• fi
 • en
 • Pisara-rata hankkeen organisointi ja toteutusmalli

  Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki toteuttivat Pisara-radan suunnittelua ja toteutusta pohtivan Pisara-rata -hankintaklinikan kevään 2012 aikana. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry toimii klinikan käytännön toteuttajana. Pisara-rata -klinikalla etsittiin vaihtoehtoisia ratkaisuja suuren infrahankkeen suunnittelun ja rakentamisen organisoimiseksi, toteutusmalleiksi ja riskien hallintaan.

  Näiden lisäksi arvioitiin Pisara-radan vaikutuksia samaan aikaan kehitettäviin julkisiin ja yksityisiin hankkeisiin ja vaikutusalueen kiinteistöihin. Klinikkatyöskentely sisälsi myös laivaseminaarin, jonka aikana tutustuttiin Tukholman Citybana-projektiin.

  Klinikkatyöskentelyn tuloksena annettiin suosituksia hankkeen identiteetin muodostamisesta ja johtamisesta. Jatkosuunnittelun organisointiin syntyi kaksi vaihtoehtoista mallia. Onnistumisen kannalta keskeistä on suunnittelun pätevyys ja laadun yhtenäisyys sekä suunnitelmien toteutettavuuden varmistaminen. Klinikalla arvioitiin myös hankintakokonaisuuksia ja urakkamuotoja. Lisäksi paneuduttiin kustannushallintaan ja riskien hallinnan järjestämiseen. Keskusteluun nousivat myös asemien palveluinnovaatiot ja kiinteistöjen kehittäminen sekä asiantuntijapalveluiden hankinta.

  Hankintaklinikan tavoitteet:

  Tulosraportti

  Pisara-rata-hankintaklinikan tulosraportti