• fi
 • en
 • RAKLIlta suositus vastuullisista toimintatavoista ja raportoinnista

  12.04.2017

  Kiinteistöliiketoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on erittäin suuri. Sen vuoksi on tärkeää, että kiinteistönomistajat kantavat vastuuta toimintansa sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. RAKLI antaa suosituksen vastuullisuutta entisestään parantavista toimintatavoista sekä tunnusluvuista, jotka kuvaavat tehtyä työtä vertailukelpoisesti.

  Lisääntyvä ammattimaistuminen edesauttaa kestävän kehityksen periaatteiden edistämistä kiinteistöliiketoiminnassa. Pitkäjänteinen elinkaariajattelu on ammattimaisille toimijoille luontevaa ja varmistaa suurimman omaisuusmassamme myönteisen kehityksen sekä sujuvan arjen puitteet joka päivä.
  Vastuullinen kiinteistöalan yritys ottaa huomioon toimintansa vaikutukset sidosryhmiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuus edistää markkinoiden houkuttelevuutta ja parantaa toimintaympäristöä.

  RAKLI kannustaa jäseniään entistä suurempaan vastuullisuuteen ja suosittaa avointa ja yhdenmukaista raportointia:

  Uusi työkalu vastuullisuusjohtamiseen ja -raportointiin

  RAKLI on yhdessä KTI Kiinteistötiedon ja jäsenistöönsä kuuluvien ammattimaisten toimijoiden kanssa laatinut suomalaiseen kiinteistöliiketoimintaan soveltuvan viitekehyksen, joka auttaa vastuullisuustyön johtamisessa ja siitä raportoinnissa.

  Vastuullisuustyökaluun koottiin runko, joka kokoaa tärkeitä vastuullisuuden mittareita teemoittain. Työryhmä määritteli tunnusluvut, jotka kuvaavat vastuullisuutta parhaiten juuri suomalaisessa kiinteistöliiketoiminnassa. Ne on valittu siten, että eri yritysten tapa kertoa vastuullisuudestaan olisi mahdollisimman helposti vertailtavissa. Yritys voi soveltaa sitä joustavasti omien tarpeidensa mukaan.

  RAKLIn suositus: Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta – Toimintatavat ja raportointi
  Lataa digiversio tästä
  Lataa pdf-tiedosto tästä

  RAKLI-KTI-vastuullisuustyökalu 
  Lataa excel-tiedosto tästä 
  Lataa pdf-tiedosto tästä

  Tietoa kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuudesta Suomessa:
  Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2016