• fi
 • en
 • Suvelan syke

  Suvelan syke käsitteli lähiön uudistamista peruskorjaamalla ja täydennysrakentamalla. Tavoitteena oli kehittää ratkaisuja Espoon Suvelan imagon parantamiseksi. Klinikkaan kuului avoimet aloitus- ja päätöstilaisuudet sekä viisi työpajaa, joissa käsiteltiin uudistuksen reunaehtoja ja eri toteutusmalleja.

  Klinikan aikana todettiin, että lähiöiden kehittämisessä tarvitaan peruskorjaamisen ja täydennysrakentamisen lisäksi palvelurakenteen uudistamista. Klinikka suositti, että:

  • Suvelalle ja Espoon keskukselle luodaan visio ja strategia
  • Suvela ja Espoon keskus yhdistetään
  • Suvelan ja Espoon keskuksen kehittäminen organisoidaan
  • Suvelalle luodaan uusi sydän
  • Omistus- ja hallintamuotoja kehitetään
  • Pysäköintiin rakennetaan kokonaiskonsepti ja uusia ratkaisuja
  • Suvelaa hoidetaan ja kehitetään jatkuvasti

  Klinikka tuotti ison määrä kehitysideoita ja aihioita. Lähiöiden suunnitelmallinen uudistaminen ja jatkuva näkyvä kehittäminen on erittäin tärkeää. Sijainnilla ja hintatasolla on iso merkitys. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on välttämätöntä lähiöiden kehittämisessä. Kolmannen sektorin ja asukkaiden osallistaminen aloitustilaisuuteen ja tulosseminaariin on hyödyllistä.

  Klinikan loppuraportti