• fi
 • en
 • Workplace Awards 2024 -osallistujat – Uusien työvälineiden ja teknologioiden kehitys

  Workplace Awards 2024 keräsi yhteensä 25 innovatiivista casea neljässä eri kategoriassa. Kilpailussa etsitään tekoja, jotka ovat tehneet työympäristöistä vieläkin parempia paikkoja työskennellä. Tänä vuonna kilpailussa keskitytään hybridityöympäristöjen johtamiseen ja kehittämiseen, joka on työelämän ajankohtainen haaste. Osallistujat esittelevät tekonsa kevään ja alkusyksyn aikana järjestettävissä tilaisuuksissa.

  Kilpailun sarjat ovat:
  1. Uudet työvälineet ja teknologia
  2. Fyysisen työympäristön kehittäminen
  3. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen, uudet tavat työskennellä
  4. Vastuullisuus

  Ensimmäisenä esittelyvuorossa on Uudet työvälineet ja teknologia -sarjan osallistujat. Hybridityöympäristöt mahdollistavat työskentelyn sekä etänä että toimistolla, mikä asettaa uusia vaatimuksia työympäristön suunnittelulle ja teknologian hyödyntämiselle. Tänä vuonna sarjan teoissa korostuikin digitaalisten apuvälineiden hyödyntäminen työturvallisuuden edistämisessä, toimistoympäristön houkuttelevuuden parantamisessa ja monipaikkaisen työn tukemisessa.

  Uudet työvälineet ja teknologia -sarjan tekojen esittelytilaisuus järjestetään perjantaina 19.4.2024 Iso Pajalla. Lue lisää tilaisuudesta ja ilmoittaudu mukaan täällä.

  Tutustu Uudet työvälineet ja teknologia -sarjan osallistujiin

  Helsingin Yliopisto: Perehdy pelotta Viikkilabissä – tehokkuutta ja turvallisuutta tilan käyttöön

  Oppimis- ja työympäristöissä laboratoriojännitys on yhteydessä heikompaan minäpystyvyyteen ja negatiivisempiin oppimisasenteisiin. Helsingin yliopiston Oppimisen tilat -hankkeessa kehitettiin yhdessä digitaalinen ViikkiLab kahden tiedekunnan ja opetusteknologian ammattilaisten kanssa. Se perehdyttää itseopiskelijan laboratorioturvallisuuteen 360-kuvien todellisuudessa. Moniammatillisessa yhteistyössä syntynyt digitaalinen ympäristö on fyysisen laboratorion lisäsiipi.

  Turvallisen oppimisympäristön lisäksi Viikkilab tehostaa fyysisen ympäristön käyttöä. Kun laboratorioperehdytys tapahtuu Viikkilabissä, voidaan kallisarvoista tilaa kampuksella hyödyntää täysipainoisesti harjoitustehtäviin ja tutkimukseen. Yhden lukuvuoden aikana tämä tarkoittaa noin 100 käyttötuntia lisää tehokasta laboratoriotyöaikaa. Viikkilabissä pipetoinut opiskelija, opettaja tai tutkija on varmempi, luottavaisempi ja vähemmän virheitä tekevä fyysisen tilan käyttäjä. Palautteen mukaan Viikkilab on opiskelijoille innostava ja laboratoriohenkilöstölle motivoiva oppimisen ja perehdyttämisen apuväline.

  Steerpath: Hybridityösovellus Miten houkutella työntekijät takaisin toimistolle

  Suomalainen Steerpath on erikoistunut hybridityöhön ja on kehittänyt moderneja työympäristöihin soveltuvia sovelluksia vuodesta 2018 lähtien. Toimistojen alhaiset käyttöasteet ja työntekijöiden etääntyminen toimistolta ovat ohjanneet voimakkaasti tuotekehitystä. Sovellus tarjoaa työntekijöille työkaluja, joiden avulla he voivat valita parhaan työskentelypaikan jokaiselle viikonpäivälle. Tämä alkaa oman unelmatiimin luomisesta sovelluksen sisällä. Merkittävin tekijä on yhteisöllisyys ja kollegoiden kanssa vuorovaikutus. Yrityksen työntekijät haluavat löytää tilan, jossa he voivat työskennellä tuotteliaasti yhdessä tiimin kanssa. Sovelluksen avulla voi kätevästi varata tiloja, resursseja ja jopa pysäköintitilaa etukäteen. Sovellus tarjoaa myös organisaatiolle vapauden muokata omaa hybridimalliaan ratkaisun avulla niin, että se sopii parhaiten työpaikalle. Tämä auttaa toimistojen päivittäisessä arjessa kuin kiinteistöjen resurssien hallinnassa sekä organisaation strategiassa.

  Workspace Oy, Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto: Monipaikkaisen työn kypsyysmalli työkalu ja menetelmä monipaikkaisen työn kehittämiseen 

  Workspace, Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto toteuttivat käytännönläheisen tutkimushankkeen, jonka yhtenä tuloksena syntyi työkalu sekä menetelmä monipaikkaisen työn ja hybridityön kehittämiseen. Aiheen strategisen merkityksen kasvu ja yritysjohdolle tarjolla olevan tuen ja kokoavan näkemyksen puute saivat tutkimusryhmämme tarttumaan monipaikkaisen työn teemaan. 

  Monipaikkaisen työn kypsyysmalli -työkalun avulla organisaatiot pystyvät käymään aiheesta fokusoitunutta sisäistä keskustelua, arvioimaan oman monipaikkaisen työn tilaa, ja kehittämään toimintatapoja tavoitteellisesti tutkimuspohjaiseen tietoon nojaten.  

  Työkalumme pohjautuu monipaikkaisen työn kuuteen osa-alueeseen, joilla on tutkittu vaikutus organisaatioiden suorituskykyyn ja ihmisten työhyvinvointiin. Työkalun toisena ulottuvuutena on organisaation kypsyys, joka ilmenee osa-aluekohtaisina kyvykkyyksinä. Operatiivinen kyvykkyys ilmenee organisaation toimintana kullakin kypsyyden tasolla. Dynaamiset kyvykkyydet puolestaan osoittavat sen, miten organisaatiot kehittyvät eli nostavat organisaation kypsyyden tasoa.

  Workplace Awards on Raklin järjestämä kilpailu, ja HENRY ry tukee sen näkyvyyttä HR-johtajille.

  Lisätietoja kilpailusta:
  Mikko Östring
  johtaja, toimitilat, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry,
  puh. 050 301 8933
  mikko.ostring@rakli.fi

  Lisätietoa:
  Workplace Awards -kilpailu 2024