• fi
 • en
 • Turun seudun kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkas viime vuosi

  Turun seudun kiinteistökauppavolyymi ylsi ennätykselliseen 380 miljoonaan euroon vuonna 2019. Laadukkaiden kiinteistöjen tuottovaatimukset laskivat viime vuoden aikana keskeisillä osamarkkinoilla. Asuntorakentamisen volyymit ovat laskeneet parin vuoden takaiselta huipputasoltaan, mutta hotelli- ja toimistotarjonta kasvaa.

  Turun seudun talouskehitys pysyi vahvana ja työllisyys kehittyi positiivisesti vuonna 2019. Vuoden 2020 alussa talouden kasvunäkymät ovat kuitenkin heikentyneet sekä vientikysynnän heikkenemisen että ennen kaikkea koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden takia. Taloustilanteen epävarmuuden jatkuessa vaikutukset tullevat ulottumaan myös kiinteistömarkkinoille.

  Toimistoja ja hotelleja rakennetaan vilkkaasti

  Asuntorakentamisen volyymit ovat olleet Turussa muiden kasvukeskusten tavoin viime vuosina poikkeuksellisen korkeita, mutta nyt volyymit ovat kahtena vuonna peräkkäin selkeästi laskeneet. Vuonna 2019 Turussa aloitettiin vajaan 1 400 asunnon rakentaminen, joka oli kuitenkin edelleen 2000-luvun neljänneksi korkein volyymi. Toimistojen ja hotellien rakentaminen on puolestaan vilkasta. Uutta toimistotilaa on tulossa etenkin Kupittaan-Itäharjun alueelle. Kaupunkiin on myös rakenteilla kolme uutta hotellia, joihin tulee yhteensä noin 650 hotellihuonetta.

  Kiiinteistökauppavolyymi ennätyksellisen korkea vuonna 2019, tuottovaatimukset laskivat

  Turun seudulla kaupankäynti oli viime vuonna hyvinkin aktiivista, ja seudun kokonaisvolyymi nousi viime vuonna muita pääkaupunkiseudun ulkopuolisia kasvukeskuksia korkeammaksi. KTI tilastoi Turun seudun kiinteistökauppavolyymiksi viime vuonna ennätykselliset 380 miljoonaa euroa, joka ylitti niukasti edellisen, vuoden 2016 ennätysvolyymin. Esimerkiksi kotimaiset erikoissijoitusrahastot ja ulkomaiset sijoittajat tekivät suuria kauppoja Turussa vuoden aikana. Paikallisten asiantuntijoiden näkemysten mukaan hyvälaatuisten toimistokiinteistöjen tuottovaatimukset laskivat vuoden 2019 aikana sekä keskustassa että Kupittaalla. Myös liikekiinteistöjen tuottovaatimukset laskivat Turun seudun merkittävimmillä osamarkkinoilla.

  Asuntojen ja toimistojen vuokrat nousseet

  Syyskuun 2018 ja syyskuun 2019 välisenä ajanjaksona KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi osoitti +3,7 prosentin vuosimuutosta Turussa. Koko 2010-luvun aikana Turun asuntovuokrat nousivat muita suuria kaupunkeja voimakkaammin. Myös hyvälaatuisten toimistotilojen vuokratasot ovat nousseet, ja toimistojen vajaakäyttöaste on pysynyt suhteellisen matalana, mikä johtuu Turun seudun viime vuosien vahvasta talouskehityksestä ja toimistojen vähäisestä uudisrakentamisesta. Tammikuussa toteutetun Alueellisen toimitilabarometrin vastaajat ennakoivat Turun toimistojen ja tuotannollisten tilojen vuokrien nousevan tänä vuonna, mutta liiketilavuokrien osalta näkemykset ovat kääntyneet viime talven barometria negatiivisemmiksi.

  Turun seudun kiinteistömarkkinat -katsaus

  Lisätietoja:
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480
  Jyrki Laurikainen, toimitusjohtaja, RAKLI ry, puh. 040 844 2573
  Miika Kotaniemi, johtaja, kiinteistösijoittaminen, RAKLI ry, puh. 040 7020 015

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Turun seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.