• fi
 • en
 • Vuoden työympäristöteko -kilpailu 2021

  Vuoden työympäristöteko -kilpailu 2021

  Rakli ja IFMA Finland ry järjestävät kolmatta kertaa kilpailun, jossa haetaan vuoden parasta työympäristötekoa. Vuoden 2021 kisassa etsitään tekoja, joilla yritykset ovat vastanneet koronapandemian tuomiin haasteisiin.

  Vuoden työympäristöteko -kilpailuun voi osallistua niin pienillä kuin suurilla työympäristöteoilla.​ Osallistujana voi olla organisaatio tai teon toteutuksessa mukana ollut taho. Teon tulee olla toteutettu vuoden 2020 aikana.

  Kategoriat ja kriteerit

  1. Yrityskulttuuri ja johtaminen, uudet tavat työskennellä ja työntekijäkokemus

  • Työntekijöiden hyvinvointi ja organisaation suorituskyky ​
  • Kuinka työtavat kehittyivät pandemian aikana? Kuinka työntekijät osallistettiin muutosprosessissa?​

  2. Uudet työvälineet, teknologiat ja tiedolla johtaminen

  • Millaisia uusia työkaluja ja teknologioita otettiin käyttöön pandemian aikana?​
  • Kuinka dataa hyödynnettiin paremman käyttäjäkokemuksen luomisessa?​

  3. Fyysisen työympäristön kehittäminen

  • Kuinka tilojen käyttö kehittyi pandemian aikana?​
  • Millaisia muutoksia tehtiin työpisteisiin ja kiinteistöihin työn turvaamiseksi?​
  • Vastuullisuus: Kiertotalous, jakamistalous, energiatehokkuus ja kustannustehokkuus​

  Hakemus ja presentaatio

  • Lyhyt tiivistelmä (1 sivu)​
  • Täydentävät materiaalit kiteytettynä (ppt-esitys, videot, ym.)​
  • Muista, että laatu korvaa usein määrän

  Alla tiiviit esittelyt Vuoden työympäristöteko -kilpailuun ilmoittautuneista teoista

  Pääsarja – yritykset ovat huomioineet koronan vaikutukset useammassa kategoriassa

  Agile Work: Työympäristöt pandemian keskellä osallistava yhteiskehittelyhanke 
  Agile Work järjesti toukokuussa webinaarin työympäristöistä koronapandemian keskellä. Tapahtuman tarkoituksena oli jakaa tietoa ja ratkaista yhdessä pandemian tuomia haasteita. Tilaisuudessa keskityttiin sosiaaliseen, virtuaaliseen ja fyysiseen työympäristöön. Webinaarissa osallistettiin kuulijoita Howspacen kautta. Sivustot keräsivät 140 aktiivista käyttäjää.

  Elisa: Fyysinen ja digitaalinen työympäristö tukee virtuaalista työntekijäympäristöä    
  Elisalla perustettiin kaksi ryhmää työskentelemään korona-asioiden parissa. Pienemmän ydinryhmän kautta ohjattiin kriittisiä toimenpiteitä, kuten suojavarusteiden jakamista. Laajennettu ryhmä ylläpiti tilannekuvaa eri toiminnoista. Elisalla oli jo aiemmin totuteltu monimuotoiseen työn kulttuuriin, antureihin ja työpisteiden varaamiseen. Jo tehty työ helpotti laajamittaiseen etätyöskentelyyn siirtymistä, digitaalisen Reittioppaan laajempaa käyttöä ja antureiden hyödyntämistä esimerkiksi ravintolapalveluiden ja siivouksen mitoittamiseen.

  Helsingin kaupunkiympäristön toimiala: Työympäristön muutos ja ketterät uudet toimintatavat pandemiaan vastaamisessa 
  Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut kokonaisvaltaista yrityskulttuurin ja työympäristön muutosta jo usean vuoden ajan. Pandemia nopeutti valmisteltuja toimenpiteitä, kuten etätyön johtamista ja pilvipalveluiden käyttöönottoa. Pandemian alkuaikana Kaupunkiympäristön uudesta toimitalosta otettiin monitoimitila kaupungin muuhun käyttöön ja osa tiloista suljettiin. Asiakaspalvelussa siirryttiin ajanvaraukseen ja sähköisiin kanaviin. Asiakkaiden ja työntekijöiden liikkuminen talossa eriytettiin ja kohtaamiset tiloissa minimoitiin.

  HOK-Elanto ja Newsec: Kokonaisvaltainen työympäristön koronavahvistaminen
  HOK-Elannon työympäristöä vahvistettiin pandemian aikana monelta suunnalta. Fyysisessä työympäristössä tehostettiin siivousta, aikataulutettiin työvuoroja uudelleen ja asennettiin suojaimia ja pleksejä. Digitaalisessa työympäristössä otettiin käyttöön mobiilisovellus, jota hyödynnettiin muun muassa kesätyöntekijöiden perehdyttämisessä ja esimiesvalmennuksissa. Sosiaalista työympäristöä tuettiin esimerkiksi vastaamalla henkilöstön kysymyksiin päivystävässä koronalinjassa.

  OP-ryhmä: Mukana pitämässä Suomen pyörät pyörimässä 
  OP:lla koottiin pandemian alkaessa eri liiketoimintojen edustajista koordinaatioryhmä, joka arvioi riskejä ja laati toimintaohjeita viikoittain. Ohjeistuksia ja blogeja julkaistiin intranetissä ja henkilöstölle järjestettiin Kysy koronasta -tilaisuuksia, jossa asiantuntijat vastasivat henkilöstön kysymyksiin. Työpisteillä turvallisuus varmistettiin muun muassa suojaplekseillä, vuorottelulla sekä tehostetulla siivouksella. OP:lla tehtiin myös omaa jäljitystyötä, jolla tunnistettiin nopeasti virukselle altistuneet ja estettiin leviämisryppäiden syntyminen.

  Staples Finland Oy: Ketään ei jätetä yksin
  Staples Finland Oy:n etätyöskentelyn perusideana on, ettei ketään jätetä yksin. Yrityksessä on järjestetty vuoden aikana henkilöstölle lukuisia yllätyksiä, tapahtumia ja tempauksia. Etätyöntekijöille toimitettiin kotiin työssä tarvittavat ergonomiset laitteet ja välineet. Toimistolla työpisteet varataan mobiilisovelluksella ja monitoroidaan tilojen käyttöastetta. Työtyytyväisyys on noussut huimasti viimeisen 1,5 vuoden aikana.

  Yrityskulttuuri ja johtaminen

  A-Insinöörit: Paras työpaikka – sijainnista riippumatta
  A-Insinöörien siirtymä etätöihin tapahtui nopeasti. Kokoukset ja asiakastapaamiset muuttuivat virtuaalikokouksiksi, työpaikkojen kohtaamispaikat siirtyivät kahvihuoneista chat-ryhmiin ja virtuaalikahvitteluihin. Työyhteisön suuremmat tapahtumat muuttuivat virtuaaliyhdessäoloksi. Onnistumisen taustalla on yhdessä tekemisen kulttuurin, esimiesvalmennusten sekä yritysjohdon ja henkilöstön välinen vahva luottamus. Tämä näkyy myös henkilökunnan työhyvinvointikyselyissä.

  ISS: Työympäristökehittämisen toteutusvaiheen kokonaisvaltainen kulttuurinmuutos
  ISS:llä seurataan tarkasti työtapaturmalukuja omien työsuoritusten osalta ja projektit halutaan pitää tapaturmavapaina. Koronapandemian alkumetreillä ISS sitoutti myös alihankkijat ja yhteistyökumppanit ISS:n työturvallisuuskäytäntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Työturvallisuusohjeet toimitettiin hyvissä ajoin yhteistyökumppaneille eri puolille Suomea. Lisäksi ohjeet käytiin läpi uudestaan ja allekirjoitettiin työmaalla. Työt aikataulutettiin niin, että eri toimijat työskentelivät eri ajankohtina.

  Osuuskauppa Osla: Etulinjassa maamme ruokahuollossa, tulkoon mitä vaan  
  Oslassa panostettiin heti pandemian alkuvaiheessa henkilöstö- ja asiakasviestintään sekä suojausvälineisiin. Oslassa haluttiin korostaa turvallista kaupassa asioimista ja työskentelyä. Sisäisessä viestinnässä jokainen viesti aloitettiin henkilökunnan tsemppauksella, henkilökuntaa kiitettiin vuoden aikana myös rahallisesti. Oslassa vältettiin lomautukset siirtämällä työntekijöitä eri työtehtäviin. Henkilökunnan hyvinvointia seurattiin kyselyillä ja loppuvuodesta työtyytyväisyys oli erinomainen.

  Ramboll: Henkilöstötapahtuma #erilläänmuttayhdessä
  Ramboll Finland järjesti henkilöstölle yhteislenkkitapahtuman toukokuussa 2020. Tapahtumalla luotiin yhteishenkeä ja muistutettiin oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tärkeydestä. Matalan kynnyksen yhteislenkille osallistui yli 400 rambollilaista ympäri Suomen ja osallistujat jakoivat lenkkitunnelmia sosiaalisen median kautta. Kilometrejä kertyi yhteensä yli 5 000 ja jokaisesta kilometristä lahjoitettiin euro Pelastakaa Lapset ry:lle.

  Uudet työvälineet, teknologiat ja tiedolla johtaminen

  Aalto Space: Aalto Space -sovellus poikkeusajan työkaluna
  Siirtyminen etä- ja hybridimalliin keväällä 2020 tapahtui nopeasti. Terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen vaati alusta alkaen kirjanpitoa siitä, ketkä kampuksella missä ja milloinkin ovat. Kampuksella päätettiin jatkokehittää jo olemassa olevaa Aalto Space -sovellusta. Sovellukseen digitalisoitiin kaikki kampuksen 25 rakennusta kaikkine työpistetiloineen, jotta jokainen kampuksen tila saatiin varausjärjestelmän piiriin ja tiloille henkilömäärän rajoitukset. Sovellusta käytettiin myös altistusten tehokkaaseen jäljitykseen.

  Optimaze Worksense Book: Turvallisesti takaisin toimistolle 
  Optimaze Worksense Book -palvelupaketti auttaa yritystä henkilömäärien rajaamisessa toimistolla, turvaetäisyyksistä huolehtimisessa sekä reaaliaikaisen viestinnässä ja koordinoinnissa. Digitaalinen ratkaisu koostuu yrityksen pelisäännöistä sekä mobiilisovelluksesta, jolla viestitään ja varataan työpisteitä.

  Spacent: Vajaakäyttöiset tilat työkäyttöön
  Spacentin avulla kiinteistöjen omistajat ja vuokranantajat pystyvät tarjoamaan vajaakäyttöistä ja tyhjää tilaa työntekijöiden käyttöön joustavasti ympäri kaupunkia. Spacentin tavoitteena on muuttaa kaupunkien tilojen käyttöä kestävämpään suuntaan. 

  Taitori: Takaisin toimistolle
  Kun on aika palata toimistolle Taitorin palvelu auttaa tiedonjaossa, työpisteiden varaamisessa, turvavälien pitämisessä, tilankäytön seurannassa, tehostetussa siivouksessa sekä mahdollisten tartuntaketjujen jäljentämisessä. Palvelu kehitettiin yhdessä Taitorin asiakkaiden kanssa yhdistämällä tarpeet ja teknologian tuomat mahdollisuudet.

  Fyysisen työympäristön kehittäminen

  Auma Space: Tilaa palautumiseen 
  Auma Space suunnitteli ja valmisti ensimmäisenä maailmassa tehokkaan tuotekonseptin työntekijöiden palautumiseen työpäivän aikana. Auma tarjoaa äänieristetyn noin kahden neliömetrin tilan, jossa kävijä valitsee itselleen sopivan äänimaiseman ja valaistuksen ja rentoutuu.

  BRP Finland Oy – Henkilöstön monipuolinen turvallisuuden turvaaminen tehdasympäristössä 
  BRP Finland Oy:n tehtaan 450 työntekijöistä suurin osa työskentelee tuotannossa ja joille siirtyminen etätöihin ei ole mahdollista. Tehtaalla järjestettiin nopeasti suojapleksit työpisteiden väliin ja yleisiin tiloihin, lattiatarroilla muistutettiin turvaväleistä ja kasvomaskit otettiin käyttöön. Tehtaalle tultiin ainoastaan aulan kautta, jossa vartija pystyi seuraamaan turvavälejä. Kuume mitattiin työntekijöiltä päivittäin. Näin tehtaalla varmistettiin työntekijöiden turvallisuus ja tuotannon jatkuminen.

  Gullstén-Inkinen: Suunnittelutyökalu hiilijalanjäljen mittaamiseen 
  Suunnittelutoimisto Gullstén-Inkinen on valmistellut ja pilotoinut työkalua, jolla voi mitata sisustuksen hiilijalanjäljen. Projektin valmistuttua GI:llä on ajantasainen ja todennäköisesti jopa koko maailmassa ainutlaatuinen työkalu arvioida nimenomaan toimitilojen sisustuksiin liittyvissä muutoksissa muodostuvia hiilijalan- ja kädenjäljen tuottamia tuloksia.