• fi
 • en
 • Vuoden rakennuttaja 2015: Sponda Oyj on muuntojoustavien tilojen tekijä

  22.01.2016

  Vuoden 2015 rakennuttajaksi on valittu Sponda Oyj, joka on osoittanut edelläkävijyyttä muuntojoustavien työympäristöjen rakennuttajana ja asiakkaan liiketoimintaa tukevien tuote- ja palvelukonseptien kehittäjänä. Spondan uudis- ja korjausrakentamishankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota uusiin työn tekemisen tapoihin, laajan asiakaskunnan tarpeisiin sekä kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin, kuten elinkaarikustannuksiin, sisäilman laatuun ja energiatehokkuuteen.

  Vuoden rakennuttajan valinnut raati kiitti Spondan tehokasta kiinteistökehitysorganisaatiota, joka ohjaa hankkeita toimivilla konsepteilla ja käytännöillä. Spondalaiset osallistuvat aktiivisesti myös kiinteistö- ja rakentamisalan yhteiseen kehitystyöhön sekä kannustavat yhteistyökumppaneitaan vastuulliseen toimin-taan. Asiakkaitaan yritys kannustaa ympäristömyönteisiin valintoihin muun muassa käyttämällä Green Lease -vuokrasopimuksia. Harmaan talouden torjumiseksi Sponda on määritellyt alihankkijoille tiukat sopimusehdot ja edellyttää niiltä kuulumista alan yhteiseen tilaajavastuurekisteriin.

  Pitkäjänteistä rakennuttamista

  Sponda kehittää omistamiaan toimisto- ja liiketiloja sekä kauppakeskuksia aktiivisesti toimintaympäristöiksi, jotka luovat parhaat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Asiakkaiden muuttuviin tilatarpeisiin vastataan perusparantamalla ja ajanmukaistamalla käytössä olevia toimitiloja tai kohentamalla rakennusten energiatehokkuutta ja pienentämällä kiinteistöjen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä systemaattisilla ympäristöohjelmilla.

  Uudishankkeissa Sponda ottaa tilojen käyttötarpeiden tulevat muutokset huomioon jo suunnitteluvaiheessa rakentamalla monikäyttöisiä ja pitkäikäisiä kiinteistöjä käyttäen kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tila- ja energiatehokkuudella pienennetään rakennuksen käyttökustannuksia ja suunnittelussa ennakoidaan tulevaisuuden energia- ja teknologiatarpeita sekä muuttuvia työn tekemisen tapoja. Rakennukset sovitetaan luontevasti lähiympäristöönsä ja ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

  Esimerkki kestävästä tavasta yhdistää uutta ja vanhaa rakennuskantaa sekä samalla elävöittää kaupunkia on vuonna 2018 avautuva Kauppakeskus Ratina. Kaksi uudistettavaa funkkisrakennusta saavat seurakseen kolmikerroksisen uudistalon. Laaja kokonaisuus lisää entisestään Tampereen keskustan vetovoimaa ja tarjoaa kaupunkilaisille monipuolisia palveluja.

  Palkittua ympäristöosaamista

  Sponda on saavuttanut useilla kiinteistöillään kansainvälisiä ympäristösertifikaatteja. Esimerkiksi LEED-järjestelmän korkeimmalle platinatasolle on kivunnut vuonna 2015 valmistunut Estradi-toimistotalo. Myös yrityksenä Spondan edelläkävijyys on noteerattu viime syksynä, kun se nousi Carbon Disclosure Projectin (CDP) vuosittaisessa vertailussa Nordic Climate Disclosure Leadership-tasolle. Sponda sai tun-nustusta ilmastoraportointinsa kattavuudesta sekä energiatehokkuusohjelmastaan, joka kattaa hiilidioksidipäästöjen hallinnan.

  Vuoden rakennuttaja -palkinto

  Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajana, jonka asettamiin vaatimuksiin ja ammattitaitoon valmiin rakennuksen toimivuus pitkälti perustuu. Vuoden rakennuttajapalkinnon valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista. Palkinnon saadakseen rakennuttajan tulee hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Valinnassa annetaan arvoa myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.

  Vuoden rakennuttajan valitsee RAKLI ry. Palkinto on jaettu vuodesta 2007 alkaen. Vuoden rakennuttajiksi on aikaisemmin valittu Finavia, Etera, SOK, Järvenpään Mestariasunnot, Liikennevirasto, Helsingin Yliopisto, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT sekä Lahden kaupunki.