• fi
 • en
 • Tutkimus: Kaupunkilaisten asumistoiveita selvitettiin uudenlaisella menetelmällä – tutkimus tunnisti neljä erilaista asukasprofiilia

  04.06.2019

  Kaupunkien asukkaista suurin osa haluaa asuinympäristöltään vehreyttä tai omaa ulkotilaa. Asumisen mieltymykset vaihtelevat ikäryhmittäin ja eri asukasprofiilien mukaan. Esimerkiksi nuoret painottavat liikenneyhteyksiä, vanhemmat palvelujen saavutettavuutta. Tiedot käyvät ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimuksesta.

  PTT selvitti Suomessa ensi kertaa ihmisten mielipiteitä asumisesta valintakoemenetelmän avulla. Siinä vastaajat joutuivat punnitsemaan erilaisten asumisen vaihtoehtojen välillä ja valitsemaan, mitä tekijöitä painottavat ja mistä ovat valmiita maksamaan. Tekijöitä olivat muun muassa alueen vehreys, talotyyppi ja asunnon koko. Vastaajia oli 2 900 yhteensä 21 kaupungista*.

  ”Asumistutkimuksissa on harvoin kiinnitetty huomiota siihen, että jonkin halutun ominaisuuden valitseminen rajaa usein jonkin toisen pois. Kaikkia toiveita on vaikea toteuttaa yhtä aikaa. Unelmien sijaan haluttiin selvittää, miten kotitaloudet arvottavat eri asumisen tekijöitä ja tekevät valintoja taloudelliset rajoitteet huomioiden”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Emmi Haltia PTT:stä.

  Tieto ihmisten asumismieltymyksistä on tärkeää, jotta voidaan rakentaa asukkaille heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisia asuntoja. Tätä tietoa tarvitsevat kaupunkisuunnittelijat ja päättäjät sekä kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat, kun tulevaisuuden kaupunkeja suunnitellaan ja rakennetaan.

  ”Tutkimus osoittaa sen, että ihmisten tarpeet ja toiveet asumiselle vaihtelevat eri elämänvaiheissa hyvinkin paljon. Siksi on tärkeää, että markkinoilla on tarjolla kysyntää vastaavaa monimuotoista asumista. Myös asumisen sisältö ratkaisee, sillä jatkossa entistä keskeisemmässä roolissa ovat palvelut. Tämä tutkimus on hyvä avaus keskusteluun asumisen tulevaisuudesta ja siitä, miten meidän tulisi rakentaa kestäviä ja toiveiden mukaisia kaupunkeja”, toteaa hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Aija Tasa RAKLIsta.

  Neljä erilaista asukasprofiilia

  Tutkimuksessa erilaisia asukasprofiileja tunnistettiin neljä. Profiilit ovat Viherkaupungin pientaloasujat (24% vastaajista), Urbaanit kaupunkilaiset (15%), Hintatietoiset omistusasujat (50%) ja Modernit viherkaupunkilaiset(11%).

  Viherkaupungin pientaloasujat suosivat valintakokeessa selvästi nykyistä asuntoaan suhteessa ehdotettuihin uusiin asuntoihin. Tähän ryhmään kuuluneet arvottivat korkeimmalle keskustan lähialuetta asuinalueena ja talotyyppinä pientaloa. Parkkipaikka lisäsi selvästi asunnon houkuttelevuutta.

  Urbaanit kaupunkilaiset viihtyivät vilkkaassa kaupunkimaisessa ympäristössä, ja heille luonnoksi riitti lähipuisto. Ryhmä suosi vuokra-asumista sen tuoman joustavuuden vuoksi – asuntolainan oton koettiin sitovan liikaa.

  Hintatietoisten omistusasujien valintoihin vaikutti erityisen voimakkaasti asunnon hinta. Tässä ryhmässä lähiöön asuinalueena suhtauduttiin neutraalisti. Muissa ryhmissä lähiö asuinalueena vähensi selvästi asuinvaihtoehdon houkuttelevuutta. He suhtautuivat kielteisimmin kaupunkipientaloihin talotyyppinä.

  Moderneilla viherkaupunkilaisilla korostui asuinympäristön vehreyden tärkeys. He pitivät hieman muita tärkeämpänä yhteiskäyttötiloja. Ryhmään kuului eniten nuoria, alle 40-vuotiaita vastaajia, ja naisia oli enemmän kuin aineistossa keskimäärin.

  Nuoremmat valmiimpia maksamaan tilasta

  Kaupunkilaisten mieltymyksissä on eroja myös ikäryhmittäin tarkasteltuna. Alle 40-vuotiaiden asumisvalinnoissa painottuivat liikenneyhteydet. Heille työ- ja koulumatkojen sujuvuus oli tärkeämpää kuin muut tekijät. 40-60-vuotiaiden asumisvalinnoissa painottui liikenneyhteyksien lisäksi asuinalueen vehreys. Yli 60-vuotiaiden asumisvalinnoissa taas korostui keskeisten palveluiden saavutettavuus.

  Alle 40-vuotiaat suhtautuivat vanhempia vastaajia myönteisemmin vuokra-asumiseen, ja vuokra-asuminen onkin tyypillisintä nuoremmissa ikäluokissa. Lähes kaikki alle 40-vuotiaat vuokralla-asujat aikovat vaihtaa asuntoa seuraavien viiden vuoden aikana.

  Omasta parkkipaikasta alle 40-vuotiaat olivat halukkaita maksamaan selvästi vähemmän kuin vanhemmat vastaajat. Alle 40-vuotiaat olivat myös melko kiinnostuneita luopumaan omasta autosta, jos alueella olisi hyvä julkinen liikenne ja yhteiskäyttöauto. Heillä oli muutenkin myönteinen suhtautuminen julkiseen liikenteeseen.

  Muita tuloksia ja suosituksia

  Koko tutkimusraportti ”Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit – Miten ja missä kaupunkilaiset haluavat asua? ” on luettavissa PTT:n kotisivuilla.

  Policy brief ”Alle 40-vuotiaat kaupunkilaiset toivovat asumiseltaan hyvää julkista liikennettä ja vehreyttä”

  Tutkimushankkeen rahoittivat RAKLI, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Tampereen kaupungit, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, MAL-verkosto, SATO Oyj sekä ympäristöministeriö.

  Lisätietoja
  Emmi Haltia, PTT, 040 164 8169, emmi.haltia(at)ptt.fi 
  Aija Tasa, RAKLI, 050 327 2077, aija.tasa(at)rakli.fi

  * Tutkimuksessa mukana olevat kaupunkiseudut: Espoo, Hamina, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Oulu, Pori, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa. Lisäksi mukana oli 200 vastaajan otos näiden ulkopuolisilta alueilta.