• fi
 • en
 • Ammattimaiset kiinteistöomistajat ja rakennuttajat haluavat kehittää entistä toimivampia digitaalisia ratkaisuja

  Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n jäsenilleen toteuttamassa digikyselyssä korostui digitalisaation merkitys liiketoiminnassa ja organisaatioiden valmius kehittää digitaalisia ratkaisuja entistä syvemmällä tasolla. Teknologiset ratkaisut ja vastuullisuus nähtiin tärkeinä tulevaisuuden suuntauksina toimialalla.

  Rakli selvitti tämän vuoden alussa jäsenorganisaatioidensa digitaalisuuden hyödyntämisen nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Vastaajien keskuudessa digitalisaation rooli nähtiin edelleen merkittävänä liiketoiminnan kehittämisessä, ja organisaatiot olivat valmiita kehittämään digitaalisia ratkaisuja entistä syvemmällä tasolla.

  Viime vuonna toteutettuun kyselyyn verrattuna vastaajat näkivät digitalisaation olevan merkittävämmässä osassa liiketoimintastrategiaa, ollen aiempaa enemmän ennalta suunniteltua sekä tärkeä työväline strategian toteuttamisessa. Samalla digitalisaatiota hyödynnettiin laajalti organisaatioissa, esimerkkinä datastrategia on jalkautunut osaksi laajempaa tietopohjaista päätöksentekoa. Tiedolla johtaminen on osa asiantuntijatyötä sekä laajentumassa toimintatapoihin.

  ”Huolimatta yleisestä käsityksestä toimialan hitaasta muutoksesta tai vähäisestä innovoinnista, on digitalisaatio läpäissyt jäsenorganisaatioidemme useita eri toimintoja ja sen merkitys tulee kasvamaan tulevina vuosina”, kertoo Raklin digipäällikkö Klaus Vesama.

  TKI-rahan panostaminen digitalisuuteen ja kiinteistöalan uusiin teknologioihin eli proptechiin jatkui Raklin jäsenistössä samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Myös niihin tehtävien investointien nähtiin pysyvän samana tulevina vuosina. Lisäksi organisaation digiliiketoiminnan kehittäminen yhteistyössä startup-yritysten kanssa ja kansainvälisen proptech-kentän seuraaminen pysyi samalla tasolla viime vuoteen tarkasteltuna.

  Teknologiset ratkaisut ja vastuullisuus tulevaisuuden suuntauksina

  Vastauksissa korostui viime vuoden kyselyyn katsottuna laajempi teknologisten ratkaisuiden kirjo. Kuten tekoälyn ja automaation käyttöönottaminen sekä kiinteistöjen digitalisoinnin huomioiminen ratkaisuissa, mikä viittaa digitalisaation jatkuvan kehityksen ja syventymisen trendiin Raklin jäsenistössä.

  ”Digitaaliset ratkaisut tarjoavat monipuolisia lähtökohtia organisaatioiden liiketoiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi digitalisaation kautta mahdollistetaan datan parempi hyödyntäminen sekä tiedonhallinta, ja ne ovat tärkeitä alan tulevaisuuden teemoja”, Vesama mainitsee.

  Lisäksi digitalisaatiota hyödynnetään asiakaskokemuksen parantamisessa. Organisaatiot ovat sujuvoittaneet asiakasprosesseja digitalisaation avulla ja pystyneet näin tarjoamaan entistä helppokäyttöisempiä palveluita. Vastuullisuuden merkityksen korostuminen vastauksissa taas heijastaa vihreän siirtymän tavoitteiden edistämistä datan avulla muun muassa energiatehokkuudessa ja kustannusten hallinnassa.

  Ammattimaisia kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli ry selvitti jäsenistönsä nykytilaa digitaalisuuden hyödyntämisessä ja siihen liittyviä tulevaisuuden näkymiä digikyselyssään. Kysely toteutettiin helmikuussa 2024 ja vastaajia oli 13. Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran helmikuussa 2023.

  Raklin jäsen:
  Haluatko ajankohtaista tietoa digiasioista?

  Tutustu myös viime vuoden digikyselyyn:
  Raklin digikysely 2023