• fi
 • en
 • Uusi rakentamislaki sekä alueidenkäytön digitaalisuus eduskuntaan syksyllä – Rakli antaa niin kritiikkiä kuin kiitosta

  Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen toteutuksesta on sovittu hallituspuolueiden kesken. Syksyllä eduskuntaan on tarkoitus viedä hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan ja lakiin lisätään säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta. 

  Rakli antaa kokonaisuudelle niin kritiikkiä kuin kiitosta. Myös jatkokehitettävää löytyy.  

  ”Erinomaista on se, ettei katsastusvelvoitetta eikä valvojan vastuuta tuoda lainsäädäntöön. Näemme myös hyvänä asiana sen, että työmaalla määräysvaltaa käyttävälle tulee pääsuunnittelijan kaltainen yhteensovittamisvelvollisuus. Maankäytön suunnittelun puolella alkuperäiset tavoitteet olivat kannatettavat, mutta ympäristöministeriön esitysluonnos ei tuonut uutta eikä täyttänyt tavoitteita. Nyt tehty linjaus kertoo, ettei maankäytön suunnitteluun ole tulossa muutoksia”, sanoo Raklin toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen.   

  Uudella rakentamislailla on tavoitteena edistää erityisesti kestävää rakentamista ja rakentamisen digitalisaatiota. 

  ”Se, että rakentamisen vähähiilisyyttä ohjataan lainsäädännöllä, on kannatettava asia, mutta säädösohjauksen yksityiskohdissa on vielä paljon kehitettävää. Nykyiset luonnokset eivät voi edetä sellaisenaan”, Laurikainen toteaa.  

  Rakli on myös puhunut pitkään alan digitalisoitumisen edistämisestä ja kannattaa toimenpiteitä rakennuslupaprosessin digitalisoitumisen tukemiseksi.  

  ”Haluamme kuitenkin huolehtia siitä, että se data mitä kerätään, on aidosti tarpeenmukaista, ja siksi esimerkiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tulisi tallentaa vain lupapäätöstasoista tietoa. Jatkamme kokonaisuuden seurantaa ja rakennuttajien ja kiinteistönomistajien kantojen esille nostamista”, Laurikainen jatkaa.

  KRL-uudistus
  Raklin kannanotot