• fi
 • en
 • Vuoden työympäristöteko -kilpailu 2022

  Vuoden työympäristöteko -kilpailu 2022

  Rakli ja IFMA Finland ry järjestävät neljättä kertaa kilpailun, jossa haetaan vuoden parasta työympäristötekoa. Vuoden 2022 kilpailu keskittyy parhaisiin toimenpiteisiin​ työympäristöjohtamisessa ja -kehittämisessä vuoden 2021 aikana.​

  Vuoden työympäristöteko -kilpailuun voi osallistua niin pienillä kuin suurilla työympäristöteoilla.​ Osallistujana voi olla organisaatio tai teon toteutuksessa mukana ollut taho. Teon tulee olla toteutettu vuoden 2021 aikana.

  Kategoriat ja kriteerit

  Työympäristöteko voi ottaa osaa 1-4 alla olevista kilpailukategorioista.

  1. Yrityskulttuuri ja johtaminen, uudet tavat työskennellä

  • Organisaatiokulttuurin kehittäminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen​
  • Miten johtamista ja esimiestyötä kehitettiin ja millaisia työkaluja hyödynnettiin?​
  • Kuinka työtapoja kehitettiin? Kuinka työntekijät osallistettiin?​
  • Organisaation suorituskyvyn ja työntekijöiden hyvinvoinnin kehittäminen​

  2. Uusien työvälineiden ja teknologioiden kehitys

  • Mitä täysin uusia ratkaisuja kehitettiin hankkeen aikana?​
  • Millaisia uusia työkaluja ja teknologioita otettiin käyttöön?​
  • Kuinka dataa hyödynnettiin paremman käyttäjäkokemuksen luomisessa?​

  3. Fyysisen työympäristön kehittäminen

  • Kuinka tiloja ja palveluita kehitettiin hankkeen aikana?​
  • Miten monipaikkaisuutta hyödynnettiin? Mitä innovatiivisia tilaratkaisuja keksittiin?​

  4. Vastuullisuus

  • Sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu, taloudellinen vastuu​. Esimerkiksi eettisyys, inklusiivisuus, kiertotalous, jakamistalous, energiatehokkuus​.

  Bonuskategoria*: Pieni oivallus organisaatiossanne työhön tai työympäristöihin liittyen, josta voisi olla laajasti hyötyä muillekin?

  Hakemus ja presentaatio

  • Ilmoittautumisen yhteydessä toimitetaan teosta​
   lyhyt tiivistelmä (n. 1 sivu) ​
  • Osallistujat pääsevät esittelemään teot Raklin työympäristöt-teemaverkostolle ja IFMAn jäsenille vuonna 2022 järjestettävissä tilaisuuksissa​
  • Täydentävät materiaalit voi toimittaa myöhemmin esittelytilaisuuteen mennessä (ppt-esitys, videot, ym.)​

  Tuomaristo

  Kristiina Borg, CBRE​
  Marita Salo, Henry ry​
  Susanna Kallio, Kohina​
  Antti Pitkänen, Agile Work​
  Tero Helenius, Rakka Works​

  Kilpailun eteneminen

  Jokainen osallistujista pääsee esittelemään teon tulevassa tilaisuudessa toimialalle. Tilaisuuksien ajankohdat painottuvat syksylle ja voittajat palkitaan loppuvuodesta.

  Tiivistelmät osallistujoiden työympäristöteoista kategorioittain

  Yrityskulttuuri ja johtaminen, uudet tavat työskennellä

  Aalto-yliopisto: Hybrid teaching studio – kokeellinen hybridioppimisympäristö 
  Aalto-yliopiston kampuksella on toteutettu Hybrid teaching studio -pilotti. Hybrid teaching studio on tila, jossa on mahdollista tutustua hybridiopettamisen tekniikkaan ja käytäntöihin ja tilassa järjestetään myös erillisiä valmennuksia hybridiopettamisesta. Tila mahdollistaa jatkuvan hybridiopettamisen kehittämisen ja tilassa on hyödynnetty tutkimustietoa aiheesta ja otettu huomioon oppimisen käytännöt. Pilotti mahdollistaa paremmat mahdollisuudet sujuvalle hybridiopettamiselle ja paremmalle käyttäjäkokemukselle.

  IF: If rinnallasi 
  Ifin Espoon toimisto muutti keväällä 2021 uusiin tiloihin ja tätä edelsi yrityksen kulttuurinmuutostyö. Organisaatiokulttuuria alettiin kehittämään Paras työpaikka -ohjelmalla, jonka painopisteinä olivat yhteisöllisyyden rakentaminen ja inklusiivisuuden huomioiminen niin toimitilaratkaisuissa kuin kulttuurissakin. Tämän myötä myös johtamisesta tuli yhteisöllisempää ja esihenkilöfoorumeissa annettiin työkaluja oman tiimin johtamiseen muutosta ennen ja sen aikana. Lisäksi koko henkilökunta pidettiin uutiskirjeillä ajan tasalla ja heitä osallistettiin Viima-sovelluksen avulla. Muuton jälkeen apuna on ollut Keilalampi Guidebook. Lisäksi Smart Office -työkalu Empathic Building ja WELL-sertifikaatin hakeminen ovat tukeneet muutoksissa. Suurena muutoksena on ollut omista työpisteistä siirtyminen Activity Based Working -malliin ja tässä kulttuurinmuutoksen johtaminen on ollut keskiössä. Aikaisempaa vahvemman yhteishengen kehittyminen on huomattu myös henkilöstön joukossa ja se on noussut esille kyselyissä.

  Noste.io: Yhdessä nosteessa –  Noste.ion työntekijäpolku  
  Noste.iossa pyritään vaalimaan kannustavaa ja rentoa yrityskulttuuria. Lisäksi kaikkien tiimiläisten kanssa suunnitellaan oma henkilökohtainen urapolku, jolla varmistetaan motivoivat tehtävät nyt ja tulevaisuudessa. Työntekijäpolun suunnittelussa huomioidaan työntekijän kiinnostuksen kohteet ja suuntautumistoiveet sekä sen toteutumista seurataan yhteisesti. Kannustavaa yrityskulttuuria ylläpidetään lukuisin eri tavoin järjestämällä yhteisiä kohtaamisia ja osallistamalla tiimiä. Noste.ion tavoitteena on, että jokainen tiimiläinen voi kokea noste.ion kuin omakseen. 

  Rune & Berg & Vaisala: Hybridityön konsepti, toimintatapojen ja tilojen kehittäminen 
  Pandemian paineiden myötä Rune & Berg on luonut Vaisalan kanssa Vaisala Hybrid Work -konseptin ja käytännönläheisen tiimitehtävän, joiden avulla kehittää ja omaksua uudenlaisia työtapoja. Hybridityön konsepti keskittyi toimistolla tehtävään työhön ja Vaisalan kampuksen tilojen käyttöön. Konseptointi tehtiin yhteistyössä Vaisalan johdon kanssa ja siihen koottiin tulevaisuuden hybridityön visio, kampuksen vetovoimatekijät, eri tavat tehdä yhteistyötä ja periaatteet tilojen käytölle. Konseptin myötä määriteltiin myös erilaisia tilakategorioita, kuten hiljaisen työn tila ja flow space ja selvitettiin niihin tarvittavat tekniset ratkaisut. Yhteistyö on ollut Vaisalan kanssa vahvaa ja koko henkilökunta on pyritty ottamaan mukaan varsinkin jatkossa.

  Sponda: Yhteisöllisen kulttuurin rakentaminen 
  Poikkeusajasta huolimatta Spondassa on haluttu panostaa yhteisöllisyyteen ja tätä ilmentää joka perjantai spondalaiset yhteen keräävä virtuaalikahvitilaisuus. Tilaisuudessa on yhdistetty rentoa meininkiä ja bisnesasioita, ja näin on onnistuttu luomaan tilaisuus keskustella yhteisistä asioista sekä tiedottaa ajantasaisesti poikkeusajan järjestelyistä. Lisäksi Spondassa on kehitetty yhteisöllisyyttä virtuaalijoogalla, car pool -karaokella ja erilaisilla tapahtumilla. Poikkeusaikana toteutetut aktiviteetit ovat luoneet yhteisöllisyyttä ja tästä on todisteena voitto Eezy Flow’n Innostavimmat työpaikat -tunnustuksissa. 

  Yrityskulttuuri ja johtaminen
  -kategorian ehdokkaat

  Uusien työvälineiden ja teknologioiden kehitys

  A-insinöörit: Tiedonhallintaa Prodectilla – hankkeen parhaaksi 
  A-insinöörit havaitsivat pandemian myötä tarpeen palvelulle, joka mahdollistaisi sovittujen asioiden tehtäväpohjaisen johtamisen. Tähän tarpeeseen A-insinöörit kehittivät Prodectin, joka on rakennusalan projektinhallinnan alusta. Prodectille voi keskittää projektiin liittyvän tiedon ja tuoda sen koko projektitiimin ulottuville projektin vaiheesta riippumatta. Tiedon parempi saavutettavuus ja jatkuva päivittyminen vahvistaa johtamista ja auttaa tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan.

  Kiinko: Studio Anna K – Läsnäolon voimaa etä- ja hybridikohtaamisiin 
  Pandemian myötä etä- ja hybridikokousten merkitys on kasvanut. Näihin paineisiin vastatakseen Kiinkossa päätettiin investoida Anna K:n kokoustiloihin, joissa pyrittiin huomioimaan parempi ja tasavertaisempi läsnäolon kokemus. Studio Anna K:n hybridiluokassa on uusi äänentoistojärjestelmä, jonka kattomikrofonit toistavat äänen tasaisesti kaikille hybridikokouksen osallistujille. Kamerat puolestaan seuraavat ääntä, jolloin etäosallistujien läsnäolon kokemus paranee. Kalustevaihtoehdot ovat muunneltavissa ja tilan tunnelmaa voi myös muokata. Anna K:n muutos on helpottanut etä- ja hybridikokousten järjestämistä ja tehnyt tiloista myös viihtyisämmät.

  Workspace: Sanoin-sovellus  
  Hybridiajan toimistoilta toivotaan erityisesti kohtaamisia ja Sanoin-sovellus auttaa näiden kehittämisessä. Workspace Oy suunnitteli ja kehitti yhdessä Futuricen kanssa vuorovaikutusta mittaavan ja analysoivan Sanoin-sovelluksen. Sovelluksen avulla voidaan mitata puheenvuorojen jakautumista tasaisesti ja kohtaamisten määrää ja energisyyttä. Tästä saatavaa tietoa on mahdollista hyödyntää myös fyysisten työympäristöjen kehittämiseen. Sovellus käyttää tekoälyä vastuullisesti ja yksityisyydensuoja varmistetaan tietojen anonymisoinnilla ja aggregoinnilla. Sovellus on ollut aluksi käytössä rajatulle joukolle ja se tulee julkisesti saataville vuoden 2022 aikana. 

  Työvälineiden ja teknologioiden
  kehitys -kategorian ehdokkaat

  Fyysisen työympäristön kehittäminen

  Mushrooming & Monoma: Mushrooming-työhuoneverkoston ja kiinteistömanageri Monoma Finlandin yhteistyö 
  Mushrooming ry:n ja Monoma Finlandin yhteistyö tuo ketteryyttä koronan jälkeiseen työkulttuuriin ja tyhjien toimistokiinteistöjen käyttöönottoon. Aikaisemmin tyhjät kiinteistöt ja niiden potentiaaliset käyttäjät eivät ole kohdanneet, mutta Mushrooming ry:n ja Monoman yhteistyö edesauttaa näitä kohtaamisia. Yhteistyön myötä pyritään luomaan yhteisöllisiä työtiloja, jotka ovat persoonallisia ja joiden ydinryhmä on pieni. Myös suuret yritykset voivat vuokrata niistä työntekijöilleen työpisteen. Ensimmäisenä vuokralaisena yhteistyössä oli Helsinki Urban Art ry ja vastaavia kokeiluja on suunnitteilla myös muihin tiloihin. 

  Newsec & Työllisyysrahasto 
  Newsec toimi työllisyysrahaston kumppanina uuden työympäristön luomisessa. Visiona projektille oli fyysinen ja digitaalinen tila, joka tukee rahastolaisten erilaisia ja muuttuvia työtehtäviä sekä tilat, jotka edistävät yhteisöllisyyttä ja joustavat. Päätavoitteena oli työympäristön nykyaikaistaminen, joka muodostui mm. paremmasta työntekijäkokemuksesta, tehokkaammasta työskentelystä. Newsec toteutti kattavan selvitysvaiheen, jossa erityisesti tilamäärä nousi suureksi kysymykseksi lisääntyneen hybridityön myötä. Lopulta tilaa karsittiin reilusti, mutta työpisteitä ja erilaisia työnteon alueita on riittävästi.

  Rune & Berg & Postnord 
  PostNordin työympäristöhankkeen tavoitteena oli luoda yhteisöllisyyttä ja henkilökunnan tarpeita tukeva pääkonttori toimiston sijainnin ja toiminnallisuuden kannalta. Rune & Berg toteutti tarvemäärityksen ja tilasuunnittelun vahvasti yhteistyössä asiakkaan kanssa keskittyen työntekijäymmärrykseen. Tarvemäärityksen pohjalta tilasuunnittelua ohjasi tavoiteltu kokemus, joka on nykyaikainen, houkutteleva, vastuullinen ja energinen. Vastuullisuus on myös huomioitu ja hanke on arvioitu kestävän kehityksen asiantuntijoiden toimesta vastuulliseksi teoksi Planet Company -yhteisössä. Lopputuloksena Postnordin työympäristöhankkeessa ovat houkuttelevat ja edustavat uudet tilat keskeisellä sijainnilla. 

  Rune & Berg & Smartly: Globaali työympäristökonsepti 
  Rune & Berg loi Smartlylle tiiviissä yhteistyössä työympäristökonseptin, joka tukee Smartlyn strategiaa, hybridityötä ja työympäristökokemusta globaalisti. Konsepti luotiin yhteistyössä smartlylaisten kanssa ja menetelmiin kuuluvat haastattelut, havainnoinnit, kyselyt ja työpajat, niin globaalisti kuin lokaalisti. Suunnittelua pohjasivat ajatukset yhteisön kehittämisestä, yhteisöllisyydestä, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta. Nämä näkyvät niin kohtaamisalueissa, informaation soljumisessa, hyvässä ergonomiassa kuin avoimessa kulttuurissa. Työympäristö myös vyöhykkeistettiin tukemaan erilaisia työn teon muotoja ja äänimaailmoja.

  Turun Teknologiakiinteistöt: InfraCity-toimistorakennus Turun Tiedepuistossa 
  Turun Teknologiakiinteistöt Oy rakennutti InfraCity-toimistorakennuksen Turku Energia Oy:n monitilaympäristöksi. Tilojen suunnittelussa tavoitteena oli lisätä avoimuutta sekä tunnistaa ja hyödyntää entistä enemmän työyhteisön osaamista. Lisäksi tilojen avulla halutaan rohkaista ihmisiä työskentelemään yhdessä ja lisätä yhteisöllisyyttä. Houkuttelevien tilojen avulla pyritään myös lisäämään työhyvinvointia ja Turku Energian kiinnostavuutta työnantajana. 

  YIT: Workery + joustavuus + yhteisöllisyys = työn tulevaisuus 
  YIT on halunnut vastata muuttuvan maailman tarpeisiin ja tästä on kehittynyt Workery+, joka on YIT:n vastaus vastuulliseen ja työntekijöitä palvelevaan turvalliseen ja inspiroivaan työympäristöön. Konseptin monikäyttäjäympäristö tukee nykyajan työelämän vaatimuksia ja laajat palvelut kuten ravintolapalvelut, kuntosalit, podcast-studiot ja tapahtumatilat tukevat työntekoa. Myös yhteisöllisyys on muistettu esimerkiksi tarjoamalla yhteisiä aamiaisia. Asiakastutkimustulokset ja vastuullisuus ovat olleet konseptin kulmakiviä, ja osoituksena vastuullisuudesta on vanhaa säilyttäen ja kierrättäen täysin modernisoitu entinen yhden käyttäjän talon Smartest Building -palkinto. 

  Työympäristön kehittäminen
  -kategorian ehdokkaat

  Vastuullisuus

  Aula työkoti: Luovuutta pursuava Studio Aula mahdollistamaan vammaisten ihmisten taidetoimintaa 
  Aula-työkoti tukee kehitysvammaisia ja muita erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä ja yksi Aulan palveluista on taide- ja käsityötoimintaan suunniteltu Studio Aula. Tilasuunnitelmat studion tiloihin tehtiin vuonna 2021 ja niissä tärkeää oli huomioida kehitysvammaisten tarpeet ja taidetyöskentely niin tekstiili- kuin taidetyöpajoissa. Suunnittelussa on otettu huomioon kalusteiden kestävyys, ergonomia ja tiloista on pyritty tekemään aistiherkille toimivat. Väripsykologia on myös huomioitu ja tiloista on pyritty tekemään rauhoittavat. Lisäksi Studio Aulassa on pitänyt huomioida taiteen esillepanon mahdollisuudet.

  Kotkan Julkiset Kiinteistöt: Case Savotta 
  Kotkan Julkiset Kiinteistöt kehittivät tyhjänä olleeseen entiseen puutalousoppilaitokseen toimitilat kahdelle yksityiselle kielipäiväkodille. Päiväkodit hyötyvät päivittäisessä toiminnassaan siitä, että ne voivat nyt toimia saman katon alla ja jakaa osaamistaan ja resurssejaan. Kiinteistössä piti tehdä huomattavia muutoksia, koska tilat oli suunniteltu aikaisemmin vain yhdelle toimijalle, mutta ratkaisuja löytyi niin uusien ovien kuin portaiden joukosta. Kotkan Julkisten Kiinteistöjen henkilökunnalle hanke oli hyödyllinen sisällöllisesti ja menetelmällisesti, koska se loi uutta osaamista mm. lasten käyttöön soveltuvien tilojen turvallisuusmääräysten osalta. Tämän tapauksen myötä myös tulevaisuudessa on aikomus lisätä tyhjillään olevien tilojen käyttöönottoa. 

  Sponda: Uusi tuulivoimapuisto Suomeen 
  Sponda solmi Helenin kanssa sopimuksen, joka mahdollisti uuden tuulivoimapuiston rakentamisen Suomeen. Tuulipuiston myötä koko Spondan kiinteistöjen sähkönkulutus tuotetaan päästöttömällä tuulivoimalla. Sponda pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden käytönaikaisen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä ja tässä tuulivoima on merkittävä tekijä. Tuulivoimapuisto valmistui vuonna 2021 ja alkuperätakuilla on taattu kaiken sähkön uusiutuvuus.

  Vastuullisuus-kategorian
  ehdokkaat

  Pääsarja

  Agile Work & Airbus Finland 
  Agile Work toteutti Airbus Finlandille kokonaisvaltaisen muutoksen yrityksen pääkonttoriin. Tavoitteena oli nykyaikaistaa ja päivittää työympäristöä vastaamaan uusiin työn tekemisen tarpeisiin. Projekti alkoi taustatyöllä, jossa tehtiin luonnostelu keskustelemalla käyttäjien kanssa ja selvitettiin, minkälaisia tarpeita tiloille oli. Suunnittelussa huomioitiin monenlaiset työroolit osallistavan suunnittelun avulla hyödyntäen mm. digitaalisia osallistamisen alustoja sekä virtuaalitodellisuuteen pohjautuvia animaatioita sekä tietomalleja. Yhteistyötä tehtiin myös kiinteistön omistajan ja projektinjohdon kanssa. Lopputuloksena siirryttiin nimetyistä työpisteistä jaettuihin työpisteisiin. Näin työympäristö on uudenlainen, inspiroiva ja osana Airbus Finlandin laajempaa työn teon tapojen muutosta. 

  Agile Work & Bluefors 
  Bluefors kaipasi kokonaisvaltaista tilakonseptia, joka tukisi yrityksen identiteettiä tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvänä kansainvälisenä kasvuyrityksenä ja tarjoaisi mahdollisuuksia yrityksen kasvaessa. Agile Work loi Blueforsille täysin uudenlaisen työympäristökonseptin, jonka keskeiseksi elementiksi muodostui henkilöstöravintola. Työympäristöä suunniteltiin yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pyrittiin aidosti ensiluokkaisiin ratkaisuihin. Suunnittelussa hyödynnettiin 3D-visualisointeja ja animaatioita ja 3D-visualisointien ansiosta myös erikoissuunnittelijat saivat yhtenäisen käsityksen halutusta lopputuloksesta. Virtuaalista todellisuutta hyödynnettiin myös tilan hahmottamisessa ja sen avulla kerättiin arvokasta palautetta, jonka kautta hiottiin vielä yksityiskohtia ja valittiin materiaaliratkaisuja.

  Agile Work & Vaisala 
  Agile Work toteutti käyttäjälähtöisen tilasuunnitteluprojektin Vaisalan uuteen tuotekehitys- ja innovaatiokeskukseen. Työympäristökonseptin tavoitteena oli tukea yhteistyötä ja kokeellista tuotekehittelyä. Projekti alkoi tutustumalla työntekijöiden tarpeisiin ja luomalla esimerkiksi käyttäjäprofiileja. Käyttäjiä osallistettiin työpajojen ja digitaalisen suunnitteluprosessin kautta ja työympäristön fyysisiä ja virtuaalisia toiminnallisuuksia ja toimivuutta testattiin virtuaalitodellisuuden ja simulaatioiden avulla. Tiloissa on myös huomioitu muuttuvat tarpeet ja rakennuksessa on erilaisia yhteistyötä tukevia elementtejä. 

  Fiskars Group: Edistyksellistä muotoilua ja ainutkertaista arkea Fiskars Group Campuksella 
  Fiskars Group Campus on suunniteltu käyttäjät huomioiden, ja suunnittelussa on keskitytty erityisesti hyvinvointiin, kestäviin arvoihin ja vastuullisiin valintoihin sekä työntekijäkokemukseen. Henkilöstötilat, kuten taukohuone ja kuntosali, on sijoitettu paraatipaikalle ylimpään kerrokseen, ja työntekijät ovat saaneet aktiivisesti osallistua tilojen ja työtapojen suunnitteluun. Modernit tilat on räätälöity vastaamaan Fiskars Groupin arvoja ja työntekijöiden tarpeita sekä toiveita, mutta yrityksen pitkä historia näkyy muun muassa sisustuksessa ja taiteessa. Hankkeessa on panostettu vahvasti vastuullisuuteen, ja vastuullisuus on huomioitu muun muassa kaikissa kumppani- ja tuotevalinnoissa. Fiskars Group Campus sijaitsee joukkoliikenteen solmukohdassa mahdollistaen näin vihreämmät valinnat myös työmatkoilla. 

  Kemira: Tulevaisuuden työpaikka, työtavat ja työympäristöt 
  Kemira toteutti laajan hankkeen tulevaisuuden työpaikkaan, työtapoihin, työympäristöihin ja etätyöhön liittyen. Tavoitteena oli linjata globaalilla tasolla hybridityötä, tutkia tarpeita työympäristömuutoksiin ja hahmotella tukivaihtoehtoja etätyöhön. Keskijohdon edustajilta selvitettiin hybridityömallin tarpeita ja malli tehtiin yhteistyössä henkilöstön ja johdon kanssa. Hybridityömallin myötä etätyöstä on mahdollista sopia kuukasitasolla ja tehdä puolet paikan päällä ja puolet etänä. Pääkonttoria päivitettiin tilamuutoksilla ja esimerkiksi isompia neuvotteluhuoneita lisättiin. Uudet tilat huomioivat myös tulevaisuuden mahdolliset virtuaaliset tarpeet. Etätyöntekijöitä ei ole myöskään unohdettu ja heille on tarjottu ergonomisia ratkaisuja.  

  Porin kaupunki: Toimitilamuutto 2021 
  Porin kaupungin toimitilamuuton myötä kaikkea toimintaa muutettiin laaja-alaisesti. Organisaatiokulttuuria ja yhteisöllisyyttä loivat yhteiset taukotilat ja johtamista edisti vaihto omista työhuoneista tiimikohtaisiin tiloihin. Living Lab – menetelmä auttoi kehittämään tiloja käyttäjälähtöisesti kokemusperusteisten palautteiden pohjalta ja lisäksi otettiin käyttöön esimerkiksi työpisteen varaamiseen oma ohjelma. Fyysisiä tiloja kehitettiin osallistavasti ja kaikissa toiminnoissa huomioitiin hybridimahdollisuus. Uusissa tiloissa on pyritty hyödyntämään vastuullisesti aikaisempia kalusteita. Lisäksi tiloissa on pyritty huomioimaan ihmisten yksilölliset tarpeet ja esteettömyyttä on pyritty parantamaan. 

  Workspace & Hasan-ryhmä 
  Hasan-ryhmän tilojen uudistuksella haluttiin vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja puhaltaa eloon rakennuksen funkkishenki ja samalla tuoda tilat tähän päivään. Keskeisiä teemoja tilojen suunnittelussa olivat muun muassa lämminhenkisyys, kestävä kehitys, kontrastit ja kerroksellisuus sekä design. Tilasarjojen sijoittelu mietittiin tarkasti ja valaistuksessa mietittiin tilan haluttua tunnelmaa. Lisäksi akustiikassa pyrittiin tukemaan työntekoa. Irtokalustus oli monipuolista ja vaihtelevaa ja sitä oli hankittu myös kiertotalouden mukaisesti käytettynä. Nyt tilat vastaavat ryhmän tarpeita paremmin ja vaalivat yrityksen kulttuuria.  

  Pääsarjan ehdokkaat