• fi
 • en
 • Vuoden vähähiilisyyspomppu: Energiaremonteilla suuret säästöt  

  Raklin Vuoden vähähiilisyyspomppu -kilpailussa etsitään tekoja, joilla on saatu aikaan konkreettisia hiilipäästöjen vähenemisiä. Premico Consulting Oy osallistui kilpailuun tekemillään energiaremonteilla. Rakennuttajapäällikkö Kai Mäki Premicosta kertoikin Raklille energiaremonteistansa. 

  Energiaremonttien avulla vanhojen kerrostalojen lämmitysjärjestelmiä on voitu vaihtaa fossiilisia polttoaineita kuluttavista järjestelmistä muihin ekologisempiin vaihtoehtoihin. ”Tiedetään, että osa kiinteistöistä käy hiilivoimalla, kaasuvoimalla ja ties millä fossiilisella polttoaineella. Siinä on ollut aika iso hiilijalanjälki näillä kiinteistöillä”, Mäki kertoo. Asuntojen lämmitys vie Suomessa mittavan osan energiasta ja näin lämmitysjärjestelmän valinnalla voidaan vaikuttaa huomattavasti aiheutuviin hiilipäästöihin. 

  Premicolla prosessi alkoi ensin laskelmien tekemisellä yli 40:stä kiinteistöstä ja näiden laskelmien avulla selvitettiin, minkälaisia hiilipäästöjen pienentämisiä energiaremonteilla voitaisiin saada aikaan. Laskelmien avulla pystyttiin myös selvittämään, millaisia kustannuksia energiaremonteista koituisi ja minkälaiset ratkaisut sopivat mihinkin kohteisiin. Tämän jälkeen energiaremontteja on tehty kuuteen kohteeseen ja tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan jatkaa energiaremontteja niihin soveltuvissa kohteissa myös tulevaisuudessa. Hiilipäästöt on mahdollista kompensoida kohteissa, joissa ei ole kannattavaa siirtyä vähähiilisempään lämmitysmuotoon. 

  Premicossa energiaremonteissa on uudeksi lämmitysmuodoksi valikoitunut suureksi osaksi maalämpö, mutta joissakin kohteissa on käytetty myös maalämmön ja kaukolämmön hybridimallia. Tähän on johtanut yleensä haastava maasto tai liian pieni tontin koko. Yhteen kohteeseen on myös rakennettu mittava noin 150:n aurinkopaneelin aurinkovoimala osana energiaremonttia. Maalämpö on ilmastolle huomattavasti parempi vaihtoehto verrattuna aiempiin fossiilisia polttoaineita käyttäviin järjestelmiin ja kaukolämmöstä on nykyään vihreitä uusiutuvan energian versioita, joita hybridimalleissa on käytetty. ”Otamme myös näiden vanhojen talojen poistoilmasta lämmön talteen ja käytämme hyväksi lämmityksessä. Näin saadaan lämmitysmuodosta vielä tehokkaampi, jolloin lämmitysjärjestelmän hyötysuhde kasvaa entisestään”, Mäki lisää vielä.  

  Energiaremonttien tekeminen on aloitettu suuremmista kohteista, joissa on ollut mahdollista saada parhaimmat vaikutukset aikaan. Premicon energiaremonttien lopputuloksia pystytään tarkastelemaan paremmin vasta tulevina vuosina, mutta tähän mennessä tulokset näyttävät Mäen mukaan hyviltä. ”Tuotto on todella lähellä laskelmaa”, Mäki toteaa. 

  Energiaremonteilla on se hyvä puoli, että ne niin pienentävät rakennusten hiilijalanjälkeä, mutta ne myös tuottavat säästöä. Premicossa energiaremonttien toteuttaminen on herättänyt kiinteistönomistajissa kiinnostusta, ja säästöt varmasti houkuttelevat lähtemään energiaremontteihin mukaan. ”Tässä säästetään lämmityskustannuksissa aika huomattavia määriä”, Mäki toteaa. 

  Laskelmat on jo tehty moniin kohteisiin, joten energiaremonttien toteuttaminen myös tulevaisuudessa on mahdollisuus. Energiaremontit ovatkin olleet Premicolle selkeitä toteuttaa niin teknisesti kuin taloudellisesti ja ne sopivat organisaation ympäristötavoitteisiin. Premico on toiminnassaan pyrkinyt tekemään vihreitä valintoja monilla eri saroilla ja näistä on esimerkkeinä työmailla käytössä oleva muovitiekartta ja erilaiset mittarit ja sertifioinnit. 

  Energiaremonttien hyvänä puolena voidaan nähdä myös se, että siinä parannetaan jo olemassa olevien rakennusten ympäristöystävällisyyttä. Näin jo rakennettu asuntokanta pystytään muokkaamaan paremmin nykyajan ympäristöystävällisyyden standardeja vastaavaksi. Energiaremontit ovat myös suhteellisen helposti toteutettavissa ihan lähivuosina, mikäli siihen on vain halua. 

  Mäki näkee, että energiaremonttien parasta antia ovat sen näkyvät ja huomattavat vaikutukset. Aikaisempien mittavien hiilidioksidipäästöjen kulutus muuttuu käytännössä heti vihreäksi maalämmön avulla, mikäli sähkö ja kaukolämpö ostetaan jatkossa vihreänä. ”Käytännössä pääsemme energiankulutuksen osalta lähes nollaamaan hiilijalanjäljen”, Mäki kertoo vähähiilisyyspompun merkittävistä tuloksista. Myös hybridimalleissa hiilijalanjäljessä voi nähdä huomattavan muutoksen. ”Hybridilämmitysmuotokin vähentää huomattavasti hiilijalanjälkeä. Se vähenee noin 50 prosenttia, jos ei enemmänkin”, Mäki lisää. 

  Energiaremontit ja vähähiilisyys ovat asioita, joihin Mäki kannustaa myös muita toimijoita. Parhaimmissa tapauksissa maalämpöön siirtymiseen voi myös saada rahallista tukea. Lopulta vähähiilisyyden edistämiseen tarvitseekin vain vähän rohkeutta ja tällä voidaan saada aikaan mittavia muutoksia kohti pienempää hiilijalanjälkeä.  

  Vuoden vähähiilisyyspomppu -kilpailu