteilla toista tuhatta asuntoa kokonaan vuokrakäyttöön tulevissa rakennuksissa. 

  Suurimpia vuonna 2020 valmistuneita toimitilahankkeita olivat Kupittaalla 8 500 neliön Trivium Retoriikka -toimistokiinteistö, jonka sijoittajana ja myös pääkäyttäjänä on Veritas, sekä Liedon Avantin alueelle valmistunut 19 000 neliön DB Schenkerin logistiikkakeskus. Kaupunkiin valmistui myös kaksi uutta hotellia. 

  Kiinteistökauppamarkkinat pysyneet suhteellisen aktiivisina 

  KTI tilastoi vuonna 2020 Turun seudulla noin 290 miljoonan euron verran merkittäviä kiinteistökauppoja. Seudulla tehtiin useita melko pieniä yksittäisten kiinteistöjen kauppoja ja lisäksi volyymia kasvattivat isot salkku- ja yrityskaupat, joissa monet turkulaiset asunto-, liike- ja yhteiskuntakiinteistöt vaihtoivat omistajaa.  

  Tammikuussa 2021 toteutetussa Alueellisessa toimitilabarometrissa Turun paikalliset vastaajat ennakoivat liikekiinteistöjen kaupankäynnin hieman laskevan Turun seudulla, mutta toimisto- ja etenkin tuotannollisten kiinteistöjen kaupankäyntinäkymät ovat positiivisia. Laadukkaiden prime-toimistojen tuottovaatimukset laskivat hienoisesti pandemiasta huolimatta, mutta liikekiinteistöjen tuottovaatimukset ovat nousussa. 

  Toimistojen ja liiketilojen tilakysyntä laskussa 

  Koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat heikentäneet eritoten liiketilamarkkinoiden tilannetta ja näkymiä. Tilakysyntään liittyvä epävarmuus on kasvanut myös toimistomarkkinoilla koko Suomessa. Turussakin odotukset sekä toimistojen että liiketilojen tilakysynnän ja käyttöasteiden kehityksestä ovat negatiivisia. Jopa 60 prosenttia Alueellisen barometrin vastaajista ennakoi toimistojen tilakysynnän laskevan vuonna 2021. Toistaiseksi Turun toimistotilojen käyttöasteet ovat kuitenkin korkeampia kuin muissa suurissa kaupungeissa. 

  Toimistovuokrien odotetaan nousevan keskustassa ja Kupittaalla 

  Liiketilavuokrien odotetaan laskevan kaikilla Turun seudun keskeisillä osamarkkinoilla, mutta toimistomarkkinoilla ydinkeskusta ja Kupittaan alue pitävät pintansa. Näillä alueilla yli kolmannes alueellisen barometrin vastaajista arvioi toimistovuokrien nousevan vuoden 2021 aikana. Tuotannollisissa tiloissa Alueellisen toimitilabarometrin vastaajat odottivat vuokrien pysyvän melko ennallaan. Sataman ja Iso-Heikkilän alueella näkymät ovat hieman muita alueita positiivisempia. 

  Turun asuntovuokrat nousivat 1,8 prosenttia vuonna 2020 

  Turun asuntovuokrat nousivat vauhdikkaasti 2010-luvun aikana, mutta muiden suurten kaupunkien tapaan kasvu on hidastunut vuosien 2019 ja 2020 aikana. KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi nousi Turussa 1,8 prosenttia vuonna 2020, joka oli samaa tasoa Tampereen, Lahden ja Kuopion kanssa. Turun asuntovuokrien nousu oli voimakkainta yksiöissä, joissa indeksi nousi vuoden 2020 aikana 3,6 prosenttia. 

  Lisätietoja: 
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480 
  Eva Elston-Hämäläinen, lakimies, RAKLI ry, puh. 043 825 6073 

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Turun seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä. 

  Turun seudun kiinteistömarkkinat 2021