Jäsenmaksuperusteet

RAKLIlla on kolme jäsenmaksuperustetta: pinta-ala, investoinnit ja liikevaihto.

Pinta-alaan perustuvaa jäsenmaksua maksavat asunto-omistajat ja -sijoittajat, sijoittajat, käyttäjä-omistajat, kunnat ja kiinteistöosakeyhtiöt. Infrajäsenet maksavat investointiperusteista jäsenmaksua ja liikevaihtoon perustuvaa jäsenmaksua puolestaan rakentamisen ja toimitilajohdon palveluja tarjoavat yhteisöt.

RAKLIn jäsenenä olevan kunnan vähintään 90 prosenttisesti omistaman yhtiön jäsenmaksu on puolet taulukon mukaan määräytyvästä jäsenmaksusta kuitenkin vähintään minimijäsenmaksu.

Käyttäjäjäsenien, jotka hallinnoivat huoneistoja ilman omistusta, jäsenmaksu määritellään siten, että hallinnassa olevasta huoneistopinta-alasta otetaan huomioon puolet. Teollisuusrakennuksien, luolien, voimalaitoksien ja kylmien varastojen eli varallisuusarvoltaan muita tiloja huomattavasti alhaisempien tilojen pinta-ala otetaan jäsenmaksun määräytymisessä huomioon alennuskertoimen perusteella, joka on 0,333.

Jäseniltä perittävän minimijäsenmaksun suuruus vuonna 2015 on 2485 euroa. Liittymisjäsenmaksu on 400 euroa.

RAKLIn jäsenet segmenteittäin

Jäsenmaksutaulukot

Pinta-ala m2(1 000 m2)

Jäsenmaksu
0 2 485
65 2 790
80 3 105
100 3 625
120 3 825
175 5 175
200 5 695
250 6 415
300 7 145
350 7 865
400 8 485
450 9 115
500 9 835
600 11 490
700 12 625
800 13 460
900 14 180
1 000 15 430
1 250 18 535
1 500 19 985
1 750 21 325
2 000 22 880
2 250 25 160
2 500 26 400
Liikevaihto milj. euroa Jäsenmaksu
0 2 485
1,8 3 725
3 5 075
5 6 315
8 7 665
12 9 115
17 10 455
22 11 805
27 13 355
32 15 430
37 17 600
44 19 770
50 21 845
55 24 015
60 26 400
Investoinnit milj. euroa Jäsenmaksu
0 2 485
20 2 590
25 3 825
30 5 075
40 6 415
50 7 665
65 9 005
85 10 250
115 11 490
145 12 840
185 14 080
235 15 325
285 16 565
335 17 805
385 19 050
450 20 390
515 21 640
580 22 880
645 24 230
700 26 400