• fi
 • en
 • 10 vinkkiä, joilla organisaatiosi onnistuu hybridityössä

  Monissa organisaatioissa pohditaan tällä hetkellä, miten paluu toimistoille ja hybridityöhön koronanjälkeisessä ajassa tapahtuu. Pandemia tulee muuttamaan työtapoja pysyvästi, mutta se on myös mahdollisuus luoda uusia. Olemme koonneet vinkkejä ja parhaita käytäntöjä työympäristöjohtamisen asiantuntijoilta, jotka auttavat uuden arjen luomisessa.  

  10 käytännön vinkkiä:  

  1. Laatikaa ohjeistukset hybridityölle. Tehkää yhteiset linjaukset toimistolla ja etätyöpisteillä työskentelemiseen sekä tarvittaessa linjauksista poikkeamisten periaatteet.  
  1. Varmistakaa työtilojen ja teknologian soveltuvuus uusiin työtapoihin, oikeanlaisen tilan riittävyys sekä tehkää tarvittavat päivitykset. Onko käytössä esimerkiksi erilliset neuvottelutilat sisäisille ja ulkoisille kokouksille, pidetäänkö neuvottelutilojen pandemia-aikainen mitoitus voimassa, onko tarpeeksi pieniä neuvottelutiloja Teams-palavereita varten, voiko työtiloja ja työpisteitä varata, henkilömäärän ja käyttöasteen seuranta sekä vuorovaikutusta tukevien alueiden parantaminen. 
  1. Panostakaa teknisiin välineisiin, jotta tilaisuuksia ja kokouksia voidaan järjestää hybridinä.  
  1. Päivittäkää palaveri- ja kokouskäytännöt.  
  1. Varmistakaa tasavertainen kohtelu monipaikkaisessa hybridityössä. Huomioikaa muutoksessa yksilöiden erilaiset tilanteet.   
  1. Järjestäkää toimistolla yhteisiä tilaisuuksia ja kohtaamisia, jotka houkuttelevat myös etäilijöitä.  
  1. Toimistolle vain terveenä.  
  1. Jatkakaa tehostettua siivousta sekä käsihygieniaa ja huolehtikaa tilojen väljyydestä.  
  1. Työergonomia kuntoon monipaikkaisessa työssä.  
  1. Kokeilkaa rohkeasti uusia toimintatapoja, kerätkää oppeja näistä ja tunnistakaa parhaat käytännöt omalle organisaatiolle. 
    

  RAKLI toteuttaa kevään ja syksyn 2021 aikana yhteistyössä CBRE:n, Newsecin, JLL:n  ja Rapalin kanssa Parhaat käytännöt tulevaisuudenkestäviin työympäristöihin ja työympäristöjohtamiseen -klinikan. Klinikassa on mukana 27 organisaatiota, jotka yhdessä pohtivat vastauksia tulevaisuuden työympäristöjohtamisen haasteisiin. Klinikan tulokset valmistuvat loppuvuodesta 2021. Lisätietoa klinikasta. 

  RAKLIn toteutti marraskuussa 2020 kyselyn tulevaisuuden työympäristöistä. Kyselyyn vastasi 40 työympäristön käyttäjäorganisaatiota, jotka työllistävät yli 50 000 henkilöä sekä 14 sijoittajaorganisaatiota, jotka hallinnoivat yli 8 000 000 m²:n kiinteistökantaa. Tutustu kyselyn tuloksiin. 

  Uutista päivitetty 24.8.: JLL lisätty yhteistyökumppaniksi