• fi
 • en
 • Vuoden rakennuttaja 2024 on Senaatti-konserni

  Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on valinnut Vuoden rakennuttajaksi 2024 Senaatti-konsernin. Senaatilla on ollut keskeinen rooli rakennuttamisen eteenpäin viemisessä. Organisaatio on osallistunut aktiivisesti alan sopimus- ja toimintamallien sekä yleisen ohjeistuksen kehittämiseen. Edelläkävijyyttä Senaatti on osoittanut erityisesti monipuolisten vastuullisuustavoitteiden käytäntöön viemisessä sekä rakennuttamisen tiedonhallinnan ja yleisten tietomallivaatimusten edistämisessä.

  Senaatti-konserni, joka vastaa valtionhallinnon tiloista ja rakennuttaa niitä korjausrakentamalla sekä uudisrakennuksina ympäri Suomea, on valittu Vuoden rakennuttajaksi 2024.

  Senaatti tekee monipuolisesti työtä rakennuttamisen kehittämiseksi erityisesti vastuullisuuden, rakennuttamisen johtamisen kuin tiedonhallinnan saralla. Senaatti on jakanut tietotaitoaan myös muille alan toimijoille ja osallistunut aktiivisesti alan yhteisten ohjeistuksien sekä sopimus- ja toimintamallien kehittämiseen. Erityisesti viime vuosina, kun toimintaympäristössä on tapahtunut nopeita muutoksia, kehittäminen ja käytänteiden jakaminen on ollut tärkeää.

  Konserni on myös ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti hyödyntänyt hankkeissaan rakennuttamisen eri toteutusmuotoja. Kantava ajatus on ollut käyttäjien asiakaskokemuksen parantaminen, jota on toteutettu onnistuneesti esimerkiksi viimeaikaisissa työympäristöhankkeissa.

  Rakennuttamisen tiedonhallinnan ja yleisten tietomallivaatimusten kehittämisessä Senaatti on toiminut alan edelläkävijänä. Erityisesti kiinteistöjen ylläpidon aikaista tiedonhallintaa on viety eteenpäin ja viime aikoina kehitystyötä on tehty digiturvallisuuden parissa.

  Vuoden rakennuttaja 2024 toteuttaa yhteiskuntavastuuta laaja-alaisesti

  Senaatti-konsernissa yhteiskuntavastuu ja vastuullisuus ovat erottamaton osa toimintaa. Rakennuttamisessa se näkyy ympäristötavoitteissa, mutta muun muassa myös talousrikollisuuden ehkäisemisessä sekä työturvallisuuden ja kiinteistöjen sisäilmaolosuhteiden kehittämisessä. Korkeat vastuullisuustavoitteet on ulotettu sidosryhmäverkostoon saakka.

  Viime vuosien aikana Senaatissa on panostettu erityisesti materiaali- ja hiilitehokkuuteen, kiertotalouteen sekä hiilijalanjäljen arviointiin osana kaikkia hankkeita. Senaatti on myös vienyt useampaa rakennuttamisen Green deal – sopimusta eteenpäin esimerkillisellä toiminnallaan.

  Lisätietoja:
  Jonni Laitto, rakennuttamisjohtaja, Senaatti, puh. 050 533 7025
  Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, puh. 040 720 7645

  Vuoden rakennuttaja -palkinto

  Vuoden rakennuttajan valitsee Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry. Palkinto on jaettu vuodesta 2007 alkaen. Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajana, jonka asettamiin vaatimuksiin ja ammattitaitoon valmiin rakennuksen toimivuus pitkälti perustuu. Vuoden rakennuttajapalkinnon valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista. Palkinnon saadakseen rakennuttajan tulee hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Valinnassa annetaan arvoa myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.

  Vuoden rakennuttajiksi on aikaisemmin valittu Finavia, Etera, SOK, Järvenpään Mestariasunnot, Liikennevirasto, Helsingin Yliopisto, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Lahden kaupunki, Sponda Oyj, Pirjo Honkaniemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Kesko Oyj, Ilmarinen, HOAS, Tampereen kaupunki sekä OP-Kiinteistösijoitus Oy.

  Lue lisää uutisiamme