• fi
 • en
 • Vuoden vähähiilisyyspomppu: Pientalon rakentajien oppaasta oppivat lopulta kaikki

  RAKLIn Vuoden vähähiilisyyspomppu -kilpailussa etsittiin tekoja, joilla on konkreettisesti pyritty vähentämään hiilidioksidipäästöjä viime vuoden aikana. Lahden kaupunki osallistui kilpailuun tekemällään hiilineutraalimman rakentamisen oppaalla pientalon rakentajille. Haastattelimme Lahden kaupungin Juhani Piristä heidän vähähiilisyyspompustaan. 

  Idea hiilineutraalisen rakentamisen oppaaseen syntyi Lahden rakennusvalvonnassa, josta Sanna Partinen kyseli mahdollisuutta tehdä opinnäytetyö kestävään rakentamiseen liittyen ja tarpeesta tehdä hiilineutraali rakentaminen helpommaksi pientalon rakentajille. Opinnäytetyön perustalta koottiin opas hiilineutraalimpaan, kestävään rakentamiseen ja tehtiin nettisivut, joiden kautta tieto on helppo saavuttaa.

  ”Oppaassa opastetaan, mikä on eri materiaalivalintojen hiilijalanjälki, miten sitä voidaan pienentää, mitä materiaalia kannattaa suosia ja mitä välttää, jos haluaa tehdä hiilineutraalia rakentamista”, Pirinen kertoo. Lisäksi oppaassa kerrotaan esimerkiksi lämmitysjärjestelmän valinnasta, jolla on suuret vaikutukset rakennuksen ilmastovaikutukseen. Tarkoituksenmukaisuus, rakennuksen koko ja asunnon muunneltavuus ovat myös aiheita, joista hiilineutraalimman rakentamisen oppaassa neuvotaan, jotta talot palvelisivat käyttäjiään mahdollisimman hyvin ja pitkään. Toisaalta Pirinen myös muistuttaa, ettei hiilineutraaliuden varjolla taloa tulisi myöskään pilata, koska näitäkin tapauksia löytyy. 

  Oppaasta kerrotaan kaikille rakennuslupaprosessin aikana, jotta se saavuttaa juuri ne henkilöt, jotka voivat opasta hyödyntää. ”Uskotaan, että tiedonjako herättää mielenkiinnon”, Pirinen sanoo ja hiilineutraalimman rakentamisen oppaan nettisivuilla onkin käynyt jo runsaasti kävijöitä. Tuloksia oppaasta joudutaan kuitenkin odottamaan vielä jonkin aikaa, koska opas ilmestyi vuonna 2021, mutta oppaan vaikutuksia voidaan kuitenkin seurata tulevaisuudessa rakennusvalvonnan rakennuslupien kautta. 

  ”Lahti aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä ja osana sitä pitää myös meidän kiinteistökantamme hiilitasetta parantaa”, Pirinen kertoo ja tähän tarpeeseen hiilineutraalimman rakentamisen opas myös vastaa. Opas ja pientalorakentaminen ovat kuitenkin vain osa Lahden kaupungin laajempia toimia ilmaston eteen. Esimerkiksi tutkimuksella pyritään saamaan tietoa ja dataa siitä, mitä hiilineutraalisuus todella on rakentamisessa. ”Kaikki kaupungin rakennushankkeet mietitään nykyään hiilinäkökulmasta”, Pirinen sanoo. Kaupungilla on tälläkin hetkellä käynnissä erilaisia toimia ja suunnitelmia, joilla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä. 

  Lahden vähähiilisyyspomppu on myös opettanut kaupungille, mitä vähähiilinen rakentaminen lopulta on. ”Tämä on ollut samalla oppikoulu meille kaikille”, Pirinen kertoo. Kun aihe on paremmin tunnettu, niin vähähiilisyys on saanut myös enemmän jalansijaa kaupungin omissa projekteissa. ”Kyllä me on tehty todella iso hiilineutraalisuusloikka koko kaupunkina tämän kautta”, Pirinen toteaa. Oppeja on saatu myös RAKLIn toiminnassa mukana olemalla ja niistä Pirinen antaakin suuret kiitokset. 

  Vähähiilisyys on ylipäänsä aihe, minkä Pirinen näkee olevan osa tulevaisuutta ja voimavara kaikille. ”Meille tämä ilmastonmuutoksen tuoma vihreän siirtymän megatrendi on valtava mahdollisuus myydä suomalaista huippuosaamista ja suomalaista teknologiaa maailmalle”, Pirinen sanoo ja painottaa sitä, kuinka ilmaston huomioiminen ja siihen panostaminen ovat mahdollisuuksia eivätkä uhkia. Suomessa on paljon osaamista aiheeseen liittyen ja tähän osaamiseen tulisikin keskittyä enemmän, koska vähähiilisyydellä voidaan nähdä olevan markkina-arvoa. 

  Pirisellä riittää ideoita vähähiilisyyden edistämiseksi, eivätkä ne vaadi välttämättä edes suurta budjettia, vaan pikemminkin hyvää suunnittelua ja ennakointia. ”Rakennus on sitä ympäristöystävällisempi, mitä pidempään se pysyy pystyssä”, Pirinen toteaa ja toivoo, että tulevaisuudessa rakennusten korjattavuus ja kunnostettavuus otettaisiin huomioon jo heti suunnitteluvaiheessa. Tämä on myös vähähiilisyyden osa-alue, joka on myös esillä Lahden vähähiilisen rakentamisen oppaassa, ja jota voidaan soveltaa jokaisessa rakentamisen projektissa kokoluokasta riippumatta.  

  Lahden vähähiilisyyspompun parhaina puolina Pirinen näkee sen, että opas menee lähelle tavallista ihmistä ja auttaa heitä tekemään valintoja aiheesta, josta he eivät välttämättä tiedä vielä paljoa. ”Tarvitaan ohjausta ja neuvontaa kaikilla tasoilla”, Pirinen sanoo: ”Nämä ovat isoja juttuja ja ihmiset voivat vaikuttaa itse paljon.” Lahden vähähiilisen rakentamisen opas antaa hyvät eväät pientalojen rakentamista suunnitteleville ja voi näin auttaa ihmisiä tekemään omia pomppujaan kohti vähähiilisyyttä. 

  Vuoden vähähiilisyyspomppu -kilpailu