• fi
 • en
 • Vinkkilista kokoaa yhteen parhaat käytännöt kehitysvaiheen soveltamiseen perinteisissä toteutusmuodoissa

  Kehitysvaiheelliset urakat -vinkkilistan tarkoituksena on helpottaa allianssista tutun kehitysvaiheen liittämistä osaksi perinteisiä toteutusmuotoja. Kehitysvaihe mahdollistaa laadukkaiden ja kustannustehokkaiden ratkaisuiden tekemisen hankkeissa eri osapuolten vahvuudet huomioiden.

  Idea vinkkilistan toteuttamisesta syntyi viime vuoden keväällä Raklin Lean-verkoston aamukahvi -tilaisuudessa, jossa pohdittiin miten yhteistoiminnallisuutta ja allianssista tuttua kehitysvaihetta voidaan toteuttaa perinteisissä toteutusmuodoissa.

  ”Allianssista tutun kehitysvaiheen on todettu soveltuvan myös muihin toteutusmuotoihin, kuten projektinjohtourakkaan tai kokonaisvastuurakentamiseen. Yhteistä ohjeistusta tai toimintamallia näihin ei kuitenkaan ole aiemmin ollut. Raklissa päätimme käynnistää työpajatyöskentelyn ja koota parhaita käytäntöjä ja vinkkejä yhteen kaikkien hyödyksi”, kertoo vinkkilistan koordinoimisesta vastannut Raklin kehityspäällikkö Marika Latvala.

  Kehitysvaiheelliset urakat -vinkkilista laadittiin yhteistyössä rakennuttajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa kahdessa eri työpajassa. Tavoitteena oli luoda vinkkilistasta mahdollisimman kattava ja eri osapuolten näkemykset huomioiva. Työpajoissa keskiöön nousi erityisesti osallistujien kokemukset kehitysvaiheellisista toteutusmuodoista, joita hyödynnettiin vinkkilistaa koottaessa.

  ”Vaikka vinkkilistaus ei ole täysin aukoton, antaa se suuntaa tehdä oikeita valintoja, huomioida tarvittavat seikat ja välttää sudenkuoppia”, Latvala mainitsee.

  Kehitysvaihe lisää mahdollisuuksia yhteistyöhön ja tehokkaisiin toteutustapoihin

  Kehitysvaiheen mukaan ottaminen hankkeeseen lisää mahdollisuuksia miettiä laadukkaita, resurssitehokkaita ja kustannustehokkaita toteuttamisen tapoja ja ratkaisuja yhteistyössä. Sen avulla pystytään hyödyntämään kaikkien osapuolten osaamista ja se mahdollistaa ratkaisuiden monipuolisen innovoinnin.

  Kehitysvaiheen toteuttamisessa on kuitenkin hyvä muistaa vaiheen suunnittelun tärkeys, yhteiset pelisäännöt kaikkien osapuolten välillä sekä tilaajan että viestinnän keskeinen rooli hankkeen aikana.

  ”Onnistuakseen kehitysvaihetta ei voi pelkästään siirtää sellaisenaan allianssista, vaan se vaatii soveltamista hankekohtaisesti perinteisissä toteutusmuodoissa. Hankkeen hyvä suunnittelu ja selkeä viestintä toimivat yhtenä tärkeimmistä onnistumisen avaimista kehitysvaiheen toteuttamisessa”, kertookin Latvala.

  Kehitysvaiheelliset urakat -vinkkilista

  Tilaa elämälle -blogi
  Marika Latvala: Kehitysvaiheella lisää yhteistoiminnallisuutta perinteisiin toteutusmuotoihin