• fi
 • en
 • Valmistelu valtion liikenneverkon kehittämiseksi käyntiin, liikennekaari lausunnolle

  18.04.2016

  Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon kehittämisen ja rahoituksen uudistamiseksi. Tavoitteena on luoda taloudellisesti kestävä toimintamalli, joka tarjoaa keinot liikenneverkon pitkäjänteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen. Hankkeen aikana selvitetään voisiko valtion liikenneverkon ylläpidosta ja kehittämisestä vastata valtion 100-prosenttisesti omistama erityistehtäväyhtiö. Yhtiöllä olisi kaksi tehtävää: infrainvestointien kehittäminen ja perusväylänpidosta huolehtiminen. Valmistelun tavoite on, että valtionyhtiö voisi aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa.

  RAKLI on pitkään peräänkuuluttanut liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja tarvetta löytää keinoja liikenneverkon kehittämis- ja kunnossapitoinvestointien toteuttamiseksi uudella tavalla. ”Suunniteltu valtion väyläyhtiö voisi hyvinkin osaltaan ratkaista näitä kysymyksiä ja mahdollistaa uusia rahoitusvaihtoehtoja”, toteaa johtaja Mikko Nousiainen RAKLIsta.

  Samassa yhteydessä hallitus lähettää lausuntokierrokselle ehdotuksen liikennekaareksi, jonka tarkoituksena on tukea uusien palvelumallien syntymistä ja vastata paremmin liikenteen käyttäjien tarpeisiin. RAKLI valmistelee lausuntoa liikennekaaresta.

  Valmistelu liikenneverkon kehittämiseksi käynnistyy (Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote)
  Liikennekaaren esitysluonnos lausuntokierrokselle (Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote)
  Liikennevirasto pääjohtaja Vehviläinen: Liikenneverkon rahoituksen uudistaminen avaa uudenlaiset ja joustavat mahdollisuudet väylien kehitykselle