• fi
 • en
 • Helppoa, joustavaa ja vaivatonta – vuokra-asumiseen suhtaudutaan myönteisesti

  Vuokra-asuminen nähdään helppona, joustavana ja vaivattomana asumisen muotona. Yleinen mielikuva vuokra-asumisesta on yli kahdella kolmasosalla positiivinen tai erittäin positiivinen. Vuokranantajaa valittaessa tärkeitä kriteereitä ovat luotettavuus, turvallisuus, asuntojen hintataso sekä vuokraamisen helppous. Vastaajat valitsisivat ammattimaisen vuokranantajan mieluummin kuin yksityisen vuokranantajan. Tulokset käyvät ilmi RAKLIn syksyllä 2021 teettämästä tutkimuksesta, jolla kartoitettiin mielikuvia vuokra-asumisesta ja vuokranantajista.

  RAKLIn tilaama mielikuvatutkimus vuokra-asumisesta ja vuokranantajista osoittaa, että suomalaisten yleinen mielipide vuokra-asumisesta on myönteinen. Niillä vastaajilla, joilla oli kokemusta vuokra-asumisesta viimeiseltä viideltä vuodelta, lähes 80 prosentilla oli positiivinen näkemys vuokra-asumisesta. Kaikista kyselyyn vastanneista 65 prosenttia ilmoitti yleisen mielikuvan vuokra-asumisesta olevan positiivinen tai erittäin positiivinen. Vuokra-asumiseen liitetään helppous ja joustavuus.

  ”Vuokra-asuminen nähdään ja koetaan hyvin suotuisassa valossa, kuten tulokset osoittavat. Siihen liitetyt mielikuvat ovat positiivisia, toisin kuin vuokra-asumisesta käytävän julkisen keskustelun perusteella voisi päätellä. Ihmiset arvostavat toimivaa arkea, jossa asumisen helppoudella ja vaivattomuudella on iso rooli. Vuokra-asuminen ei ole vain väliaikainen asumismuoto vaan aito vaihtoehto, joka palvelutarjonnallaan ja joustavuudellaan pystyy vastaamaan ihmisten tarpeisiin eri elämänvaiheissa”, toteaa Aija Tasa RAKLIsta.

  Yli 60 prosentille vastaajista vuokranantajan luotettavuus oli erittäin tärkeää vuokranantajaa valittaessa. Kyselyyn vastaajat arvostivat luotettavuuden lisäksi joustavuutta sekä asunnon hintatasoa.

  Tutkimukseen vastanneista, joilla oli kokemusta vuokra-asumisesta, 64 prosenttia valitsee vuokra-asumisen, silloin kun se sopii parhaiten omaan elämäntilanteeseen. Myös taloudelliset syyt, vapaus sekä asunnon sijainti vaikuttivat vuokralla asumisen valintaan toisen asumismuodon sijaan.

  Ammattimainen vuokranantaja vastaajien suosikki

  Lähes puolet, 47 prosenttia, vuokraisi asunnon mieluummin ammattimaiselta vuokranantajalta kuin yksityiseltä vuokranantajalta. 28 prosentille vastaajista ei ole merkitystä kummalta asunnon vuokraa.

  Ammattimaisiin vuokranantajiin liitetään erityisesti luotettavuus, laadukkuus sekä osaaminen. Turvallisuuden tunnetta lisää huolettomuus asunnon pysyvyydestä sekä lakisääteisistä asioista huolehtiminen. Alueellisesti vertailtuna ammattimaisia vuokranantajia suositaan suhteessa enemmän Helsingissä ja Uudellamaalla.

  Ammattimaisilla vuokranantajilla tässä tutkimuksessa tarkoitettiin yritystä, säätiötä, vakuutusyhtiötä tai muuta tahoa, jonka liiketoimintaan kuuluu tarjota vuokra-asuntoja. Yksityisellä vuokranantajalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka vuokraa suoraan tai välillisesti omistamaansa asuntoa.

  Palveluiden kattavuus, vuokrauksen helppous, asuntojen ylläpito ja huolto sekä vuokranantajan luotettavuus ja vastuullisuus kuvasivat vastaajien mielestä paremmin ammattimaista vuokranantajaa kuin yksityistä.  Ammattimaisten vuokranantajien etuna nähdään lisäksi luotettavuus asioiden toimivuuteen, kuten asunnon kunnossapidosta huolehtimiseen.

  ”Ammattimaisiin vuokra-asuntoimijoihin liitetään ansaitusti positiivisia mielikuvia vastuullisuudesta ja osaamisesta. Näillä ammattilaisilla on iso rooli vuokra-asuntomarkkinan kehittymisessä ja uusien asumisen palveluiden ja ratkaisujen markkinoille tuomisessa”, jatkaa Tasa.

  Tutkimus toteutettiin kuluttajapaneelitutkimuksena syksyllä 2021 ja siihen vastasi 1000 henkilöä. Tutkimuksen teki Innolink Oy RAKLIn toimeksiannosta.

  Mielikuvatutkimus vuokra-asumisesta ja vuokranantajista
  Syksy 2021