• fi
 • en
 • Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta

  Suositus vastuullisesta kiinteistöliiketoiminnasta

  Vastuullinen ja tuottava kiinteistöjen omistaminen on tärkeä kivijalka koko Suomen kasvulle. Lisääntyvä ammattimaistuminen edesauttaa kestävän kehityksen periaatteiden edistämistä. Pitkäjänteinen elinkaariajattelu on ammattimaisille toimijoille luontevaa ja varmistaa suurimman omaisuusmassamme myönteisen kehityksen sekä sujuvan arjen puitteet joka päivä.

  Vastuullisten toimintatapojen edistäminen tuottaa arvoa laajalti alan asiakkaille, muille sidosryhmille ja koko yhteiskunnalle niin taloudellisesta, sosiaalisesta kuin ympäristönäkökulmastakin.

  Rakli ja KTI Kiinteistötieto rakensivat yhdessä kymmenen alan yrityksen kanssa yhteisen rungon vastuullisuusraportoinnin ja -johtamisen tueksi. Työryhmä määritteli ne tunnusluvut, jotka kuvaavat vastuullisuutta parhaiten juuri suomalaisessa kiinteistöliiketoiminnassa sekä miten eri yritysten tapa kertoa vastuullisuudestaan olisi mahdollisimman helposti vertailtavissa. Vastuullisuustyökaluun koottiin runko, joka kokoaa teemoittain tärkeitä vastuullisuuden mittareita. Yritys voi soveltaa sitä joustavasti omien tarpeidensa mukaan.

  Rakli on lisäksi mukana toteuttamassa KTI Kiinteistötiedon vuosittain julkaisemaa kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuuskatsausta.

  Lisätietoa:
  Markkinatietoa kiinteistö- ja rakentamisalalta