• fi
 • en
 • Varaa organisaatiollesi nyt paikka RAKLIn syksyn klinikoihin!

  19.06.2019

  Kiinnostaako kiertotalous, syventyminen leanin maailmaan tai puurakentaminen? RAKLI on suunnittelemassa syksylle kolmea klinikkaa, joihin haetaan nyt osallistujia. Klinikat toteutetaan työpajatyöskentelynä, joissa osallistujat pääsevät törmäyttämään näkökulmia ja nostamaan esiin uusia ajatuksia ja ideoita. Työpajoissa osallistujat yhdessä pohtivat, kehittävät ja luovat parhaita ratkaisumalleja.

  Alla lyhyesti infoa klinikoista sekä klinikan vetäjien yhteystiedot. Vetäjät myös auttavat mielellään, jos sinulla on kysymyksiä klinikoihin liittyen sekä ottavat vastaan ilmoittautumiset.

  RAKLIn jäsenet saavat alennuksen klinikan osallistumismaksusta. Klinikoiden aikataulut tarkentuvat kesän jälkeen.

  Tervetuloa mukaan kehittämään alaa!

  Kiertotalouskriteerit haltuun

  Klinikka järjestetään yhteistyössä Green Building Councilin kanssa. Tavoitteena klinikassa on määrittää aluekohtaisia tavoitteita, mahdollisuuksia ja kriteereitä kiertotalouden toteutumiseksi sekä muodostaa tiekarttoja noihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Klinikassa pohditaan myös, miten alueiden vetovoimaa voidaan lisätä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kiertotalouden näkökulmasta. Tule viemään kiertotaloutta strategioista toteutukseen.

  Linkki esitteeseen

  Ilmoittautumiset ja lisätiedot
  Tekninen johtaja Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi(at)rakli.fi
  Kehityspäällikkö Marika Latvala, 040 554 1351, marika.latvala(at)rakli.fi

  Lean käytössä ja ylläpidossa

  Yhdessä Boost Brothersin kanssa järjestettävä yhteiskehittelyklinikka sisältää koulutusta ja syventymistä Leanin maailmaan. Yhdessä osallistujien kanssa tarkastelemme ja kehitämme, kuinka Lean-filosofiaa voidaan hyödyntää kiinteistöjen käytössä ja ylläpidossa osallistujien valitsemien hankkeiden tai prosessien kautta.

  Työskentelyn tarkoituksena on, että kukin osallistuja tuo klinikkaan oman kehitettävän hankkeensa tai prosessinsa (niin kutsutun pilotin). Näitä voivat olla esimerkiksi huollon vasteajan lyhentäminen, kiinteistön käyttöönotto tai energiaprosessin hallinta. Pilotti voi koskea esimerkiksi yksittäistä kiinteistöä tai osallistujan koko ylläpitoprosessin yhtä osa-aluetta. Kukin osallistuja saa myös varsinaisen työskentelyn aikana yhden omaa pilottiaan koskevan sparraustilaisuuden Boost Brothersin asiantuntijoiden kanssa.

  Linkki esitteeseen

  Ilmoittautumiset ja lisätiedot
  Projektipäällikkö Juho Kess, RAKLI ry, 050 534 3955, juho.kess(at)rakli.fi
  Rakennuttamisen asiantuntija Kennet Lundström, Boost Brothers Oy, 040 662 4971, kennet.lundstrom(at)boostbrothers.fi

  Puurakentaminen

  Klinikassa pureudutaan puurakentamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä tarkastellaan puurakentamisen elinkaarta aina hankesuunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon. Klinikan tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta puurakentamisesta, levittää ja kehittää puurakentamisen hyviä käytäntöjä sekä tukea vähähiilisyystavoitteita.

  Lisäksi pohditaan, miten puurakentamisessa hyödynnetään leanin periaatteita kuten moduulirakentamista ja esivalmistusta sekä tuotetaan lisäarvoa käyttäjille. Kaikkia käsiteltäviä aiheita läpileikkaavia näkökulmia ovat riskien- ja laadunhallinta, säädökset ja digitaalisuus. Pohdimme muun muassa sitä, miten puurakentamisen säädösympäristö on kehittynyt ja miten se vaikuttaa tekniseen toteutukseen sekä markkinoihin.

  Linkki esitteeseen

  Ilmoittautumiset ja lisätiedot
  Tekninen johtaja Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi(at)rakli.fi
  Kehityspäällikkö Marika Latvala, 040 554 1351, marika.latvala(at)rakli.fi