• fi
 • en
 • Yhä useampi ammattimainen kiinteistönomistaja ja rakennuttaja uskoo digitaalisuuteen liittyvien investointien lisääntyvän

  Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n jäsenkyselyn mukaan yhä useampi rakennuttaja ja kiinteistönomistaja panostaa digitaalisuuteen ja uskoo niihin liittyvien investointien lisääntyvän tulevaisuudessa. Digitaalisuus nähdään alalla työvälineenä strategian toteuttamisessa. Alalla on tahtoa kehittää digitaalisia työkaluja yhteishankkeina.

  Ammattimaisia kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli ry selvitti jäsenistönsä nykytilaa digitaalisuuden hyödyntämisessä ja siihen liittyviä tulevaisuuden näkymiä. Yhä useampi vastaaja uskoi digitaalisuuteen liittyvien investointien lisääntyvän seuraavan kolmen vuoden aikana jonkin verran tai merkittävästi. Tuoreimman kyselyn mukaan näin uskoi lähes 80 prosenttia vastaajista. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 64 prosenttia.

  Raklin jäsenet panostavat myös entistä enemmän TKI-rahaa digitaalisuuteen ja kiinteistöalan uusiin teknologioihin, eli proptechiin. Vuosi sitten joka kolmas vastaajista kertoi organisaationsa kohdentavan yli puolet TKI-panostuksesta digitaalisuuteen. Tuoreimmassa kyselyssä samoin vastasi jo 40 prosenttia vastaajista.

  Digitaalisuuden mahdollisuudet ovat yhä paremmin alalla tiedossa ja erilaisten ohjelmistojen ja automatisointien kehitykseen halutaan panostaa joko yksin tai yhdessä palveluntarjoajien kanssa. Digitaalisuus nähdään työvälineenä organisaation strategian toteuttamisessa, Raklin digipäällikkö Klaus Vesama kertoo.

  Yhä useampi vastaaja arvioi organisaatioillaan olevan kaikki valmiudet digitalisaation hyödyntämiseen. Näin vastasi 35 prosenttia kaikista vastaajista. Vuotta aiemmin vain joka kymmenes vastasi näin. Haasteita nähtiin edelleen resurssien riittävyydessä sekä siinä, ettei organisaatioissa aina ymmärretä kuinka digitaalisuutta voisi hyödyntää laajasti.

  Digiliiketoimintaa kehitetään yhteishankkeissa ja startup-yritysten kanssa

  Suurin osa Raklin digikyselyyn vastanneista kertoo, että he kehittävät organisaation digiliiketoimintaa joko ostopalveluina tai osallistumalla alan erilaisiin kehitysprojekteihin. Joka neljäs vastaaja tekee yhteistyötä startup-yritysten kanssa ja 17 prosenttia seuraa aktiivisesti kansainvälistä proptech-kenttää.

  Vastaajien keskuudessa nousee vahvasti halu kehittää tiedolla johtamista sekä asiakaspalvelua digitaalisia työkaluja hyödyntämällä. Alalla ollaan valmiita kokeilemaan myös tekoälyn tuomia mahdollisuuksia.

  – Kiinteistöalalla on rohkeutta kokeilla ja pilotoida erilaisia teknologioita tai vaikkapa tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa. Kiinnostusta on erityisesti automatisoida rutiinitehtäviä. Alalla halutaan mieluummin olla hieman etukenossa kuin hiihtää perässä, Vesama huomauttaa.

  Ammattimaisia kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli ry selvitti jäsenistönsä nykytilaa digitaalisuuden hyödyntämisessä ja siihen liittyviä tulevaisuuden näkymiä. Selvitys toteutettiin helmikuussa 2023. Vastaajia oli 29 ja heistä yli puolet edustivat suuria yrityksiä, joilla on yli 50 miljoonan euron liikevaihto. Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran marraskuussa 2021.

  Lue lisää uutisiamme