• fi
 • en
 • Rakennetun ympäristön toimivuus on kunnan itsensä käsissä

  Huhtikuun kuntavaalit siintävät jo kulman takana. Tulevilla kuntapäättäjillä riittää työnsarkaa, sillä kuntien elo tällä hetkellä ei ole helpoimmasta päästä. Haasteiden edessä on katsottava entistä tarkemmin, mihin panostukset pistetään. Kuntien elinvoimaisuus rakentuu monen palasen summana, mutta yksi näistä palasista tarjoaa niin alustan kuin kasvun mahdollisuuden – nimittäin rakennettu ympäristö.  

  Elinvoimaisessa kunnassa rakennetusta ympäristöstä huolehditaan ja siihen panostetaan. Maankäytön, asumisen ja liikenteen toimivuus on kunnan itsensä käsissä. Eli se kokonaisuus, minkä kuntalaiset arjessa toteavat joko toimivaksi tai toimimattomaksi.  

  Kuntapäättäjillä on ratkaiseva rooli, miten olemassa olevaa rakennuskantaa ja infraa hyödynnetään sekä kehitetään. Jotta kunnat voivat kasvaa kestävästi, on niiden luotava mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle. Tiivis kaupunkirakenne on ilmastoystävällisin ja tyhjät tilat on saatava käyttöön, jotta ne eivät ilmaston lisäksi kurita kuntataloutta. Samoin päättäjillä on valtaa siihen, mitä esimerkiksi asemakaavassa säädetään, ja mikä jätetään myöhempiin suunnitteluvaiheisiin.  

  Päättäjillä on myös avaimet asumisen kustannusten keventämiseen. Kunnassa on oltava riittävästi investointikelpoisia tontteja houkuttelevilla alueilla, jotta riittävän tarjonnan kautta asumiskustannukset eivät karkaa käsistä. Kunnan on myös huolehdittava, ettei se omilla toimillaan nosta kustannuksia, kuten korottamalla kiinteistöveroa tai lisäämällä rakentamisen sääntelyä.  

  Kunnissa on myös pohdittava, miten oma osaaminen ja resurssit pystyvät vastaamaan kiinteistökannan omistamisen kasvaviin vaatimuksiin. Esimerkkejä rakentavasta yhteistyöstä kuntien ja yksityisen sektorin välillä on nähtävillä jo useassa kunnassa. Kunnan ei tarvitse omistaa kaikkia tilojaan itse ja kaavoitukseenkin kiinteistönomistaja voisi tuoda lisäresursseja kaavanvalmistelun myötä. 

  Kuntien haasteista puhutaan paljon, mutta vähemmän ratkaisuista niiden selättämiseksi. Kunta, joka rohkeasti uskaltaa hyödyntää uusia, innovatiivisia toteutustapoja ja rahoitusmuotoja, luo kasvun mahdollisuuksia tuleville vuosille. Elinvoimainen kaupunkiympäristö vaatii elämää ympärillään.  

  Elinvoimaisen kunnan resepti:
  Tutustu RAKLIn kuntavaaliteemoihin