• fi
 • en
 • Vuoden työympäristöteko -kilpailu: Työympäristöjen vastuullisuus voi edistää koko yrityksen tavoitteita

  Vastuullisuus on usein vahvasti läsnä yritysten arvomaailmoissa, ja tätä voi edistää myös työympäristöjen kautta. Vuoden työympäristöteko -kilpailun osallistujat osoittavat, kuinka ympäristöarvot ja sosiaalinen vastuullisuus voivat näkyä työympäristöissä. 

  Ympäristön kannalta on erittäin tärkeää, että myös työympäristöissä tehdään vihreitä valintoja. KVA Arkkitehdit ovat edistäneet tätä erityisesti kiertotalousajattelun kautta. Sisustusarkkitehtuurissa KVA on ottanut kiertotalousajattelun ohjenuorakseen, jolloin materiaalien lisäksi myös muuntojoustavuus otetaan huomioon. KVA:n kiertotalousajattelu on näkynyt esimerkiksi Opetushallituksen toimitiloissa ja Lippulaivan kirjastoympäristössä.  

  Aula työkoti on puolestaan tukenut kehitysvammaisia, mikä on erityisesti näkynyt taide- ja käsityötoimintaan suunnitellussa Studio Aulassa. Tilasuunnittelussa on pitänyt huomioida kehitysvammaisten erilaiset tarpeet kuten aistiyliherkkyys ja ergonomia. Studio Aula mahdollistaa lopulta toimivilla ja inspiroivilla tiloilla kehitysvammaisten taidetoimintaa. 

  Kiinteistöjen energiankulutus on myös aihe, joka voidaan huomioida vastuullisuuteen pyrittäessä. Sponda ja Helen solmivat sopimuksen, joka on mahdollistanut uuden tuulivoimapuiston rakentamisen Suomeen.  Tuulipuiston myötä koko Spondan kiinteistöjen sähkönkulutus tuotetaan päästöttömällä tuulivoimalla, mikä auttaa Spondan vastuullisuustavoitteisiin pääsemisessä. 

  Kotkan Julkiset Kiinteistöt puolestaan on edistänyt tyhjien tilojen käyttöönottoa. Tämä tapahtui rakentamalla tyhjänä olleeseen entiseen puutalousoppilaitokseen toimitilat kahdelle yksityiselle kielipäiväkodille. Muutostyöt olivat laajat ja vaativat, mutta ne kehittivät osaamista ja lisäsivät halua ottaa käyttöön tyhjinä olleita tiloja entisestään. 

  Kilpailuun osallistuneet yritykset näyttävät, että työympäristöjen vastuullisuutta voi todella lähteä edistämään monista eri kulmista. Energiankulutus, sosiaalinen vastuullisuus ja kiertotalous ovat kaikki tärkeitä aiheita vastuullisuuden parantamisessa.

  Vuoden työympäristöteko -kilpailun kilpailijoista voi kuulla lisää syksyn mittaan järjestettävissä webinaareissa. Vastuullisuuteen liittyvät teot ovat esittelyssä ”Uusien työvälineiden ja teknologioiden kehitys & Vastuullisuus” -webinaarissa, joka järjestetään tiistaina 4.10. klo 13–15. Ilmoittautumisaika päättyy 30.9. klo 16.

  Vuoden työympäristöteko
  -kilpailu 2022

  ”Uusien työvälineiden ja teknologioiden
  kehitys & Vastuullisuus” -webinaari