• fi
 • en
 • Jyrki Laurikainen: Kiinteistöliiketoiminta muuttuu – muuttuako mukana?

  Toimintaympäristön ja -tapojen muutosvauhti on huima. Tulevaisuuden ennakointi on aina ollut yksi RAKLIn tehtävistä, ja tätä strategista taustatukea tarjotaan jäsenille tälläkin hetkellä. Liiton neuvottelukunta kokoontui isojen kysymysten äärelle 22.8. pohtimaan kiinteistö- ja rakentamisalan kehitystä sekä RAKLIn näkökulmasta että omalta kannaltaan.

  Ennakointikartan ympärille kokoontunut neuvottelukunta alleviivasi, että valintoja pitää tehdä ja asiakastarpeet ymmärtää yhä paremmin. Nopeatempoisessa maailmassa kuljetaan kohti On demand -ajattelua ja arvon tuottamisella asiakkaalle on koko ajan kriittisempi merkitys. Kiinteistöalalla toimivien on tehtävä strateginen päätös: olemmeko puhtaasti rakennuksen omistajia vai laajemmin palvelualustan tarjoajia? Tokikaan vastaus ei ole kaikille sama tai yksiselitteinen.

  Kiinteistönomistaja voi toki yhä valita, ettei lähde palvelubisnekseen, vaan keskittyy tilojen vuokraamiseen. Valinta ei kuitenkaan voi olla joko-tai-tyyppinen, vaan nykyisessä sekä-että-ympäristössä jokaisen on sisällytettävä osaamispakkiinsa myös asiakastarpeiden ymmärrystä sopivassa suhteessa omaan toimintamalliin. Vähintäänkin tilojen teknisten ominaisuuksien pitää olla sellaiset, että ne tukevat asiakkaan liiketoimintaa ja päivittäin muuttuvia tilanteita.

  Omistajan rooli vaihtelee eri tilanteissa. Esimerkiksi co-working-tyyppisten konseptien kohdalla tarjottava kokonaisvaltainen palvelu on hyvin erityyppistä kuin suuryritysten pääkonttoreissa, joissa sisällöstä usein vastaavat in-house toimitilajohtajat. Kiinteistösijoittaja siis tasapainoilee ainakin toistaiseksi erilaisilla osamarkkinoilla, mutta avautuuko jatkossa ovia palvelutuotteille, joita emme vielä ole nähneet? Ratkaisevaa on strateginen ymmärrys asiakkaiden tarpeista, tarjottavista alustoista sekä kumppanuuksista.

  Tarve uudistua on väistämätön, ja varmasti jokaisen on hyvä omaksua hieman kokeilukulttuuria ja olla mukana yhteiskehittämisessä. Meidän pitää pikaisesti arvioida sitä, millaisia uusia kompetensseja kiinteistöalalla tarvitaan jo aivan lähitulevaisuudessa ja miten näiden omaksuminen varmistetaan. Alan ulkopuoliset, ketterät toimijat tulevat markkinoille, kuten olemme nähneet. Pohdittavaksi jää se, yrittääkö myös itse mullistaa toimintamalleja vai pyrkiikö olemaan mahdollisimman hyvä ja tehokas siinä, mitä jo tekee. Miten perinteinen toimija pystyisi voittamaan pelin uusilla kentillä?

  Paikalleen ei voi jäädä ja kiinteistöalalla tarvitaan uudenlaista ajattelua. Hyvä paikka altistaa itseään uudelle on ReCoTech Meetup, joka järjestetään 30.11. Messukeskuksessa Slushin rinnakkaistapahtumana. Siellä kiinteistö- ja rakentamisala kohtaa uuden teknologian ja ajatukset takuulla tuulettuvat.

  Kiitän neuvottelukuntaa lämpimästi hyvästä keskustelusta, jonka anti auttaa meitä lähivuosien toiminnan suuntaamisessa. Kokouksessa vahvistui se, että vuoteen 2020 suuntaava strategiamme toimii ja ohjaa meitä hyvin viiden painopistealueen kehittämisessä. Neuvottelukunta haastoi kaikkia alan toimijoita strategiseen pohdintaan ja tähän RAKLI tarjoaa hyvän keskustelualustan.

  Jyrki Laurikainen
  toimitusjohtaja

  RAKLIn neuvottelukunnan tehtävänä on hallituksen neuvoa-antavana elimenä käsitellä liiton toimintaperiaatteita ja tavoitteita sekä muita liiton toiminnan kannalta tärkeitä ja periaatteellisia kysymyksiä.