• fi
 • en
 • Rakli: Tulevalla vaalikaudella tarvitaan toimia kestävän kasvun mahdollistamiseksi

  Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli on julkaissut eduskuntavaalitavoitteensa tulevalle vaalikaudelle. Raklin mukaan Suomi tarvitsee ennakoitavaa ja mahdollisuuksia luovaa politiikkaa, joka kannustaa yrityksiä investoimaan rakennettuun ympäristöön. Suomen asema kiinnostavana ja kilpailukykyisenä investointiympäristönä tulee jatkossakin turvata pitkäjänteisillä päätöksillä. Myös panostukset kiinteistö- ja rakentamisalan osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen ovat välttämättömiä talouden kasvulle.

  ”Jokainen rakennettuun ympäristöön investoitu euro tuottaa itsensä yli kaksinkertaisena takaisin. Tulevien vuosien aikana Suomi tarvitsee kestävää kasvua ja silloin ratkaisuna on rakennettu ympäristö. Viimeaikaiset haasteet ovat osoittaneet, että panostukset esimerkiksi energiaomavaraisuuteen ja kokonaiskestävyyteen ovat välttämättömiä. Tarvitsemme toimivaa infraa monella tasolla”, toteaa Raklin toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen. 

  Kiinteistö- ja rakentamisalalle asunto– ja veropolitiikan ennakoitavuus on elintärkeää, sillä investoinnit ja rahoituspäätökset tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin. Kaavoitukseen tarvitaan lisää joustavuutta ja lupakäytäntöihin sujuvuutta, jotta investoinnit toteutuvat ilman turhia viivytyksiä.

  ”Investointikelpoisten tonttien riittävä tarjonta mahdollistaa kasvavien kaupunkiseutujen kokonaisvaltaisemman kehittämisen. Kaavoituksen ja luvittamisen määrätietoinen sujuvoittaminen taas vahvistaa kaupunkien merkitystä talouden veturina pidemmällä aikavälillä”, jatkaa Laurikainen.

  Kiinteistö- ja rakentamisalalla vihreä siirtymä näkyy rahoituksesta kiinteistöjen käyttöön saakka. Alan yrityksissä tehdään paljon vihreää siirtymää tukevia toimia, josta osoituksena on esimerkiksi loistavat tulokset kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa. Tulevalta hallitukselta odotetaankin vihreää siirtymää tukevaa politiikkaa.

  ”Panostukset kestävään tulevaisuuteen tarkoittavat käytännössä edullisempaa asumista ja kannustavat yrityksiä investoimaan vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Koska kyseessä on iso yhteinen ponnistus, on sitä tuettava tasapuolisesti”, muistuttaa Laurikainen.

  Tutustu:
  Raklin eduskuntavaalitavoitteet 2023