• fi
 • en
 • Helsingin yliopiston Minervatori ja Tiedekulma näyttävät esimerkkiä inspiroivasta oppimisympäristöstä

  19.12.2017

  RAKLIn Oppimisympäristöjen toista Benchmark morning -tilaisuutta vietettiin Helsingin yliopiston Minervatorilla ja Tiedekulmassa. Tilaisuuksien ideana on tutustuminen erilaisiin ja uudenlaisiin työ- ja oppimisympäristöihin, joista ensimmäinen suuntautui syksyllä 2017 Espoon Haukilahden lukioon.

  Helsingin yliopistolla sijaitsevaa oppimisympäristöä, Minervatoria, Mikko Halonen luonnehtii eläväksi laboratorioksi, jossa voi normaaliopetuksen ja konferenssitoiminnan ohessa kokeilla uusia pedagogisia innovaatioita. Idea oppimisympäristön toteuttamiseen pohjautuu Kirsti Longan tutkimukseen uudenlaisista oppimisen tavoista ja ympäristöistä.

  Minervatorin tilaisuudessa Halonen kertoi tilojen muuntojoustavuudesta, niissä käytetystä teknisistä ja akustisista ratkaisuista sekä mobiileista kalusteista. Oppimisympäristön yhtenä parhaimmista puolista hän pitää muuntojoustavuutta, kun tilaa ja tilan kalustoa voidaan muokata helposti käyttäjäryhmien ja siellä tapahtuvan toiminnan mukaan. Helsingin yliopiston kiinteistöpäällikkö Ari Nisosen mukaan tilojen suunnittelun lähtökohtana on nimenomaan ollut käyttäjäkunnan näkemys siitä, mitä tiloissa pitäisi pystyä tekemään. Tilojen muuntojoustavuus, akustiikka ja tekniset ratkaisut sekä mobiilit kalusteet on pyritty koostamaan ajattomaksi kokonaisuudeksi.

  Halonen näkee onnistumisen kannalta olennaisena tekijänä pedagogis-teknisen tuen. Toiminnan alussa Minervatorilla työskenteli kolme sekä pedagogisen että teknisen ymmärryksen omaavia työntekijöitä, jotka pystyivät jo opetuksen suunnitteluvaiheessa antamaan tarvittavan tuen tilan tarjoamista mahdollisuuksista suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Jotta tiloista saadaan teknisesti toimivia kokonaisuuksia, näkee Halonen tärkeänä teknisen tuen sisällyttämisen osaksi budjettia etenkin muutoksen alkuvaiheessa.

  Muutoshankkeessa Helsingin yliopiston kirjaston lukusalista toteutettiin uudenlainen muunneltava oppimisympäristö. Halonen kertoo, että selkeimpiä haasteita on ollut äänivuotojen kanssa, kun alun perin hiljaiseen työhön tarkoitettu tila on muutettu äänekkäämpää työtä tukevaksi oppimisympäristöksi. Akustisilla ratkaisuilla, kuten seinien akustiikkalevyillä, korkean tilan äänimaailmaa on saatu paremmaksi.

  Minervatorin tilaisuuden jälkeen osallistujat siirtyivät vierailemaan Helsingin yliopiston Tiedekulman tiloihin. Keskustakampuksen ytimessä sijaitseva Tiedekulma on monipuolinen tilakokonaisuus, jonka innostavat tilat tarjoavat paikan niin tilaisuuksille, ryhmätyöskentelylle kuin yksintyöskentelylle.

  Marika Latvalan blogi:
  Vanhaa säästäen ja uutta luoden dinosauruskin saadaan elämään