• fi
 • en
 • Uusi, alan yhteinen työkalu vastuullisuudesta raportointiin

  20.01.2017

  Kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuus ja siitä raportointi ovat nousseet vahvasti esiin viime vuosina. RAKLI ja KTI kokosivat viime vuonna kattavan joukon aihepiirin asiantuntijoita pohtimaan yhdessä, mitkä tunnusluvut kuvaavat vastuullisuutta parhaiten juuri suomalaisessa kiinteistöliiketoiminnassa sekä miten eri yritysten tapa kertoa vastuullisuudestaan olisi mahdollisimman helposti vertailtavissa. Käytyjen keskustelujen tuloksena on syntynyt työkalu, joka kokoaa työryhmän suosituksen siitä, kuinka vastuullisuudesta tulisi raportoida.

  Kehitystyötä koordinoineet Anssi Salonen RAKLIsta ja Jessica Örn KTI:sta iloitsivat sekä siitä, että suositusta valmistelleissa työpajoissa on ollut mukana runsas joukko vastuullisuudesta kiinnostuneita, että julkistustilaisuuden saamasta suuresta suosiosta. Aktiivinen osallistuminen on tae siitä, että raportoitava tieto on vertailukelpoista ja laajasti hyödynnettävissä, mikä on ollut hankkeen tavoite.

  Askel askeleelta vastuullisemmaksi

  Uusi työkalu muodostaa vastuullisuudesta kertomiselle rungon. Se pitää sisällään niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuunkin näkökulmat. Näiden alle on koottu keskeisiä teemoja, kuten taloudelliseen vastuuseen lukeutuvat verojalanjälki ja työllistävyys, joita on edelleen pilkottu yksityiskohtiin. Raportoitavat tunnusluvut on valittu varmistaen yhteensopivuus kansainvälisten standardien kanssa ja ne on jaoteltu suositeltuihin ja täydentäviin mittareihin. ”Työkalu on hyvin joustava ja sitä voidaan kehittää jatkuvasti. Yksittäisen yrityksen kannalta on tärkeää valita ne tiedot, jotka omaa vastuullisuutta parhaiten kuvaavat, ja jotka ovat saatavissa”, kuvaili Jessica Örn.

  Vastuullisuudesta kannustetaan kertomaan organisaation koosta ja toiminnan laajuudesta riippumatta. ”Työkalu tarjoaa apua vastuulliseen johtamiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Yksittäisten yritysten tietojen pohjalta muodostuu kokonaiskuva kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuudesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä”, Örn painotti. Laajamittainen vastuullisuusraportointi lisää kiinteistöliiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja parantaa markkinoiden toimivuutta. Työkalua laadittaessa on huomioitu eri sidosryhmien tiedontarpeet.

  Avoimuus lisää luottamusta

  Käytännön esimerkkejä edistyksellisestä kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuusraportoinnista esitteli Kati Kniivilä SATOsta. ”Sidosryhmät vaativat yrityksiltä tietoa yhä laajemmin. Kattava vastuullisuudesta kertominen helpottaa yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden arviointia ja ennakointia”, Kniivilä painotti. Kiinteistö- ja rakentamisalan erityispiirteitä vastuullisuudesta raportoitaessa on esimerkiksi se, miten kuvataan asumis-, työskentely- ja kaupunkiympäristöjen kehittämisen eteen tehtävää työtä.

  Työkalua viimeistellään vielä julkistustilaisuudessa käytyjen keskustelujen pohjalta ja raportoinnin varmentamisen pohtiminen jäi työryhmälle kotiläksyksi. RAKLIn Sijoittaminen ja rahoitus -toimikunta julkistaa suosituksensa kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuusraportoinnista kevään aikana.

  Vastuullisuusraportoinnin työkalu
  Anssi Salonen Tilaa elämälle -blogissa: Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa