• fi
 • en
 • Vuoden rakennuttaja 2022 on Tampereen kaupunki

  15.06.2022

  Vuoden 2022 rakennuttajaksi on valittu Tampereen kaupunki. Tampereella on viimeisten vuosien aikana toteutettu onnistuneesti useita vaativia kaupunkikehitys- ja infrahankkeita. Onnistumisten taustalla on ollut hankkeiden erinomainen valmistelu, riittävä resursointi sekä hankeorganisaatioiden laaja osaaminen. Moni näistä hankkeista on myös loistava esimerkki julkisten ja yksityisten toimijoiden saumattomasta yhteistyöstä.

  Tampereella on viime vuosien aikana toteutettu ja toteutetaan parhaillaan onnistuneesti useita vaativia rakennushankkeita, kuten Tampereen Ratikka, Nokia Arena sekä kaupungin täydennys- ja aluerakennushankkeet. Hankkeet ovat muovanneet kaupunkikuvaa positiivisella tavalla ja luoneet pohjaa uusille investoinneille.

  Rakennushankkeiden onnistumisen avaimina ovat toimineet koko kaupungin organisaation tuki hankkeille, riittävä resursointi, eri toteutusmuotojen rohkea hyödyntäminen sekä hyvä johtaminen. Hankkeissa on panostettu laajasti myös sidosryhmäviestintään sekä viestimiseen hankkeiden vaikutuksista liikennejärjestelyihin.

  Suurilla infrahankkeilla on paljon sidosryhmiä ja asiakastahoja, joiden tarpeet Tampereella on tunnistettu hankekehittämisessä ja rakennuttamisessa. Erityisesti kaupunki on onnistunut asiakasarvon tuottamisessa, asiakaskokemuksen johtamisessa sekä projektien hallinnassa. Moni hankkeista on lisäksi esimerkillinen osoitus saumattomasti yhteistyöstä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken.

  ”Tampere on tekemisen kaupunki. Siihen ovat aina kuuluneet myös suuret suunnitelmat. Hienoa, että määrätietoinen ja pitkäjänteinen työmme rakennushankkeiden parissa saa tunnustusta”, sanoo Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen.

  Tampereen kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja ympäristövaikutukset huomioidaan laajalti myös rakennushankkeissa. Kaupungin hankeyhtiöt ovat tuoneet kiertotalouden ja vähähiilisyyden osaksi hankkeita, mikä on näkynyt konkreettisesti muun muassa Hiedanrannan kehittämisessä. Tampereen kaupunki on palkittu puurakentamisen edistäjä.

  Lisäksi Tampereella tehdään paljon töitä rakentamisen digitaalisuuden edistämiseksi esimerkiksi kehitysohjelmien sekä tietomallien kehittämisen kautta.

  Lisätietoja:

  Milko Tietäväinen, rakennuttamisjohtaja, Tampereen kaupunki, puh. 040 506 8600
  Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, puh. 040 720 7645

  Vuoden rakennuttaja -palkinto

  Vuoden rakennuttajan valitsee Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry ja palkinto on jaettu vuodesta 2007 alkaen. Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajana, jonka asettamiin vaatimuksiin ja ammattitaitoon valmiin rakennuksen toimivuus pitkälti perustuu. Vuoden rakennuttajapalkinnon valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista. Palkinnon saadakseen rakennuttajan tulee hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Valinnassa annetaan arvoa myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.

  Vuoden rakennuttajiksi on aikaisemmin valittu Finavia, Etera, SOK, Järvenpään Mestariasunnot, Liikennevirasto, Helsingin Yliopisto, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Lahden kaupunki, Sponda Oyj, Pirjo Honkaniemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Kesko Oyj, Ilmarinen sekä HOAS.