• fi
 • en
 • Uusi ohjelma tunnistaa KIRA-alassa kasvupotentiaalia

  Kiinteistö- ja rakennusalan kasvun siemenet piilevät vihreän siirtymän edistämisessä, TKI-toiminnan kasvattamisessa ja kansainvälistymisessä, kertoo KIRA-foorumin toimijoiden yhdessä laatima ja tänään julkaistu kasvuohjelma. RAKLI ja RAKLIn jäsenet ovat olleet aktiivisesti työstämässä ohjelmaa.

  Kiinteistö- ja rakentamisalaa laajasti edustava KIRA-foorumi tunnistaa uudessa kasvuohjelmassaan 13 mahdollisuutta alan yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen rakennetun ympäristön koko elinkaarella.

  KIRA-kasvuohjelman mukaan suurin kasvupotentiaali on kestävissä rakennuksissa ja infrassa sekä muuntojoustavissa ratkaisuissa, vähähiilisissä rakennusmateriaaleissa, energiatehokkaissa ratkaisuissa ja energiakäytön optimoinnissa sekä kiertotaloudessa. Alan yritykset aikovat investoida kaikkiin näihin tulevaisuudessa.

  ”Rakennetun ympäristön ilmastotyö on merkittävä osa päästöjen vähentämisessä. Kasvuohjelman esiin nostamat mahdollisuudet uudistavat alaamme ilmastokestävämpään suuntaan. Lisäksi kasvuohjelman teemat antavat aineksia myös asiakastyytyväisyyden, laadun, kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen”, sanoo RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen.

  KIRA-yhteisön jäsenet sitoutuvat myös luomaan edellytyksiä alan kasvulle. KIRA-kasvuohjelman mukaan suurin kasvupotentiaali on kestävissä rakennuksissa ja infrassa sekä muuntojoustavissa ratkaisuissa, vähähiilisissä rakennusmateriaaleissa, energiatehokkaissa ratkaisuissa ja energiakäytön optimoinnissa sekä kiertotaloudessa. Alan yritykset aikovat investoida kaikkiin näihin tulevaisuudessa.

  Panostukset TKI-toimintaan luovat innovaatioita, joita tarvitaan nopeuttamaan rakennetun ympäristön välttämätöntä uudistumista vähähiiliseksi ja energiatehokkaaksi. Innovaatioille on olemassa myös suuri vientipotentiaali. Innovaatioista ja isomman lisäarvon palveluista hyötyvät rakennetun ympäristön käyttäjät ja lopulta koko yhteiskunta.

  Tutustu KIRA-kasvuohjelmaan tästä: https://kirafoorumi.fi/kiinteisto-ja-rakentamisalan-kasvuohjelma/


  Kasvuohjelman valmistelujohtoryhmä:

  Puheenjohtaja Mika Soini, Senior Advisor, NCC Building Nordics
  Kehitysjohtaja Miimu Airaksinen, SRV Oyj
  Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, Lassila-Tikanoja Oyj
  Toimitusjohtaja Jussi Aho, Fira Group Oy
  Toimitusjohtaja Jyrki Keinänen, A-Insinöörit Oy
  Toimitusjohtaja Markku Mäkiaho, OP Kiinteistösijoitus Oy
  Kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö
  Ylijohtaja Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö
  Toimitusjohtaja Aleksi Randell, Rakennusteollisuus RT
  Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI
  Toimitusjohtaja Helena Soimakallio, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL
  Johtaja Tuula Mäkinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT
  Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto
  Toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
  Johtaja Reijo Kangas, Business Finland
  Ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia
  Professori Olli Seppänen, Aalto-yliopisto
  Elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen, Turun kaupunki
  Johtaja Teppo Rantanen, Tampereen kaupunki
  Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoon kaupunki
  Tekninen johtaja Kari Pudas, Helsingin kaupunki
  Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, Vantaan kaupunki
  Yhdyskuntajohtaja Marko Kilpeläinen, Oulun kaupunki

  Ohjelmavalmisteluun ja teematyöpajoihin osallistui useampi sata koko KIRA-alaa edustavaa asiantuntijaa. KIRA-kasvuohjelman valmistelun käynnisti KIRA-foorumi, joka koostuu viidestätoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöstä: Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kiinteistönvälitysalan keskusliitto, Kiinteistötyönantajat, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, Rakennusteollisuus RT, Rakennustieto Oy ja Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, RIL, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto – STUL sekä Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka.