• fi
 • en
 • Hyviä käytäntöjä: paluu toimistojen uuteen normaaliin

  02.06.2020

  Yhteiskunta on avautumassa, ja on tärkeää, että käyttäjäorganisaatiot, kiinteistönomistajat, managerit ja palveluntarjoajat tekevät laajasti yhteistyötä turvallisen paluun mahdollistamiseksi toimistoissa. Avaintekijä onnistuneelle työhön paluulle on turvallisuuden ja terveyden turvaaminen sekä turvallisuuden tunteen luominen työntekijöille. Vastuullisilla ja harkituilla toimilla voimme tehdä nämä mahdolliseksi. Jokaisen on myös henkilökohtaisesti huolehdittava, ettei saavu sairaana työpaikalle ja huolehtii hyvästä käsihygieniasta.

  Mitä siis tulee ottaa huomioon, kun toimistoissa tehdään paluuta uuteen normaaliin? Olemme RAKLIssa laatineet jäsenillemme yhteenvedon hyvistä käytännöistä ja huomioitavista näkökulmista, jota päivitämme tarpeen mukaan. Keskeisenä lähdeaineistona ovat olleet jäseniltämme saadut kokemukset ja käytännöt.

  Ennen paluuta 

  Jotta paluu toimistoihin tapahtuu turvallisesti ja rajoitukset huomioiden, on toimistoissa mietittävä arki uudelleen. Tämä vaatii huolellista valmistautumista, tilanteiden ennakointia ja yhteistyötä niin organisaatioiden sisäisesti kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa.

  Lähtökohtia suunnitelmalliselle paluulle:

  Paluun aikana

  Tilojen käyttö

  Tilojen käytössä tulee varmistaa, että 2 metrin etäisyys ihmisten välillä on mahdollista säilyttää, sillä pisaratartunnassa pisarat leviävät 1-2 metriin asti.  Tämä tarkoittaa muutoksia niin työpisteiden sijoittumiseen kuin esimerkiksi yhteisten tilojen käyttöön. Fyysisen ympäristön mitoitus ja kapasiteetti voi muuttua merkittävästi, kun työympäristöä muokataan siirtymävaiheessa turvalliseksi.

  Harkittavia toimenpiteitä ja keinoja:

  Kiinteistöjen tekniikka ja palvelut  

  Toimiston arjen muutokset tulee huomioida myös kiinteistöjen tekniikassa ja sopeuttaa toimet vallitsevaan tilanteeseen. Teknologian hyödyntäminen, kuten käyttöasteiden seuraaminen, mahdollistaa esimerkiksi siivouksen toimenpiteiden mitoittamisen tilojen käytön mukaan. Mitä laadukkaampaa tietoa kiinteistöjen käytöstä on saatavilla, sitä helpompi on suunnitella oikeanlaisia toimenpiteitä niin tilojen käytön kuin kiinteistöjen ylläpidon kannalta.

  Tarkistettavia/harkittavia toimenpiteitä:

   Ilmanvaihto 

  Koronaviruksen leviämisessä pisaratartuntojen merkitys on suuri. Myös aerosolihiukkasten välityksellä tapahtuvat tartunnat ovat todennäköisiä, jos suljetussa tilassa ilmanvaihto on riittämätön, ihmisiä on liikaa ja tilassa oleskellaan pitkän aikaa. Pitkien välimatkojen yli aerosolien välityksellä tapahtuvat tartunnat ovat kuitenkin erittäin epätodennäköisiä.

  Huomioitavia asioita:

  Siivous 

  Tiloissa, jotka ovat aktiivisessa käytössä, syytä kiinnittää erityistä huomiota kosketeltavien pintojen siivoukseen. Pintojen siivouksessa voidaan käyttää samoja aineita ja siivousmenetelmiä kuin normaalitilanteessakin.

  Huomioitavia asioita:

  Lisätiedot:
  Mikko Östring
  Johtaja, toimitilat, 050 301 8933

  Juho Kess
  Projektipäällikkö, 050 534 3955