• fi
 • en
 • Vähähiilinen rakennuttaminen on jo tätä päivää  

  Rakli järjesti maaliskuun lopulla Vähähiilisen rakennuttamisen klinikkajatkot, joissa jatkettiin keskustelua vähähiilisestä rakennuttamisesta ja sen edistämisestä. Klinikkajatkot antoivat tilaisuuden jo vuonna 2020 järjestetyn varsinaisen klinikan työn jatkamiselle ja tämän hetken tilanteen katsastamiselle. Intoa vähähiilisyyteen osallistujilta ehdottomasti löytyi ja klinikan myötä paljon oli myös jo saavutettu vähähiilisyyden saralla. Tilaisuudessa valittiin myös Vuoden vähähiilisyyspomppu -kilpailun voittajat.

  Hiilipäästöjen vähentäminen rakennuttamisessa on osa nykypäivää jo useissa hankkeissa, kertoi Liisa Jäätvuori A-Insinööreiltä. Tästä todisteena olivat A-insinöörien esittämät graafit, jotka osoittivat, kuinka valtavia harppauksia klinikkaan osallistuneet ammattimaiset toimijat ovat tehneet alalla vain muutamien viime vuosien aikana.

  Tätä tukee myös Raklin Mikko Somersalmen esiin nostaman Raklin jäsenille tehdyn kyselyn tulokset alkuvuodelta, missä vähähiilisyys on rakennuttamisen kehitysaiheena noussut tärkeimmäksi. Kehityssuunta on hyvä ja yhä useammat yritykset ovat ymmärtäneet vastuullisuustoimien kiireellisyyden ja tärkeyden. Tulevaisuudessa korkeat hiilipäästöt ovat myös todennäköisesti rasite yritykselle, koska tällöin voi olla vaikeaa löytää resursseja ja kumppaneita hankkeisiin. Vähähiilinen rakennuttaminen alkaa olla monella ammattimaisella rakennuttajalla osa toimintatapoja. Jatkamalla tätä kehitystä, laajentamalla osaajien joukkoa sekä saamalla tarvittava tuki rakennuttajan oleellisilta sidosryhmiltä voidaan kiinteistö- ja rakennusalalla edistää työtä vähähiilisyyden tiekarttojen toteuttamiseksi.

  Rakennuttajan rooli on tärkeä, mutta yksin ei tarvitse tehdä

  Timo Kanerva Senaatti-kiinteistöistä toi esille rakennuttajan roolin vähähiilisyyden edistämisessä. Tilaajien pitää osata vaatia vastuullisuutta ja vaihtoehtojen tarkastelua, jotta hankkeiden hiilijalanjälkeä saadaan vähennettyä. Koko ketjun osaaminen ja toimiminen on tärkeää ja tämä vaatii myös rakennuttajalta laajempaa osallistumista ja osaamista. Läpi klinikkajatkojen nousi esille juuri tämä koko toimintaketjun muutos ja tarvittava koulutus, jotta kaikilta löytyy tarvittava osaaminen vähähiilisyyden toteuttamiseen.

  Raklin Vähähiilisyystiekartta on yksi apukeino vastuullisuuden edistämiseen ja siihen on laadittu jo pitkä lista toimenpiteitä. Myös esimerkiksi Ilmarinen on laatinut oman Vähähiilisyystiekartan. Vaikka askeleet kohti vähähiilistä rakennuttamista eivät ole olleet mutkattomia, Niina Nurminen Ilmariselta muistutti, että pitkälle on jo päästy. Ilmarisella on tehty vastuullisuuden eteen jo vuosia töitä ennen kuin varsinaisia ohjeistuksia tai sääntelyä aiheesta erityisemmin oli. Nyt rakennuttajille on tarjolla paljon erilaisia välineitä, ohjeistuksia ja tiekarttoja, joista voi saada apuja matkalla vähähiilisyyteen.

  Tekemisen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. FIGBC:ltä Lauri Tähtinen toi esille #Buildinglife-projektin, jonka kautta on pyritty täsmentämään eri osapuolien reittiä hiilineutraaliuteen. Tapahtumassa Katarina Varteva A-insinööreiltä esitteli myös heidän vähähiilisen rakennuttamisen opastaan, joka auttaa rakennuttajia hankkeen ohjauksessa kohti vähähiilistä vaihe vaiheelta.

  ”Innostunut tunnelma klinikkajatkoilla ja hienot pomput kertovat, että olemme asian ytimessä ja tästä on hyvä jatkaa”, totesi Raklin Marika Latvala onnistuneen tilaisuuden päätteeksi.

  Raklin vähähiilisyystiekartta