• fi
 • en
 • Vahva talouskehitys ja vilkas kiinteistösijoituskysyntä piristävät Turun kiinteistömarkkinoita

  14.02.2018

  Turun seudun elinkeinoelämä elää vahvan kasvun aikaa, ja talouden positiivinen vire näkyy myös kiinteistömarkkinoilla. Asuntorakentamisen volyymit lähtivät muiden suurten kaupunkien tavoin nousuun tämän vuosikymmenen puolivälissä. Toimitilojen uudisrakentaminen on ollut tällä vuosikymmenellä melko vähäistä, mutta merkittäviä hankkeita on nyt suunnitteilla kaikissa kiinteistötyypeissä. Rakentaminen on tällä hetkellä vilkkainta Kupittaan alueella, jonne nousee sekä julkisia että yksityisiä toimitila- ja palvelukiinteistöjä.

  Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden kaupankäyntivolyymi on ollut pari viime vuotta ennätyksellisen korkea, ja vilkas sijoituskysyntä näkyy selvästi myös Turun seudulla. Vuosina 2016 ja 2017 KTI on tilastoinut Turun seudulla yhteensä yli 600 miljoonan euron kiinteistökauppavolyymin. Ulkomaiset sijoittajat vastasivat vuoden 2017 suurimmista kiinteistökaupoista: CBRE European Shopping Centre Fund II osti kauppakeskus Skanssin, ja Schroder Nordic Real Estate Fund hankki Sampotalon kiinteistön Turun keskustasta. Myös monet kotimaiset sijoittajat ovat hankkineet Turun seudulta asunto- ja toimitilakiinteistöjä.

  Toimitilakysynnän kasvuun uskotaan vahvasti

  Joulukuussa tehdyn alueellisen kiinteistöbarometrikyselyn vastaajien odotukset tilakysynnän kehityksestä ovat optimistisia, ja asiantuntijat odottavat tyhjien tilojen määrän vähenevän tulevan vuoden aikana kaikissa toimitilatyypeissä. Etenkin tuotannollisten tilojen kysynnän kasvuun uskotaan vahvasti, sillä jopa neljä viidestä vastaajasta ennakoi niiden kysynnän lisääntyvän Turun seudulla. Myös toimistotiloissa Turun seudun tilakysynnän kehitysodotukset olivat Tampereen, Oulun ja Jyväskylän seutuja positiivisempia.

  Vuokratasojen odotetaan nousevan sekä toimitiloissa että asunnoissa

  Paikalliset asiantuntijat odottavat myös Turun seudun toimitilavuokrien nousevan kaikissa kiinteistötyypeissä tulevan vuoden aikana. Vahvimmin nousua ennakoidaan Kupittaan-Itäharjun toimistomarkkinoilla, jossa kaksi kolmasosaa vastaajista odottaa toimistovuokrien nousua. Myös liike- ja tuotannollisten tilojen vuokrien odotetaan hieman nousevan kaikilla keskeisillä Turun seudun osamarkkinoilla. Turun asuntovuokrien nousuvauhti on muiden kasvukeskusten tapaan hidastunut viime vuosina vuokra-asuntotarjonnan kasvaessa, mutta nousun uskotaan kuitenkin jatkuvan sekä pienissä että suurissa asunnoissa. Syyskuun 2016 ja syyskuun 2017 välisenä ajanjaksona KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi osoitti 1,5 prosentin vuosinousua Turussa.

  Turun seudun kiinteistömarkkinat -katsaus

  Lisätietoja:

  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Turun seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.