• fi
 • en
 • Vuoden vähähiilisyyspomppu: Hiililaskurilla järkeä valintoihin

  RAKLIn Vuoden vähähiilisyyspomppu -kilpailussa pyrkimyksenä on tuoda esille tekoja, joilla hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Ylvassa vähähiilisyyspomppu on tehty kehittämällä hiililaskuri, jonka avulla on mahdollista verrata eri toimijoiden tuotteita ja laskea hankkeiden hankintojen hiilidioksidipäästöt. Haastattelimme Ylvan rakennuttajapäällikkö Verneri Lehtovirtaa hiililaskurista ja siitä, kuinka sillä voidaan pienentää hiilijalanjälkeä.  

  Hiililaskurin toimintaa varten tehdään hankkeen alkumetreillä hiililaskenta ympäristöministeriön laskentaohjetta hyödyntäen. Hiililaskenta mahdollistaa sen, että heti alussa on mahdollista tietää, mitkä hankkeen eri vaiheet kasvattavat hiilijalanjälkeä ja kuinka paljon ne aiheuttavat päästöjä. Näin voidaan keskittyä muuttamaan toimintaa juuri niillä alueilla, jotka tuottavat eniten päästöjä.  

  Hiililaskenta toimii pohjana varsinaiselle hiililaskurille, jonka avulla on mahdollista laskea vaihtoehtoiset kustannukset eri tuotteille ja toimille ja näin selvittää, minkä verran vähemmän päästöjä eri vaihtoehdot tuottavat ja kuinka paljon ne maksaisivat.  

  ”Vertailemme päästövähenemän eurohintaa, eli tunnusluku, jota seuraamme, on tässä hiililaskurissa euroa per säästetty hiilidioksiditonni”, Lehtovirta selittää. Hiililaskuri mahdollistaa esimerkiksi eri materiaalivalintojen ja lämmitysvaihtoehtojen vertailun budjetin ja hiilidioksidipäästöjen suhteen. Hiililaskuri auttaa siis valitsemaan järkeviä ratkaisuja ja arvioimaan, mitä valintoja kannattaa tehdä päästäkseen hiilidioksidipäästötavoitteisiinsa. Sen avulla voidaan myös selvittää, olisiko päästöjen kompensointi lopulta parempi vaihtoehto. ”Lähtökohtaisesti tavoitteena on oikeasti muuttaa toimintatapoja, joko eri materiaaleilla tai sitten erilaisella tuotantoprosessilla”, Lehtovirta vakuuttaa. 

  Aiheen monimutkaisuudesta huolimatta laskurin toimintalogiikka on hyvin selkeä. Lopulta ei tarvitse jossitella, kun numerot kertovat kummalla vaihtoehdolla saadaan halvemmalla samat vähennykset hiilidioksidipäästöihin. ”Helppo matikka ja päätöksenteko meidän kannaltamme”, Lehtovirta toteaa. Ylvassa pyritään aina valitsemaan ilmastoystävällinen vaihtoehto, kunhan se käy hiililaskurin mukaan järkeen. 

  Ylvalla on ollut tähän mennessä hiililaskuri käytössä kahdessa hankkeessa: Lyyrassa ja Grand Hansassa. Lyyrassa hiililaskurin avulla saatiin selville, että parhaita hiilipäästöjä vähentäviä vaihtoehtoja olivat biokaasun käyttäminen työmaan lämmittämisessä ja kierrätysteräksestä Suomessa valmistetut deltagreen-palkit. Toisaalta hiililaskurin avulla voitiin myös havaita, että jotkin harkinnassa olleet toimet eivät lopulta olisi tuottaneet tarpeeksi hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä suhteutettuna niiden kustannuksiin.  

  Grand Hansassa puolestaan hiililaskurin avulla päädyttiin deltagreen-palkkien lisäksi valitsemaan vähähiilisinä vaihtoehtoina sähkötrukki, julkisivu-urakan lämmitys uusiutuvalla biopolttoöljyllä ja vihreä betoni. ”Olisi tosi hienoa, jos muutkin alan toimijat näkisivät tällaiset mahdollisuutena kehittää omaa toimintaa”, Lehtovirta toteaa.  

  Ylvan Lyyra ja Grand Hansa ovat molemmat yhä rakenteilla, joten lopullisia prosentteja hiililaskurin tuottamasta hiilijalanjäljen pienenemisestä on mahdotonta sanoa, mutta vaikutuksia on jo tullut. Lyyrassa tavoitteeseen on päästy ja nyt katsotaan, voidaanko yhä tehdä lisää vähähiilisiä ratkaisuja. Lehtovirta pitää myös mahdollisena, että tulevaisuudessa suurien hankkeiden lisäksi myös pienemmissä hankkeissa voitaisiin ottaa hiililaskuri käyttöön. Se vain vaatisi hiililaskennan suorittamista ennen hankkeiden alkua.  

  Hiililaskurin käyttöönotto on opettanut Ylvassa paljon vähähiilisten vaihtoehtojen kustannuksista ja niiden lopullisista vaikutuksista projektien hiilijalanjälkeen. Selkeät numerot säästetystä hiilidioksiditonnin hinnasta ja eri vaihtoehtojen kustannuksista tekevät päätöksenteosta selkeämpää ja vihreiden valintojen tekemisestä helpompaa, kun ei tarvitse pelätä toimien kustannuksia tai huonoja tuloksia ympäristö.  

  Ympäristöarvot ovat Ylvassa tärkeässä roolissa ja ne ohjaavat vahvasti kaikkea toimintaa. ”Haluamme olla edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä”, Lehtovirta vakuuttaa ja kertoo, että Ylvassa halutaan todella kehittää alaa ja sen toimintatapoja. Toiminnan kannattavuus on kuitenkin merkittävä tekijä Ylvassa ja se näkyy myös hiililaskurin hyödyllisyydessä. Hiililaskuri näyttää kuitenkin, etteivät budjetti ja ympäristöarvot suinkaan sulje toisiaan pois, vaan datalla ja laskureilla on mahdollista rakentaa ympäristöystävällisemmin ja silti budjetissa pysyen. 

  Vuoden vähähiilisyyspomppu -kilpailu