• fi
 • en
 • Matkakeskus Turkuun

  Turun asemanseutua uudistetaan vuoteen 2025 mennessä. Kehitteillä on laajat palvelut tarjoava matkakeskus, joka toimii liikenteen solmukohtana. Ennen toteutuskilpailun käynnistymistä oli aika ideoida porukalla keskuksen konseptia ja sitä, miten hankkeessa kannattaisi edetä ja vaihtaa ajatuksia mahdollisista toteutusvaihtoehdoista.

  Kehittämistä tehtiin RAKLIn klinikalla, jonka tilaajat olivat Turun kaupunki, Liikennevirasto, Senaatti-kiinteistöt ja VR-Yhtymä. Työ polkaistiin käyntiin Turussa 11.3. aamupäivällä järjestettävällä seminaarilla.

  Klinikkatyöskentelyn tavoitteet

  1. Viestiä Turun matkakeskuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Työskentely tuo esiin matkakeskushankkeen positiivisia näkökulmia ja hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia. Klinikkatyöskentelyyn ja seminaariin osallistuminen lisää osallistuvien organisaatioiden tietoisuutta hankkeesta ja synnyttää kiinnostusta matkakeskuksen toteutusta kohtaan. Työskentely verkottaa toimijoita keskenään ja luo näin edellytyksiä tulevalla yhteistyölle. Seminaarin yhteydessä hankkeesta viestitään myös julkisuuteen.
  2. Kuulla yritysten ja toimijoiden näkemyksiä ja määrittää yhteistyössä matkakeskushankkeen konseptia ja toteutustapaa.Turku kumppaneineen tarjoaa mahdollisuuden yrityksille aidosti vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen ja tulla mukaan valmistelemaan hankekokonaisuutta. Työskentelyssä kuullaan yritysten näkemyksiä alustavien suunnitelmien pohjalta ja tarjotaan mahdollisuus vuorovaikutukseen ja hankkeen suuntaamiseen.

  Tulosraportit 09/2016

  Lisätietoa