Pinta-alaperusteinen jäsenhakemus

Asunnot, Käyttäjä-omistus, Sijoitus, Kaupungit 

Kiinteistöjen pinta-alan ilmoittaminen

Ilmoitetaan koko jäsenyhteisön (esimerkiksi konsernin) omistuksessa tai käytössä oleva huoneistopinta-ala (huoneistoala) vuoden 2016 lopussa. Rahastomanagerit merkitsevät hallinnoimiensa rahastojen omistamat neliöt.

Mikäli poikkeuksellisesti tiedossanne ei ole koko yhteisön tietoja, niin ilmoittakaa ne yhtiöt (organisaatiot), jotka lukuihin sisältyvät ja mitkä eivät sisälly. Ellei huoneistopinta-alaa ole tiedossa, voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa bruttopinta-ala tai kokonaispinta-ala verotustietojen mukaisena.

Kohdan 1. omistettuun huoneistopinta-alaan luetaan esim. toimistot, liikehuoneistot, majoitustilat, kauppakeskukset, logistiikkatilat sekä asunnot ja vapaa-ajan rakennukset lukuun ottamatta kohtiin 2. ja 3. merkittäviä tiloja.

Kohtaan 2. merkitään sisäänvuokratut neliöt ilman teollisuustiloja. Sisäänvuokrattu huoneistopinta-ala on tyypillisesti omassa käytössä ja se otetaan huomioon vuosikokouksen erikseen päättämän alennuskertoimen perusteella, joka on 0,5.

Kohtaan 3. merkitään teollisuustilojen yhteismäärä (muun muassa teollisuusrakennukset, luolat, voimalaitokset ja kylmät varastot). Kohdan 3. tilojen määrä otetaan jäsenmaksun määräytymisessä huomioon vuosikokouksen erikseen päättämän alennuskertoimen perusteella, joka on 0,333.

 
Jäseneksi hakeutuvan organisaation yhteystiedot
Yhdyshenkilön yhteystiedot
Jäsenmaksun perusteena oleva kiinteistövarallisuus 31.12.
Äänioikeus ja jäsenmaksu määräytyvät voimassaolevan jäsenmaksutaulukon mukaan. Liittymisvuonna uudelta jäseneltä peritään lisäksi 400 euron liittymismaksu.
RAKLIn tiedotteiden saajat
Muuta tiedotettavaa
Jäsenhakemuksen täytti