• fi
 • en
 • Työympäristöt-teemaverkoston toiminta käynnisyi kick off -tilaisuudella

  24.11.2017

  RAKLI tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua teemaverkostoihin, joiden kautta jäsenet voivat olla mukana kehittämässä alaa ja saada ajantasaista tietoa alan tapahtumista ja ilmiöistä. Yksi näistä on Työympäristöt-teemaverkosto, jonka kick off -tilaisuus pidettiin keskiviikkona 22.11. MOW Stargatessa.

  Yli 70 osallistujaa kokoontui kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja HR-analytiikan hyödyntämisestä, digitaalisista työympäristöistä ja mittaamisesta sekä työn murroksen vaikutuksesta työympäristöihin. Tilaisuus toimi samalla Tietotyön suorituskyky ja strateginen työympäristöjohtaminen sekä Työympäristömuutosten johtaminen ja viestintä -klinikoiden jatkotilaisuutena. Jatkossa verkoston toiminnassa tutustutaan muun muassa parhaisiin työympäristöihin. Jos haluat mukaan verkoston toimintaan, niin ole yhteydessä Mikko Östringiin (mikko.ostring@rakli.fi).

  On ymmärrettävä, kuinka ihmiset toimivat

  Kick off -tilaisuuden aluksi kuultiin Ben Waberin Maailman talousforumissa (World Economic Forum) pitämä puheenvuoro, joka pureutui siihen, kuinka hyödyntämällä ihmisten käyttäytymisestä saatavaa dataa työpaikoilla voidaan kehittää työnteon tapoja ja johtamis- ja organisaatiokulttuureita. Ja kuinka tuon datan pohjalta voidaan tehdä muutoksia olemassa oleviin rakenteisiin tai kommunikaatioketjuihin.

  ”Kun puhutaan mittaamisesta, niin yritykset tekevät sitä asiakkaidensa osalta, mutta yrityksen sisäisesti se on unohdettu. Tämä johtaa siihen, että meillä ei ole dataa siitä mitä yrityksen sisällä tapahtuu, vaikkakin se on ensisijaisen tärkeää”, Waber totesi. Waberin mukaan on ymmärrettävä, miten ihmiset toimivat. Nykypäivänä se ei ole enää vaikeaa, sillä meillä on niin monia eri tapoja kerätä dataa. Kommunikaatioketjut ovat tässä tärkeässä roolissa, sillä keskeistä on tiedon vapaa kulkeminen.

  Kulttuuri ei muutu itsestään uusilla työvälineillä

  Innofactorin Janne Petäjäjärven mukaan digitaalisessa työympäristön murroksessa on osattava ja haluttava nähdä asioita kauempaa. Tämä vaatii uskallusta mennä kohti epämiellyttäviäkin asioita kohti, jotka menevät oman mukavuusalueen ulkopuolelle. ”Kulttuuri, missä teemme töitä, ei muutu itsestään uusilla työvälineillä vaan sitä on johdettava oikealla tavalla. Todelliset digitaalisen työympäristön välineet meillä on jo valmiina. Emme kuitenkaan vielä ymmärrä, miten noita välineitä voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti”, Petäjäjärvi totesi.

  Tavoitteena pitäisi olla ketterä kulttuuri, jossa positiivinen ilmapiiri tukee digitaalisen työympäristön muutosta. Uusien työnvälineiden omaksuminen digitaalisen murroksen aikakaudella ei ole aina helppoa, ja se tuokin uudenlaisia tunteita koko työyhteisöön. Ja kun puhutaan mittaamisesti, niin tavoitteiden osalta se on hyvä ajoittaa niihin kohtiin, milloin fiksusti vaiheistetussa muutoksessa siirrytään seuraavaan vaiheeseen.

  Miten toimitilat voivat vastata työn murrokseen?

  Miia Lasaroff, Spondan Business Unit Manager, esitteli työn murrokseen vaikuttavia trendejä, joihin myös coworking -tila MOW vastaa osaltaan. ”Vaikka työ on nykyään projektiluontoisempaa ja itsensä työllistäminen on lisääntynyt, niin vastapainoksi halutaan pysyvyyttä. Myös keskittymistä tukevat työtilat ovat entistä tärkeämmässä roolissa”, kertoi Lasaroff. Toimitilamarkkinassa muutos näkyy siinä, että ytimessä ei ole enää kiinteistö vaan sen sisältö ja tiloilta sekä vuokrasopimuksilta vaaditaan joustavuutta.