• fi
 • en
 • Kestävän purkamisen green deal

  Kestävän purkamisen green deal -sopimus

  Kestävän purkamisen green dealin päätavoite on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. Sopimuksella halutaan kannustaa kiinteistönomistajia ja rakennuttajia laatimaan purkukartoitus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakennusten purkuhankkeissa ja laajoissa korjaushankkeissa.

  Sitoutumalla green dealiin organisaatio osoittaa toimivansa vastuullisesti rakennuksen koko elinkaaren ajan. Samalla yritykset voivat osoittaa, että vaikuttavia ympäristötekoja saadaan maaliin myös ilman pakottavaa lainsäädäntöä.

  Raklin jäsenkunta on sitoutunut toimimaan vastuullisuuden edelläkävijänä, ja monet jäsenistämme ovat jo liittyneet kestävän purkamisen green dealiin. Kannustamme kaikkia jäseniämme ja muita toimijoita kohti vastuullista purkamista ja kestävämpiä toimintatapoja.

  Voit osallistua green dealiin tekemällä oman sitoumuksen sivustolla. Sitoumuksessa on pakollisia ja muita toimenpiteitä, joista vähintään yksi pitää valita. Toimenpiteiden edistymistä seurataan niihin liittyvillä mittareilla vuosittain.

  Kestävän purkamisen green deal:
  Sitoumus2050

  Kestävän purkamisen green dealiin sitoutuneet jäsenet

  Espoon tilapalvelut
  HUS Kiinteistöt
  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  Lahden kaupunki
  OP Kiinteistösijoitus
  Senaatti-kiinteistöt
  Sponda Oyj
  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
  Vantaan kaupunki
  Ylva

  Ilmarinen, OP Kiinteistösijoitus ja Ylva sitoutuvat kestävään purkamiseen

  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy mukaan kestävän purkamisen green dealiin

  Sponda mukaan kestävän purkamisen green dealiin

  Lahden kaupunki mukaan kestävän purkamisen green dealiin

  HUS Kiinteistöt mukaan kestävän purkamisen green dealiin