• fi
 • en
 • Tilatarpeet ja omistamisen strategia -klinikka

  Tilatarpeet ja omistamisen strategia -klinikka

  Mitä tiloja tarvitaan? Miten tilaa hankitaan? Mistä luovutaan?​  

  Rakli tarjoaa klinikallaan vertaistukea ja välineitä organisaatioiden tiloja ja omistamista koskeviin strategisiin linjauksiin muuttuvien olosuhteiden ja tilatarpeiden keskellä.

  Kiinteistönomistajat pyrkivät optimoimaan kiinteistökantaansa ratkaisemalla mitä tiloja ja kiinteistöjä he tarvitsevat, ostavatko tai rakennuttavatko tilat itselleen vai vuokraavatko käyttöönsä, mistä tiloista he luopuvat ja mitä kiinteistöjä päättävät peruskorjata. 

  Optimointi on hallittua, kun kiinteistönomistaja panostaa strategisiin ja näkemyksellisiin linjauksiin tilatarpeista sekä kiinteistöjen elinkaarista. Niiden avulla kiinteistönomistaja pystyy valitsemaan tarkoituksenmukaisen hankintamallin ja päättämään muista konkreettisista toimista. 

  Klinikan alustavia näkökulmia:​  

  • Muuttuvat tilatarpeet, hankinnan ja vuokraamisen mallit, tiloista luopuminen, perusparannukset​.  
  • Reunaehdot strategisille linjauksille, kuten kuntatalous, väestönkasvu, ikärakenne ja palvelutarpeet, säädösympäristön muutokset, toimitilamarkkinat​.

  Klinikan tavoitteena on osallistujien yhteiskehittämisellä:

  1. Lisätä tietoisuutta omistamisen strategioista: tilannekuva, onnistumiset, ongelmat.
  2. Parantaa valmiuksia omistamisen strategian laatimiseen ja uudistamiseen hyviksi koetuilla työkaluilla.
  3. Verkostoitua ja jakaa tietoa osallistujien kesken.
  4. Levittää klinikan tulokset koko alan hyödynnettäväksi.

  Kenelle?

  Klinikka kohdistetaan erityisesti kunnille, sairaanhoitopiireille, koulutuskuntayhtymille, seurakuntayhtymille ja valtiolle. Myös muut toimitilahallinnasta kiinnostuneet käyttäjä-omistajat ovat lämpimästi tervetulleita!

  Askarruttavatko esimerkiksi tällaiset asiat:

  • Kiinteistökannan kunto vaihtelee ja on paikoin heikko, mutta tiloissa oleva toiminta tulisi turvata ja talouden tasapaino säilyttää.
  • Omistamisen strategia puuttuu tai on vanhentunut, tarpeet ja keinot tulisi kirkastaa.
  • Omistamisen strategian laatimiseen ja jalkauttamiseen tarvitaan tukea ja työkaluja.

  Toteutus ja aikataulu

  • Klinikassa toteutetaan aloitusseminaari, neljä työpajaa ja tulosseminaari
  • Tilaisuudet järjestetään hybridinä, osassa työpajoista lähityöskentely toivottavaa (koronatilanne huomioiden)
  • Työpajoissa on yhteisiä osuuksia ja pienryhmätyöskentelyä
  • Työpajojen ja seminaarien yhteenvedoista laaditaan julkinen raportti, joka ilmestyy noin kuukauden kuluttua tulosseminaarista
  • Kaikille avoin aloituswebinaari 14.12.2021, webinaaritallenne
  • Varsinainen klinikkatyöskentely sisältää neljä työpajaa tammi-huhtikuun aikana
  • Avoin tulosseminaari 5.5.2022 PDF-aineistot

  Työpajojen teemat ja tuotokset

  Ennakkokysely hankintamallien käytöstä lähetetään osallistujille selkeyttämään kokonaiskuvaa tämänhetkisestä tilanteesta.

  Aloitusseminaarissa esitellään klinikan tavoitteet ja keskeiset näkökulmat sekä kuullaan puheenvuoroja omistamisen strategioista.

  Työpajassa 1 muodostetaan kokonaiskuva erilaisista omistamisen malleista sekä niiden vahvuuksista ja haasteista.

  Työpajassa 2 käsitellään omistamisen strategian laatimisen reunaehtoja ja pohditaan niiden vaikutusta strategisiin valintoihin.

  Työpajassa 3 jaetaan kokemuksia muuttuvista tilatarpeista ja jäsennetään valintakriteereitä eri malleille osana omistamisen strategian laadintaa.

  Työpajassa 4 laaditaan yhdessä suosituksia hankintamallien valinnoille ja strategialinjauksille. Lisäksi kootaan tulevaisuuden kehitystarpeita ja keskustellaan jatkotoimenpiteistä.

  Tulosseminaarissa tiivistetään työpajojen päätulokset sekä kuullaan osallistujien kommentteja ja kokemuksia.

  Osallistumismaksu

  Organisaatiokohtainen osallistumismaksu on arviolta 2 5005 000 €/organisaatio riippuen mukaan ilmoittautuvien organisaatioiden lukumäärästä ja Rakli-jäsenyydestä. Työpajoihin voi osallistua 1-4 henkeä/organisaatio. Rakli ei ole arvonlisäverovelvollinen.

  Tutustu klinikkaesitteeseen

  Tutustu klinikan tulosraporttiin