• fi
  • en
  • Teiden hoidon ja kunnossapidon alueurakat

    Teiden hoidon ja kunnossapidon alueurakat -hankintaklinikalla käsiteltiin hoitourakoiden hankinnan ja sopimussisältöjen kehittämistä. Työskentelyn tavoitteena oli uudistaa ja kehittää yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa hoidon alueurakan tarjouspyyntöjen ja urakkasopimusten sisältöjä ja urakkaehtoja.

    Klinikalla pidettiin neljä työpajaa ja loppuseminaari. Klinikan työpajoihin pyydettiin mukaan myös alueurakoista kokemuksia omaavien kuntien edustajia. Klinikalla käydyn vuoropuhelun tuloksena Tiehallinto muutti eräitä alueurakoiden kilpailutuksen ehtoja muun muassa tarjoajien esivalinnan, tarjousten pisteytyksen, työnjohtoa koskevien vaatimusten ja sopimusaikaisen riskienjaon osalta.

    Klinikan loppuraportti