• fi
 • en
 • Vuoden rakennuttaja 2018 on Kesko Oyj

  17.01.2019

  Vuoden 2018 rakennuttajaksi on valittu Kesko Oyj, joka rakennuttaa vastuullisia kauppapaikkoja ja osallistuu aktiivisesti alan kehitystoimintaan. Vuoden rakennuttajan halu pysyä ajan hermolla konkretisoituu erittäin ammattitaitoisessa ja kehitysmyönteisessä henkilöstössä.

  Keskon rakennuttamisen asiantuntijat haluavat aktiivisesti kehittää rakennusalaa ja omaa ammattitaitoaan olemalla avoimia yhteistyölle, uusille ajatuksille ja innovaatioille. Kehitystyöhön liittyy olennaisesti myös Keskon osallistuminen alan kehittämiseen jakamalla muille omia kokemuksiaan ja näkemyksiään rakennusalan foorumeilla. Keskon asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti alan kehitystoimintaan alan järjestöjen toimikuntien ja työryhmien kautta.

  Yksi keskeisimmistä osa-alueista tuottavuuden ja laadun parantamiseen tähtäävässä yhteisessä kehitystyössä on alan sopimusmallien eteen tehty työ. Juuri valmistunut projektinjohtourakan sopimusmallien uusimistyö on osoitus kiinteistö- ja rakentamisalan kyvystä yhteisesti kehittää asioita. Keskolla on ollut keskeinen rooli uudistustyön käytännön toteutuksessa.

  Kun uutta kauppapaikkaa tai kauppakeskusta suunnitellaan ja rakennetaan Keskon toimesta, yhtenä merkittävänä edellytyksenä on kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Myös ylläpito- ja korjaustoiminnassa Keskon lähtökohtana on elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten vähentäminen. K-ryhmä on Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja käyttäjä. Sähköautojen latauspisteet ovat jo useamman vuoden olleet tuttu näky Keskon uusilla kauppapaikoilla. Panostuksia on lisäksi paljon tehty myös muun muassa lauhdelämpöjen hyödyntämiseen ja valaistuksen energiatehokkuuteen. Vuoden rakennuttaja seuraa aikaa ja eri tekniikoiden kehittymistä. Nopea kehitys edellyttää asiantuntemusta tunnistaa milloin uuteen tekniikkaan on järkevää siirtyä. Keskossa asiantuntemukseen on panostettu.

  K-ryhmä on myös mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa vuosille 2017–2025. Sopimuksen piirissä ovat kaikki K-ryhmään kuuluvat kauppaketjut. Useille kauppapaikka-hankkeille on osana rakennuttamisen prosessia haettu ulkopuolisen arvioijan tekemä kansainvälinen ympäristöluokitus BREEAM tai LEED.

  Käyttäjien aktiivinen rooli ja osallistaminen rakennushankkeessa on keskeinen osa nykypäivän rakennuttamista ja tuottavuutta tukevien työympäristöjen kehittämistä. Connected Work on Keskon oma konsepti työympäristöjen kehittämiseen liittyen. Connected Work –teemaan kuuluu olennaisesti myös digitaalisuus, jonka suomien mahdollisuuksien ymmärtäminen on muodostunut rakennuttamisessa yhä tärkeämmäksi asiaksi. Keväällä 2019 valmistuvan Keskon uudessa Kalasataman kampuskokonaisuuden suunnitteluprosessissa on hyödynnetty työympäristökonsultointia sisältäen palvelumuotoilun näkökulman. Tulevien tilojen tarkoitus on tarjota paras mahdollinen tuki Keskon liiketoiminnalle ja uusille työnteon tavoille.

  Lisätietoja: 
  Jukka Anttila, Rakennuttamis- ja ylläpitojohtaja
  Kesko Oyj, puh. 050 61978, jukka.k.anttila(at)kesko.fi

  Mikko Somersalmi, tekninen johtaja
  RAKLI ry puh. 040 720 7645, mikko.somersalmi(at)rakli.fi

  Vuoden rakennuttaja -palkinto

  Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajana, jonka asettamiin vaatimuksiin ja ammattitaitoon valmiin rakennuksen toimivuus pitkälti perustuu. Vuoden rakennuttajapalkinnon valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista. Palkinnon saadakseen rakennuttajan tulee hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Valinnassa annetaan arvoa myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.

  Vuoden rakennuttajan valitsee RAKLI ry. Palkinto on jaettu vuodesta 2007 alkaen. Vuoden rakennuttajiksi on aikaisemmin valittu Finavia, Etera, SOK, Järvenpään Mestariasunnot, Liikennevirasto, Helsingin Yliopisto, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Lahden kaupunki, Sponda Oyj, Pirjo Honkaniemi sekä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy