• fi
 • en
 • Selvitys: Kuntien toimitilojen hankintakäytännöt monipuolistuneet

  Kuntien tilahankintamallit ovat monipuolistuneet viime vuosien aikana. Erilaisia hankintamalleja on tullut lisää ja kuntien talouspaineet vaativat miettimään tilahankintaa ja strategiaa uudelleen.

  Kunnat omistavat arviolta noin 20 miljardin euron arvosta kiinteistöjä. Suurimmat rakennukset ovat tyypillisesti kouluja ja päiväkoteja. Kasvavissa kunnissa puolet kiinteistöinvestoinneista suunnataan uudisrakentamiseen ja puolet peruskorjaamiseen. Yleisesti peruskorjausinvestoinnit kuitenkin ovat kasvussa, koska 1970-luvun kiinteistöjä on kunnissa runsaasti. Tilahallinnan haasteita tulevaisuudessa ovat käyttäjien muuttuvat tarpeet, rajalliset taloudelliset resurssit ja ikääntynyt olemassa olevat kiinteistöt.

  Raportissa käydään läpi kiinteistöjen vuokraamisen ja omistamisen uhkia ja mahdollisuuksia sekä erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Tällä hetkellä kunnat suosivat omaan taseeseen rakennutettavia kiinteistöjä. Tämä johtuu kuntien saamasta edullisesti rahoituksesta. Uusia vaihtoehtoja tilahankintaan on kuitenkin tullut ja kunnissa kokeillaan esimerkiksi vuokrausmalleja rohkeasti. Vuokrausmallilta haetaan joustavuutta ja vapautta keskittää resursseja muihin kunnan toimintoihin.

  RAKLI tilasi Built Environment Services BES Oy:ltä selvityksen, jossa kartoitettiin millaisia tilahankintamalleja kunnilla on käytössä ja millaisin perustein eri hankintamalleja valitaan. Selvityksessä esitellään myös yksityisen sektorin hankintatapoja. Selvitys toteutettiin kesän ja alkusyksyn 2021 aikana. Selvitys on osa Tilatarpeet ja omistamisen strategia -klinikkaa.

  Selvitys
  Kuntien toimitilojen uudistuvat hankintakäytännöt