• fi
 • en
 • Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla lähes puoli miljoonaa toimistoneliötä vajaakäytössä

  Helsinki Research Forum -tutkimusfoorumi on tuottanut arvion toimistokiinteistöjen vajaakäyttöasteista pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistomarkkina-alueilla, jotka kattavat noin puolet pääkaupunkiseudun toimistokannasta. Tarkastelualueella tyhjiä toimistoneliöitä on yhteensä noin 455 000 neliömetriä ja alueiden keskimääräinen vajaakäyttöaste on 12,9 prosenttia.

  Pienimmät vajaakäyttöasteet ovat Pasilassa ja Hakaniemessä. Pahin vajaakäyttöongelma on Pitäjänmäen alueella, jossa lähes joka neljäs toimistoneliö eli noin 96 000 neliömetriä on tyhjillään. Myös Helsingin ydinkeskustassa (CBD) vajaakäyttö on merkittävää, sillä 11 prosenttia eli noin 71 000 neliömetriä toimistoista on tyhjillään.  

  ”Vajaakäyttö on keskeisiä kiinteistömarkkinoiden tunnuslukuja. Helsinki Research Forumin pyrkimyksenä on tuottaa tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa kuin markkinoilla on tähän mennessä ollut”, kertoo johtaja Miika Kotaniemi RAKLIsta.  

  ”Olemme olleet alusta asti mukana Helsinki Research Forumissa edistämässä markkinatiedon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, ja on hienoa nähdä tämän tutkimusfoorumin ensimmäisiä edistysaskeleita näin konkreettisella tasolla. Relevantin markkinatiedon merkitys on korostunut entisestään pandemian aikaisessa markkinatilanteessa ja toimistojen vajaakäyttö on yksi tärkeimmistä laajalti seuratuista tunnusluvuista”, toteaa CBRE:n toimitusjohtaja Siri Tulikoura. 

  Aluekohtaiset vajaakäyttöasteet on esitetty yllä olevassa taulukossa. Nyt julkaistu vajaakäyttödata on arvioitu kohdetasolla yhdistämällä käytettävissä olevaa ei-luottamuksellista dataa.  

  Helsinki Research Forumin vajaakäytöstä julkaiseman tiedon keskeinen ero muiden toimijoiden vajaakäyttödataan ovat osamarkkina-alueiden toisistaan poikkeavat rajat sekä toimitilakannan määrittely. Näin ollen tiedot eivät ole suoraan vertokelpoisia. Osa markkinatietoa julkaisevista toimijoista käyttää esimerkiksi Tilastokeskuksen luokittelua, jossa rakennus merkitään toimistoksi pääkäyttötarkoituksen mukaan, jolloin myös katutason liiketilat lasketaan mukaan toimistokantaan. Helsinki Research Forumin datassa kanta on määritetty mahdollisimman tarkasti, jolloin se huomioi vain toimistotilat.  

  Helsinki Research Forumin tuottama tieto julkaistaan osamarkkinatasolla RAKLIn nettisivuilla. Kohdekohtaiset tiedot toimistotilakannasta toimitetaan pyydettäessä. Tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen miika.kotaniemi(at)rakli.fi. 

  Helsinki Research Forum on kiinteistöalan asiantuntijayritysten tutkimusfoorumi, jonka tavoitteena on parantaa Helsingin toimistomarkkinoista julkaistavan tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä. Yhteistyössä ovat mukana tällä hetkellä CBRE, JLL, Cushman & Wakefield ja KTI Kiinteistötieto. RAKLI toimii Research Forumin kumppanina ja tarjoaa tekniset puitteet toiminnalle. 

  17.1.2021 Uutista korjattu. Kiinteistöjen tiedot tarkentuneet. Toimistoneliöiden määrää, tyhjillään olevien neliöiden määrää ja vajaakäyttöastetta korjattu.