• fi
 • en
 • Kiinteistönomistajien ja rakennuttajien terveiset EU-vaaleihin: EU:n tulee ohjata tavoitteilla, ei yksityiskohtaisilla keinoilla

  EU:n tulee keskittyä yksityiskohtaisten vaatimusten sijaan jäsenmaita ohjaaviin tavoitteisiin. Näin tuetaan parhaiten jäsenmaiden energia- ja ilmastotyötä, uskoo Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli.

  Tälläkin kaudella EU:sta on tullut useita kiinteistö- ja rakentamisalaan merkittävästi vaikuttavia sääntelykokonaisuuksia. Ilmastonmuutos ja EU:n tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2050 vaatii välittömiä ja pitkäjänteisiä toimia, ja pääperiaatteena tulee olla kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Suomessa rakennuskannan päästövähennystoimia on edistetty onnistuneesti jo vuosien ajan.

  EU:n ei tule kuitenkaan määritellä keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Sääntelyn tulee olla materiaali- ja teknologianeutraalia.

  ”Yksityiskohtaiset vaatimukset johtavat pahimmillaan siihen, että lisätään kustannuksia ilman aitoja tuloksia. Tehokkain ja vaikuttavin tapa toteuttaa EU:n kunnianhimoisia tavoitteita on antaa jäsenmaiden valita toimenpiteet kansallisesti”, toteaa Raklin yhteiskuntasuhdepäällikkö Aino Salo.

  Salon mukaan mitä paremmin EU-sääntely ottaa huomioon kustannustehokkuuden, kilpailukyvyn ja jäsenmaakohtaiset vahvuudet, sitä paremmin kiinteistöala voi tukea hyvinvointia koko EU:n alueella.

  Jäsenmaille tulee myös varata riittävästi aikaa sääntelyyn täytäntöönpanolle. Jatkuva lainsäädännön uudistaminen haittaa markkinoiden kehitystä ja kansallisen täytäntöönpanon onnistumisen arviointia. Tulevalla kaudella tulisikin harkita tarkkaan kaiken lisäsääntelyn tarvetta.

  ”Sääntelyähky kuvaa hyvin nykytilannetta, ja tämä on noteerattu laajasti. Myös yksi Suomen hallituksen tavoitteista tulevalle EU-kaudelle on parempi ja vähäisempi EU-sääntely. Onkin tärkeää, että tavoitteen eteen tehdään töitä laajalla rintamalla”, jatkaa Salo.

  Raklin EU-vaalitavoitteet 2024