• fi
 • en
 • Workplace Awards -kilpailu

  Workplace Awards -kilpailu 

  Kilpailun tavoitteena on työympäristöjohtamisen tunnettuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen. Samalla tuodaan tunnetuksi parhaita caseja hybridityöympäristöjen kehittämisessä ja viedään näin alaa eteenpäin.

  Workplace Awards -kilpailu kokoaa kokonaisvaltaisesti työympäristöjohtamisen parhaita käytäntöjä neljässä eri sarjassa:

  1. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen, uudet tavat työskennellä,
  2. Uusien työvälineiden ja teknologioiden kehitys,
  3. Fyysisen työympäristön kehittäminen,
  4. Vastuullisuus.

  Osallistujina ovat olleet organisaatiot tai teon toteutuksessa mukana olleet tahot. Kilpailuun on voinut osallistua niin pienillä kuin suurilla työympäristöteoilla, kuitenkin niin, että teon tulee olla toteutettu kyseisen osallistumisvuoden aikana.

  Lisätietoa:
  Workplace Awards -kilpailu 2024

  Workplace Awards 2024 -kilpailun osallistujat

  Vastuullisuus
  JLL & Keskuskauppakamari: Rohkeasti vastuullisuuden suunnannäyttäjänä
  Yli satavuotias Keskuskauppakamari vaihtoi toimitilaa vasta toista kertaa historiassaan, ja teki senkin vastuullisuus edellä! Uusissa tiloissa esimerkiksi säilytettiin monia olemassa olevia rakenteita, tilapintoja ja kiintokalusteita, jotka istutettiin luontevaksi osaksi raikasta sisustuskonseptia yhdessä uusien pintojen ja kalusteiden, sekä vanhalta toimistolta mukana tuotujen irtokalusteiden kanssa. Laadukkaat ja hyväkuntoiset pintamateriaalit saivat ansaittua jatkoaikaa huollettuina ja puhdistettuina sen sijaan, että ne olisi purettu pois, kun käyttöikää on jäljellä vielä ainakin toinen mokoma. Ratkaisuissa toteutuu sekä taloudellinen että ympäristövastuu tavalla, joka tekee Keskuskauppakamarista kestävyyden edelläkävijän. Sosiaalinen vastuu näkyy mm. työympäristömuutoksen läpiviennissä, jossa kuunneltiin työntekijöiden toiveita herkällä korvalla, ja osallistettiin kaikkia tiimejä erilaisten tarpeiden huomioimiseksi ja yhteensovittamiseksi.

  Kakadu & Sirius, uusi toimitila
  Sirius Capital Finlandin uudet toimistotilat Diana-kiinteistössä huomioi vastuullisuuden monelta kulmalta. Kakadun Diana-kiinteistön perusteellinen tuntemus vakuutti Siriuksen valitsemaan uudet toimitilat kyseisestä arvokiinteistöstä ja hyödyntämään brändäys- ja konseptisuunnitteluvaiheessa tehtyä toimistokonseptia omiin tiloihinsa.

  Samat intohimot ja arvot vastuullisuudesta yhdistivät kaikkia hankkeen osapuolia: Ekokompassi, monipuolinen kierrätys työmaalla, tilojen ja tilaelementtien säästäminen sekä ympäristöystävälliset materiaalivalinnat toteutuivat kestävän kehityksen mukaisesti. Suunnittelua inspiroi vanhat, upeat elementit, joita kunnioitettiin ja korostettiin. Vaikka muutokset olivat kokonaisvaltaisia, oli selvää, että tilassa säästettäisiin muun muassa vanhat puuovet ja aukotukset, jotta paluu alkuperäiseen tilajakoon olisi mahdollista myöhemmin.

  Hyvät kokoustekniikat valittiin tukemaan hybridityötä ja kansainvälistä tiedonkulkua. Uuden toimiston valintaan vaikutti sosiaalisen vastuullisuuden kulmat: toimistolle on hyvät kulkuyhteydet henkilökunnalle ja vierailijoille. Henkilöstö pääsi vaikuttamaan ja osallistumaan suunnitteluun tuoden siihen mukaan näkökulmia työviihtyvyyden ja asiakaskokemuksen takaamiseksi.

  Newsec PAM:n uusi vastuullinen työympäristö, Roihu
  Kiinteistöalan asiantuntijayritykselle Newsec PAM:lle vuodet 2018–2021 olivat kasvun vuosia. Lisäksi Newsecin yritysstrategia ja brändi uudistuivat yhä vastuullisemmaksi sekä asiakas- ja ihmisläheisemmäksi. Kasvuajanjakson aikana todettiin, etteivät vanhat toimistotilat Postitalossa enää tukeneet yrityksen toimintaa, henkilöstöä tai kulttuuria. Tämän myötä Newsec päätti alkuvuodesta 2021 käynnistää laajan työympäristökehitysprojektin omien asiantuntijoiden voimin, nimellä ’Newsec Experience’. 

  Projektiin osallistettiin kattavasti Newsecin organisaatiota eri osa-alueilta, ja päätöksenteossa näkyi henkilöstön monimuotoisuus eri tasoilta. Projektin ja uuden työympäristön sydämenä ovat ihmiset, Newsecin ykkösarvon mukaisesti ”Passion for Colleagues and Clients”, jonka ympärillä korostuu vahvasti vastuullisuuden eri muodot. Tämän myötä uusien toimistotilojen keskeisimmiksi tavoitteiksi asetettiin vastuullisuusnäkökulmasta:

  • Sosiaalinen, Yhteisöllinen, Hyvinvointia tukeva
  • Ympäristö, Vähähiilinen, Kiertotaloudellinen, Ympäristötehokas käyttää
  • Hallinnollinen, Tasa-arvoinen, Kokonaistaloudellisesti järkevä

  Kattavan tilahakuprosessin jälkeen, keväällä 2022 Newsec PAM solmi uuden sopimuksen Genestan kanssa Ruoholahden Roihuun, jonne uusi upea ja vastuullinen työympäristömme on luotu!

  Algol x Rakka Works – Vastuullisuuden neljä ydintä: yksilö, yhteisö, yhteiskunta ja ympäristö
  Vuonna 2021 Algolilla tunnistettiin koronapandemian jälkeinen työn murros. Kiinteistön tilat eivät palvelleet parhaalla mahdollisella tavalla silloista tapaa tehdä työtä. Kiinteistössä oli myös liikaa tilaa yhtiön tarpeisiin. Organisaatio halusi uudistaa tavan tehdä työtä ja käyttää tilaa. Lähdettiin matkalle, jonka keskiössä oli uudenlainen työntekemisen mahdollistaminen. Syntyi hanke, joka toi yhteen ihmiset, kulttuurin ja tilan, ja jonka vastuullisuuden vaikutukset ulottuvat laajalle yksilöön, yhteisöön, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

  Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen: Orion – Pääkonttorin tuominen 2030-luvulle
  Orionin vuonna 1984 valmistunut pääkonttori peruskorjattiin neljänkymmenen vuoden iässä vastaamaan 2030-luvun tarpeita. Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen vastasi rakennuksen modernisoimisesta hybriditoimistoksi, jossa uudistettu talotekniikka, toiminnallisuus ja ilme paransivat käyttäjäkokemusta ja viihtyisyyttä.

  Vastuullisuus oli projektin ytimessä sen alusta alkaen. Pääkonttorirakennus oli monelta osin, niin teknisesti kun toiminnallisesti, käyttöikänsä päässä. Peruskorjaus pidensi rakennuksen elinkaarta vuosikymmenillä ja uudet tilat käänsivät työympäristön organisaation vahvuudeksi.

  Vajaakäytöllä olleita tiloja korvattiin avoimilla kohtaamistiloilla, jotka tukivat inklusiivista työkulttuuria. Energiasyöppö sauna- ja uima-allasosasto saneerattiin kokemukselliseksi ravintolamaailmaksi, jossa alkuperäinen käyttötarkoitus näkyy yhä. Rakennusaikakauden pintamateriaalien vaaliminen oli tilasuunnittelussa ensisijaista. Vanhan rinnalle tuotu uusi on harkittua ja aikaa kestävää.

  Tomra x Technopolis: vastuullisuus ohjaavana tekijänä toimiston valinnassa, suunnittelussa ja arjessa
  Technopolis mahdollisti Tomralle kokonaisvaltaisesti vastuullisen toimiston, jossa vastuullisuus on huomioitu niin työympäristön suunnitellussa, kiinteistön vastuullisuudessa kuin arjen valinnoissa.

  Tomran uusi toimisto Technopoliksen Aviapoliksessa täyttää yrityksen vastuullisuusvaatimukset toimistolle sekä tarpeen palveluille. LEED Gold -sertifioitu kampus on kaikelta energiankäytöltään hiilineutraali ja helposti saavutettava. Kampuksen tarjoamat yhteispalvelut, kuten päivittäin kasvisruokaa tarjoava lounasravintola, laaja kokoustilojen tarjonta sekä kuntosali tukevat työntekijöiden arkea. Tomran työympäristö muokattiin yhteistyössä tarpeisiin vastaavaksi: työntekijöille säilytettiin tärkeä työhuoneiden tuoma rauha ja toimiston yhteiset tilat, keittiö ja lounge, muokattiin viihtyisiksi ja yhteisöllisyyttä tukeviksi. Toimiston sisustuksessa ja kalustuksessa käytettiin mahdollisimman paljon luonnon- ja kierrätysmateriaaleja, ja vanhoja kalusteita uusiokäytettiin mahdollisuuksien mukaan.

  Turun Teknologiakiinteistöt Oy: Werstas Kalevala
  Werstas on Turun Teknologiakiinteistöjen luoma yhteisöllinen työtilakonsepti. Vuonna 2023 valmistunut Werstas Kalevala tehtiin mahdollisimman pitkälle kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaattein. Werstas Kalevala suunniteltiin vuonna 1988 valmistuneeseen DataCityyn, jonka runkoratkaisu on osoittautunut todella muuntojoustavaksi aiemmissakin projekteissa, sillä runkoon on helppo sijoitella monitilaympäristöjä ja erillishuoneratkaisuja.

  Suunnittelun toteuttanut Lukkaroinen Arkkitehdit Oy säilytti tilojen punatiilipinnat ennallaan ja ne raikastuivat uusien lasiseinien, värikkäiden pintojen ja kalevala-aiheisten kuvaseinien rinnalla. Tarkoitus on tarjota asiakkaalle helppoa työtilaa, jossa ei tarvitse huolehtia kalustehankinnoista, kalusteiden huolloista tai muista kalusteisiin liittyvistä ylläpidoista. Valmiiksi kalustetut työhuoneet helpottavat asiakkaiden arkea ja vähentävät hankintoja. 

  Werstas on yhteisöllinen kohtaamispaikka. Yhteiset neuvotteluhuoneet ja työpisteet ovat kaikkien käytettävissä, tarjoten mahdollisuuden verkostoitua ja luoda uusia kontakteja. Asiakkaat voivat viettää aikaa toistensa työkahviloissa, osallistua tapahtumiin ja nauttia yhteisestä ilmapiiristä. Tämä tukee luovuutta ja yhteistyötä eri alojen välillä.

  Turun Teknologiakiinteistöt valitsee Werstas Kalevalaan palveluntuottajat huolellisesti varmistaen niiden vastuullisuuden ja eettisyyden. Yritys on laatinut omat eettiset ohjeet, jotka tukevat läpinäkyvää toimintaa. Lisäksi asiakkaille tarjotaan kanava väärinkäytösilmoituksille, edistäen eettistä toimintaa ja yhteisön hyvinvointia.

  Uudenlainen työympäristökonsepti – VALO Hotel & Work
  Loimme keväällä 2023 uudenlaisen VALO Workin digitaalisen työympäristön, joka aiemmasta poiketen mahdollistaa sujuvan hybridityön ja helpottaa toteuttamaan juuri itselleen sopivan työpäivän. VALO Hotel & Workissa hyödynnetään tiloja täysin uudella tavalla. Samat tilat toimivat sekä työntekoon että majoitukseen. Uuden Work-konseptin myötä asiakkaat käyttävät viihtyisiä tiloja joustavasti omien tarpeiden mukaan kuukausisopimuksilla tai päiväpasseilla. Koska majoitus- ja toimistoasiakkaat käyttävät samoja tiloja, tilojen käyttö on tehokkaampaa ja hiilijalanjälki käyttäjää kohden on pienempi kuin muissa työympäristöissä. Asiakkaan näkökulmasta konsepti on joustavampi, edullisempi, viihtyisämpi ja monipuolisempi. Konsepti tukee vastuullisesti työntekijöiden hyvinvointia, yrityksen kannattavuutta ja skaalautuvuutta monikäyttöisten tilojen ansiosta.

  Uusi digitaalinen Work-konsepti luo uudenlaisen mahdollisuuden hybridityönmalliin yrityksille ilman, että toimistotilat seisovat tyhjillään, vaikka asiakasyritys ei niitä joka päivä käyttäisikään. VALOn tiloja käyttävät useat eri asiakassegmentit liikematkaajista toimistoasiakkaisiin, kokousasiakkaista ravintola-asiakkaisiin muuntojoustavan tilakonseptin avulla ympäri vuorokauden.

  Welado: Minä minuna rakennusalalla -artikkelisarja
  Koostimme kesällä 2023 hyvän mielen kesäsarjan, jossa esittelimme, miten erilaisia ihmisiä Weladolla – ja siten rakennusalalla – työskentelee. Minä minuna rakennusalalla -kamppiksen avulla haluamme osoittaa, että tulevaisuuden rakennusala on meitä kaikkia varten.

  Kantavana ajatuksena sarjan koostamisessa oli se, miten erilaisia tarinoita on palavereista tuttujen kasvojen takana, ja miten tärkeää on hyväksyä erilaisuus arjen kohtaamisissa. Nostimme esiin puheenaiheita, joista keskustella tauoilla ja joista kollegat jäävät mieleen: on uravaihtaja, kanan kasvattaja, syrjäseudun syrjässä etäilevä, puutarhanhoidosta voimaa saava weladolainen sekä 40 vuotta radalla työskennellyt luottoukko kokemuksineen. Monimuotoiselta rakennusalalta löytyy vaihtoehtoja, ja hyvin erilaisia rooleja, joissa erilaiset ihmiset menestyvät.

  Ylva: Ikonisten sijaintien avaaminen kaupunkilaisten jaettuun käyttöön
  Vuonna 2023 Ylva avasi ikonisia sijainteja ja arvokiinteistöjä useiden organisaatioiden jaettuun käyttöön Helsingin keskustassa kumppaniverkostomme kanssa. Esimerkkejä avatuista kohteista ovat Spacentin kanssa avattu Armaan kulma, Bofficen kanssa avattu Kaivotalon kerros sekä Tapahtumahotelli Huoneen kanssa avattu Kaivopihan alakerta. 

  Kokeiluilla pyrimme löytämään malleja, joilla asiakkaillemme olisi aina sopiva määrä tilaa käytössään. Erityisesti hybridityöskentelyn vakiintumisen myötä organisaatioiden tarpeet joustavalle tilan käytölle ovat lisääntyneet. Vailla käyttöä oleva kiinteistö taas on ympäristökuorma ja kulu, joka ei luo arvoa. Kokeilluilla malleilla organisaatiot voivat vähentää tilan tarvettaan jopa 30 %, mikä vähentää niin ympäristökuormaa kuin taloudellisia panostuksia ja mahdollisesti lisää kohtaamisia yli organisaatiorajojen. Kulttuurillisesti mallit tosin vaativat organisaatioilta muuntautumiskykyä.

  Siksipä nopeasykliseen tilantarvemuutokseen matalalla kynnyksellä hyödynnettävät organisaatioiden jaetut tilat pääkonttorien läheisyydessä, yhteydessä tai lähellä työntekijöitä, asiakkaita ja kumppaniverkostoa voivat ratkaista vajaakäytetyn tilan sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia haasteita. Parhaimmillaan kokeiltavat mallit voivat skaalautua vuokrauksen toimintamalleiksi laajemminkin, mikä vaikuttaa organisaatioiden tilatarpeisiin ja järkevöittää niukkojen planetaaristen resurssien käyttöä.

  Organisaatiokulttuuri ja johtaminen, uudet tavat työskennellä
  EY Helsinki: Dataan pohjautuva hybridiajan timantti
  EY työllistää pääkaupunkiseudulla yli 900 työntekijää, jotka arvostavat vapautta ja aidosti oman näköistään työelämää!  

  Tästä lähti suunnittelu, kun EY tavoitteli uuden ajan huippuunsa viritettyä työympäristöä, jossa yhdistyvät vastuullisuus, ihmiset, työhyvinvointi, teknologia, hybridityön monipuolisuus, huipputason työntekijäkokemus sekä työnantajamielikuva. Vastuullisuudesta kertoo mm. saavutettu LEED Platinum sertifikaatti. Halusimme luoda houkuttelevan yhteisöllisen alustan kohtaamisille ja yhteistyölle sekä omalle henkilöstölle, että asiakkaillemme. Kiihtyvän muutoksen myötä työympäristön muunneltavuuteen kiinnitettiin erittäin paljon huomiota.  

  Henkilöstön osallistava suunnittelu, muutosjohtaminen sekä työympäristön datan hyötykäyttäminen ovat olleet keskiössä alusta alkaen ja edelleen jatkuvasti tulevaisuuteen katsovassa yhteisössämme. Onnistumisen edellytykset ovat sitoutuminen muutokseen, ketteryys muuttua, luottamus, matala organisaatiorakenne ja avoimuus.  

  Kakadu & Metso, pääkonttorin One Campus -hanke
  Kakadun ja Metson pääkonttorin One Campus -hankkeen tavoite oli yhdistää kaksi toimipistettä tasa-arvoisesti saman katon alle, lisätä eri tiimien välisiä kohtaamisia ja kehittää yhteistä toimitilaa kerätyn pohjatiedon avulla.

  One Campus -hankkeessa edistettiin yhtäaikaisesti useampia eri projekteja: eri toimintojen homebase-päivitys, Sanomatalon toimintojen muutto Espooseen, yritysbrändin vahvistaminen 1. krs:n aula- ja neuvottelutiloissa, opasteiden päivitys koko talon osalta ja uusia toimintatapoja mallintavan Test fit -alueen rakentaminen henkilöstön testikäyttöön. Kaikissa vaiheissa edettiin johdonmukaisesti keskittyen sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

  Yhteiskehittäminen toteutui työpajojen ja suunnittelupalaverien, henkilöstön Pop up- ja Q&A-tilaisuuksien sekä kyselyiden avulla, tukien fuusion jälkeistä yrityskulttuurin vahvistamista. Panostimme projektiryhmän keskinäiseen avoimeen keskusteluun ja palautteenantoon matkan varrella. Tiedonsiirto toteutui projektiryhmän viikoittaisissa tapaamisissa. Kakadu tuotti Metson sisäiseen viestintään myös informatiiviset graafiset aineistot.

  Kohina & Detection Technology: Läpinäkyvyydellä innovaatioita ja iloa – Tilasuunnittelulla työntöä työntekijä- ja asiakaskokemukseen
  Detection Technologyn organisaatiokulttuurin kehittäminen on osa yrityksen kasvutarinaa, erityisesti uusien laajempien toimitilamuutosten kontekstissa. Projektityön tukeminen joustavilla työskentelytavoilla oli keskeinen tekijä tässä muutoksessa. Pyrimme varmistamaan, että uudet toimitilamuutokset palvelevat organisaatiokulttuuria ja edistävät tehokasta ja mielekästä työskentelyä kaikille työntekijöille.

  Esimerkillistä esihenkilötyötä Premicossa – johtamisen kehitysohjelma
  Hyvinvoiva henkilöstö ja toimiva esihenkilötyö rakentavat menestyvän yrityksen perustan. Me Premicossa näemme hyvän esihenkilötyön kilpailuetuna; kun henkilöstöjohtamisen käytänteitä ulotetaan myös kiinteistöalan konsulttityöhön, pystymme omassa asiakastyöskentelyssä huomioimaan muuttuvan työelämän ja ihmisten kohtaamisen tarpeet moninaisemmin.

  Premicossa vuonna 2023 aloitettu esihenkilötyön kehittäminen on osoittanut, kuinka merkittäviä parannuksia voidaan saavuttaa esihenkilöiden osaamisessa ja johtamiskulttuurissa. Tammikuussa 2023 suoritetun esihenkilöbarometrin tulokset paljastivat kaksi keskeistä kehityskohdetta: palautteen antaminen ja tavoitteiden asettaminen. Nämä ovat kriittisiä tekijöitä onnistuneessa esihenkilötyössä. Hyvin asetetut, selkeät tavoitteet auttavat työntekijöitä ymmärtämään odotukset ja suuntaamaan ponnistelunsa oikein, kun taas säännöllinen ja rakentava palaute tukee heidän kehitystään ja motivaatiotaan.

  Tammikuun 2024 esihenkilöbarometrin arvosanat osoittivat nousua lähes kaikilla osa-alueilla, erityisesti kategoriassa “Minulla on hyvä esihenkilö”, missä arvosana kohosi 9,2:sta 9,5:een. Hyvät tulokset varmistettiin organisaation johdon ja koko esihenkilötiimin sitoutumisella kehittämistoimiin, joita olivat mm. strukturoitu tavoitteenasetanta, säännölliset koulutukset, vahvistetut tiimikokouskäytännöt ja yksilölliset keskustelut.

  Senaatti & Workspace: Tavoitteenmukaisuuden johtaminen ja strategian toimeenpano poikkeuksellisen laajassa valtion toimipisteverkostoa ja työskentelykulttuuria uudistavassa valtakunnallisessa muutoksessa
  Valtion yhteiset työympäristöt ovat jättiuudistus, joka vaikuttaa arviolta 20 0000 valtion työntekijän ja valtionhallinnon asiakkaan arkeen. Uudistuksessa yli 12 valtion virastoa ja laitosta siirtyy vuoteen 2030 mennessä yhteiskäyttöisiin asiakaspalvelu- ja toimistotiloihin. 

  Muutos vaatii selkeitä ja yksityiskohtaisia ohjeita, mitä varten luotiin kymmeniä konsepti- ja ohjeistusdokumentteja. Kokonaisuus on valtavan laaja ja monimutkainen ja sen yhdenmukainen johtaminen käytäntöön on iso haaste.

  Haastetta ratkaisemaan luotiin tavoitteenmukaisuuden johtamismalli, jonka ytimessä on konseptinmukaisuuden tarkistuslista ja johtamisen toimintamalli. Tarkistuslista tiiviistää laajan konseptiaineiston vähän yli sataan mitattavaan ja seurattavaan linjauslauseeseen kahdeksan tavoitekategorian alle.

  Senaatti-kiinteistöt kehitti tavoitteenmukaisuuden johtamismallin yhteistyössä kumppaninsa Workspace Oy:n ja valtiovarainministeriön Palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla – hankkeen kanssa.

  Welado: Jaettu johtajuus
  Jokaisen weladolaisen työsopimuksen tehtäväkuvauksessa lukee, että weladolaisen tärkein tehtävä on mahdollistaa muiden menestyminen ja työyhteisön hyvinvointi. Johtajuus on siis jaettu jokaisen, ei ainoastaan johdon tai esihenkilöiden, tehtäväksi. Jokaisen weladolaisen tehtävä on huolehtia ihmisten hyvinvoinnista, tiimien menestyksestä, terveestä taloudesta ja asiakaskokemuksesta.

  Weladolaiset tukevat muiden menestymistä jakamalla omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan esim. sisäisestä Lasse-verkkokaupasta hankittavien palveluiden kautta. Näin jokainen meistä osallistuu johtamiseen. Esihenkilön tärkeä tehtävä on auttaa tiimiläisiään miettimään heidän vahvuuksiaan ja osaamistaan, jota kannattaa jakaa muille.

  Jaettu johtajuus edellyttää tiimeissä keskustelua ja asioiden yhteistä pohtimista, luottamusta sekä avointa tiedonjakoa. Tärkeää on, että tiimiläiset jakavat näkökulmia ja käyttävät kaikkien taitoja ja osaamista hyväksi. Myös päätöksiä on järkevin tehdä siellä, missä on paras asiantuntijatieto päätöksenteon tueksi.

  Fyysisen työympäristön kehittäminen
  Gofore, Jatke, Ahlström, Suunnittelemo: Hybridityö, yhteisöllisyys ja vapaa-aika yhdistyvät Goforen pääkonttorilla
  Digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö Goforen pääkonttori muutti Tampereella uuteen punatiiliseen GO21-toimitilakortteliin. Vuonna 2023 valmistuneet tilat mahdollistavat hybridityön, monipaikkaisuuden, muunneltavuuden sekä kohtaamiset tiimien, asiakkaiden ja laajemman yhteisön kesken. Työpistettä voi vaihtaa joustavasti rennommasta vetäytymistilasta yhteisöllisempään. Monipaikkainen työskentely kollegan tai asiakkaan kanssa onnistuu sujuvasti vetäytymistiloissa, joissa on panostettu työergonomiaan ja etätapaamisen toimivuuteen. Toimisto palvelee yksilöllisesti erilaisten työntekijäryhmien tarpeita. Tiloissa on panostettu aivoystävällisiin ratkaisuihin, kuten keskittymistä ja palautumista tukeviin tiloihin, valaistukseen ja akustiikkaan, ja ne kannustavat myös vapaa-ajanviettoon: esimerkiksi harraste- ja kuntoilutilat ja panoraamasauna ovat työyhteisön käytössä. Työtilatarpeet kehittyivät projektin aikana, mikä edellytti Goforelta ja hankkeen toteuttaneilta kumppaneilta kykyä muuttaa suunnitelmia ketterästi.

  Cloud2 & Kakadu, uusi työympäristö
  Kakadun ja pilvipalvelutalo Cloud2:n työympäristöprojekti käynnistyi yrityksen kasvun ja vision myötä, kun fyysisen tilan ja ympäristön haluttiin tukevan yrityksen arkea nyt ja tulevaisuudessa. Uusiin toimitiloihin suunniteltiin monipuoliset tilatyypit erilaisten työtehtävien ja tasa-arvoisen hybridityön tukemiseksi. Nyt käytössä on aiempaa enemmän tilaa niin yhteistyölle kuin yksilötyöllekin. Tilasuunnittelussa otettiin huomioon Cloud2:n yrityskulttuuri ja arvot, joista yksi ilmeinen on ”aina ei ole tehty näin”. Yrityksen asettuminen vahvan historian omaavaan saneerattuun punatiilirakennukseen loi pohjan tätä ajattelua tukevalle tilalliselle visiolle. Vanha punatiili ja päävärinä loistava intensiivinen brändiväri pinkki, jota vasten tumman violetti ja murrettu vaaleanpunainen pehmentävät kontrastia, sitovat eri tavoin ekspressiiviset elementit yhteen. Taukotilassa on näyttävää taidetta seinillä, ja nurkissa loistavat neonpinkit jalkavalaisimet luoden tunnelmaa yhteisiin hetkiin toimistolla. Neuvotteluhuoneissa on henkilöstön itsensä ideoimat teemat, jotka näkyvät edelleen pinnoissa ja kalusteissa. Cloud2:n brändielementit ovat läsnä pieninä yksityiskohtina myös akustiikkapinnoissa, opasteissa ja teippauksissa.

  Kohina: Hoitopolku ja työntekijäpolku kohtasivat paremmin syöpäsairaalan uudistuksen myötä
  Docrates Syöpäsairaalan laajennusprojektissa tehtiin merkittäviä parannuksia henkilökunnan tiloihin. Painopiste oli erityisesti eri toimenpidehuoneiden, lepohuoneiden, vaatehuollon, pukutilojen ja välinehuollon suunnittelussa ja varustelussa. Uudet tilat on suunniteltu entistä toiminnallisemmiksi, mikä parantaa työskentelymukavuutta ja lisää viihtyisyyttä.

  Lisäksi lääkäreiden ja hoitajien työtiloja suunniteltiin aiempaa tilavammiksi ja yksilöllisempiä tarpeita pystyttiin huomioimaan. Merkittävä panostus tehtiin myös akustiikkaan, mikä parantaa tilojen äänimaisemaa ja vähentää häiriöitä, edistäen työn tehokkuutta ja tyytyväisyyttä.

  Laajennuksen yhteydessä tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen oli keskeistä, ja varmistettiin resurssien kestävyys pitkällä aikavälillä. Uudet tilat kannustavat henkilökuntaa kokoontumaan yhteen, luoden positiivisen ilmapiirin ja edistäen yhteisöllisyyttä. Tämä yhteisöllisyyden lisääntyminen tukee tiimityötä ja kollegiaalista vuorovaikutusta, parantaen kokonaisvaltaisesti työilmapiiriä ja henkilökunnan hyvinvointia.

  Docrates Syöpäsairaalan investointi henkilökunnan tiloihin, toiminnallisuuteen, viihtyvyyteen ja akustiikkaan on kilpailuvaltti alalla, joka edistää sekä henkilökunnan että potilaiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä.

  Spondan muutto uusiin, yrityskulttuuria tukeviin toimitiloihin Kukontorille
  Sponda muutti uusiin, yrityskulttuuria tukeviin toimitiloihin Kukontorille elokuussa 2023. Halusimme luoda tilat, jotka innoittavat yhteistyöhön ja ajatustenvaihtoon, ja toimivat inspiroivana esimerkkinä myös toimitilauudistuksia suunnitteleville asiakkaillemme. Suunnittelun lähtökohtana oli henkilökunnan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukeva sekä lähityöskentelyyn inspiroiva työympäristö.

  Kun toimistolla vietetään aikaa yhdessä, spontaanit kohtaamiset ja näin ollen myös yrityskulttuurin vahvistaminen on helpompaa. Toimiston sydän on olohuoneesta ja avokeittiöstä muodostuva Town Hall, joka kutsuu spontaaneihin kohtaamisiin ja kokoontumisiin.

  Valmiin ratkaisun sijaan lähdimme luovalla suunnittelulla kehittämään ainutlaatuista ja modernia toimistoympäristöä 70-lukulaiseen taloon sen arkkitehtuuria kunnioittaen. Koko henkilöstömme osallistui kehittämistyöhön, jonka keskiössä olivat laatu ja vastuullisuus. Lähtökohtana oli säilyttää mahdollisimman paljon alkuperäistä ja kierrättää jo olemassa olevaa. Esimerkiksi vanhan toimistomme huonekaluja on verhoiltu uudelleen, ja useimmat uuden toimistomme huonekalut vuokrataan ostamisen sijaan. Vastuullisuus toteutuu myös toimiston energiaratkaisuissa, sillä toimisto käyttää kokonaisuudessaan uusiutuvaa energiaa.

  Workspace Oy: WeAre Solutions Oy, Elämyksellinen toimisto vaikuttaviin kohtaamisiin ja yhteistyöhön
  Workspace Oy suunnitteli v. 2023 yhdessä asiakkaan kanssa WeAre Solutions Oy:n uudet toimitilat Maistraatinportti 1:een Pasilaan. Alun perin Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n päätoimipisteeksi vuonna 1987 valmistunut postmodernistinen rakennus peruskorjattiin YIT:n toimesta täysin. Lähtökohtana oli suunnitella monitoiminen tila, jossa painopiste on kohtaamisissa ja elämyksellisyydessä. Wearelaiset työskentelevät monipaikkaisesti Suomessa ja eri maissa. Uuden toimiston haluttiin olevan niin ”magee tila”, että se houkuttelee välillä piipahtamaan toimistolla erilaisissa palavereissa ja vaikka ilman varsinaista asiaa. Toimiston tuli olla kasvuyrityksen vakuuttava käyntikortti asiakastapaamisissa sekä toimia joustavasti erilaisissa yrityksen ja henkilöstön tilaisuuksissa. Henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää tilaa omiin tarpeisiinsa tyhjäkäyntiaikoina mm. viikonloppuina.

  Projektin lähtötietoina hyödynnettiin WeAren tilaryhmän huolellisesti laatimaa käyttötapausten kuvausta. Sisääntulokerrokseen sijoitettiin eri kokoisia neuvottelutiloja, esiintymis- ja työpistealue sekä pistäytymistiloja verkkopalavereja varten. Ylempi kerros, jossa sijaitsi aiemmin lehtitalon edustussauna, sijoitettiin monitoiminen työkahvila ja avointa projektityöhön soveltuvaa tilaa. Tiloja voidaan jakaa joustavasti osiin erilaisin verhoratkaisuin.

  Tilojen toiminnallisuutta ja ilmettä työstettiin tiiviisti yhdessä WeAren kanssa. Tilojen arkkitehtuuri; parvimainen ylin kerros, kahden kerroksen korkuinen tila ja kerrosten välinen näyttävä avoportaikko tekevät tiloista loft-henkiset. Kalusteista suuri osa on kestävän kehityksen hengessä WeAren vanhoja kalusteita. Vanhat kalusteet luovat historiallista kerrostumaa vrt. “mistä kaikkia alkoi.” Uudet kalusteet on suunniteltu kestämään pitkään.

  Uudet työvälineet ja teknologia
  Helsingin Yliopisto: Perehdy pelotta Viikkilabissä – tehokkuutta ja turvallisuutta tilan käyttöön
  Oppimis- ja työympäristöissä laboratoriojännitys on yhteydessä heikompaan minäpystyvyyteen ja negatiivisempiin oppimisasenteisiin. Helsingin yliopiston Oppimisen tilat -hankkeessa kehitettiin yhdessä digitaalinen ViikkiLab kahden tiedekunnan ja opetusteknologian ammattilaisten kanssa. Se perehdyttää itseopiskelijan laboratorioturvallisuuteen 360-kuvien todellisuudessa. Moniammatillisessa yhteistyössä syntynyt digitaalinen ympäristö on fyysisen laboratorion lisäsiipi.

  Turvallisen oppimisympäristön lisäksi Viikkilab tehostaa fyysisen ympäristön käyttöä. Kun laboratorioperehdytys tapahtuu Viikkilabissä, voidaan kallisarvoista tilaa kampuksella hyödyntää täysipainoisesti harjoitustehtäviin ja tutkimukseen. Yhden lukuvuoden aikana tämä tarkoittaa noin 100 käyttötuntia lisää tehokasta laboratoriotyöaikaa. Viikkilabissä pipetoinut opiskelija, opettaja tai tutkija on varmempi, luottavaisempi ja vähemmän virheitä tekevä fyysisen tilan käyttäjä. Palautteen mukaan Viikkilab on opiskelijoille innostava ja laboratoriohenkilöstölle motivoiva oppimisen ja perehdyttämisen apuväline.

  Steerpath: Hybridityösovellus Miten houkutella työntekijät takaisin toimistolle
  Suomalainen Steerpath on erikoistunut hybridityöhön ja on kehittänyt moderneja työympäristöihin soveltuvia sovelluksia vuodesta 2018 lähtien. Toimistojen alhaiset käyttöasteet ja työntekijöiden etääntyminen toimistolta ovat ohjanneet voimakkaasti tuotekehitystä. Sovellus tarjoaa työntekijöille työkaluja, joiden avulla he voivat valita parhaan työskentelypaikan jokaiselle viikonpäivälle. Tämä alkaa oman unelmatiimin luomisesta sovelluksen sisällä. Merkittävin tekijä on yhteisöllisyys ja kollegoiden kanssa vuorovaikutus. Yrityksen työntekijät haluavat löytää tilan, jossa he voivat työskennellä tuotteliaasti yhdessä tiimin kanssa. Sovelluksen avulla voi kätevästi varata tiloja, resursseja ja jopa pysäköintitilaa etukäteen. Sovellus tarjoaa myös organisaatiolle vapauden muokata omaa hybridimalliaan ratkaisun avulla niin, että se sopii parhaiten työpaikalle. Tämä auttaa toimistojen päivittäisessä arjessa kuin kiinteistöjen resurssien hallinnassa sekä organisaation strategiassa.

  Workspace Oy, Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto: Monipaikkaisen työn kypsyysmalli työkalu ja menetelmä monipaikkaisen työn kehittämiseen 
  Workspace, Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto toteuttivat käytännönläheisen tutkimushankkeen, jonka yhtenä tuloksena syntyi työkalu sekä menetelmä monipaikkaisen työn ja hybridityön kehittämiseen. Aiheen strategisen merkityksen kasvu ja yritysjohdolle tarjolla olevan tuen ja kokoavan näkemyksen puute saivat tutkimusryhmämme tarttumaan monipaikkaisen työn teemaan. 

  Monipaikkaisen työn kypsyysmalli -työkalun avulla organisaatiot pystyvät käymään aiheesta fokusoitunutta sisäistä keskustelua, arvioimaan oman monipaikkaisen työn tilaa, ja kehittämään toimintatapoja tavoitteellisesti tutkimuspohjaiseen tietoon nojaten.  

  Työkalumme pohjautuu monipaikkaisen työn kuuteen osa-alueeseen, joilla on tutkittu vaikutus organisaatioiden suorituskykyyn ja ihmisten työhyvinvointiin. Työkalun toisena ulottuvuutena on organisaation kypsyys, joka ilmenee osa-aluekohtaisina kyvykkyyksinä. Operatiivinen kyvykkyys ilmenee organisaation toimintana kullakin kypsyyden tasolla. Dynaamiset kyvykkyydet puolestaan osoittavat sen, miten organisaatiot kehittyvät eli nostavat organisaation kypsyyden tasoa.

  Workplace Awards ja Vuoden työympäristöteko -kilpailun voittajat

  Vuosi 2023

  Suomen innovatiivisimpia työympäristöjä kehitetään aivoergonomia, vuorovaikutus ja tekoäly kärjellä >

  Yrityskulttuuri ja johtaminen
  Dagmar & Rakka Works: Uusi tila, uudet toimintatavat – Miten tuodaan yrityksen henki osaksi uusia toimitiloja?
  Markkinointitoimisto Dagmar muutti uusiin toimitiloihin Helsingin Annankadulle kesällä 2022. Työympäristömuutos tarkoitti myös muutosta työntekemisen tavoissa. Tavoitteena oli luoda työyhteisölle uusi tapa työskennellä uusissa tiloissa sekä yhteiset pelisäännöt tukemaan tilan käyttöä. Dagmar toivoi myös, että yrityksen henki saataisiin siirtymään uusiin toimitiloihin. Toimeksiannossa luotiin kaikille dagmarilaisille työpajojen sarja, joiden tavoitteena oli auttaa osallistujia tunnistamaan itselleen sopivia työtapoja, vahvistaa tiimien yhteisiä työskentelytapoja sekä tukea tavoitekulttuuria. Prosessi huipentui koko henkilöstön yhteiseen pelisääntötyöpajaan, jossa luotiin yhteiset pelisäännöt uudelle toimistolle. Pelisäännöt koskivat sekä fyysistä työympäristöä että sosiaalisia vuorovaikutustilanteita (tavoite kulttuuri). Noin vuosi muuton jälkeen työympäristö ja toimintatavat ovat osoittautuneet toimiviksi ja niitä kehitetään edelleen henkilökunnan palautteen perusteella.

  Uudet työvälineet ja teknologia
  Workspace: Sanoin Observations – dataa ja ymmärrystä tilojen käytöstä sekä vuorovaikutustilanteista
  Työympäristökehitykseen erikoistunut Workspace suunnitteli ja kehitti Sanoin Observations -sovelluksen sekä tietovaraston ja menetelmän datan tulkintaan. Kehitetyn kokonaisuuden avulla selvitetään, miltä työskentely toimistolla näyttää verrattuna organisaation strategisiin tavoitteisiin ja suhteessa vertailudataan. Sanoin Observations tarjoaa mittarin toimistolla työskentelyn syväymmärrykseen sekä auttaa organisaatioita hyödyntämään fyysistä tilaa strategisena resurssina. Tavoitteena on luoda tiloihin parempaa käyttäjäkokemusta objektiiviseen dataan nojaten. Työkalun avulla on ensimmäisen puolen vuoden aikana autettu jo yli 20 organisaatiota ymmärtämään paremmin tiloja ja niissä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Sanoin Observationsin uutuusarvo näkyy työkalukokeiluina ja tekoälyn soveltamisena osana työskentelyä, mutta myös menetelmäkehityksenä. Workspacen kehittämä menetelmä datan tulkintaan tuottaa mm. organisaation Space-Work Fit -tilannekuvan sekä Energetic Interaction at Office -indeksin.

  Fyysinen työympäristö
  Trevian & Flock: Kohtaamisia ja aivotyötä Erottajalla
  Trevianin uudet tilat Erottaja2:ssa on suunniteltu vastaamaan pandemian myötä muuttuneisiin tilatarpeisiin. Tavoitteena oli luoda toimisto, jonne tullaan ennen kaikkea kohtaamaan kollegoja ja asiakkaita, mutta joka tarjoaa rauhallisen ympäristön myös aivotyölle. Uuden toimiston suunnittelusta vastasi suunnittelutoimisto Flock, ja muutosmatkaa uuteen työympäristöön tuettiin Työterveyslaitoksen kanssa toteutetulla aivotyöhankkeella, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää työntekijöiden hyvinvointia. Uuden toimiston tilaratkaisuista pyrittiin löytämään tukea kognitiiviseen ergonomiaan, minkä seurauksena toimistolle syntyi kolme erilaista äänenvoimakkuuden mukaan jaoteltua avotyöskentelytilaa: yhteistyöhön kannustava ja puheen salliva tila, rauhalliseen työskentelyyn sopiva vaimeat äänet salliva tila sekä itsenäiseen työskentelyyn sopiva hiljainen tila. Toimiston sisustuksessa on puolestaan käytetty voimakasta värimaailmaa, joka ruokkii sekä luovuutta että rohkeutta. Uusi toimisto on houkutteleva ja viihtyisä, ja siellä tehdään työtä monipaikkaisesti, joustavasti ja yhteisöllisesti.

  Senaatti-kiinteistöt: Joensuun yhteinen työympäristö (YTY)
  Senaatti-kiinteistöt on tuottanut yhdessä 10 valtiotoimijan/viraston kanssa yhteisen työympäristön Joensuuhun. Joensuun kohde on yksi ns. yhteisten työympäristöjen (YTY) tulevaa valtakunnallista verkostoa, joka kattaa tulevaisuudessa yli 25 paikkakuntaa. Verkosto toteuttaa valtion tavoitetta tukea monipaikkaista työtä ja virastojen tuottamien palvelujen helppoa saatavuutta. Kiinteistönäkökulmasta yhteiset työympäristöt tuovat täysin uudenlaisen lähestymistavan tilojen käyttöön ja vuokraukseen. Yhteisellä työympäristöllä tarkoitetaan ratkaisua, jossa työskentely-ympäristön tilat ovat mahdollisimman pitkälti yhteiskäyttöiset ja perustuvat valtion yhteisten työympäristöjen monitilakonseptiin. Työpisteet ovat lähtökohtaisesti kaikkien toimijoiden käytössä ja toimijakohtaiset ”kotipesä”-tilat ovat minimissä. Asiakaspalvelutilat ovat niin ikään yhteiset, ja niiden toteutukseen on sovellettu palvelumuotoilun keinoin kehitettyä julkisen hallinnon asiakaspalvelupistekonseptia. Ratkaisu vastaa hybridityöajan tarpeisiin joustavuudellaan ja sen kautta myös pienemmille organisaatioille tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää monipuolisen monitilaympäristön tiloja ja palveluita. Tehokkaat, modernit tilat tuottavat valtiolle säästöjä toimitilakustannuksissa.

  Vastuullisuus
  Sitra & Fyra: Toimitilauudistus tulevaisuuden ennakoinnin ja vastuullisuuden periaatteita noudattaen
  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra, on vastuullinen ja riippumaton tulevaisuustalo, jonka tehtävänä on ennakoida tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä, kehittää ja selvittää uusia ratkaisuja ja toimintamalleja sekä tehdä ennakkoluulottomia kokeiluja yhdessä eri sektoreiden kanssa. Strategia Sitran Ruoholahdessa sijaitsevien toimitilojen uudistukseen noudatti samoja tulevaisuuden ennakoinnin ja vastuullisuuden periaatteita. Suunnittelutoimisto Fyran toteuttama toimitilojen uudistusprosessi keskittyi seitsemännen kerroksen työympäristön päivityksiin, uusien työskentelytapojen määrittämiseen ja kuudennen kerroksen hybriditapahtumatilan uudistamiseen. Käyttäjän tarpeita tukevan toiminnallisuuden ja visuaalisen ajattomuuden lisäksi suunnitteluprosessissa keskeisessä roolissa olivat vastuullisuuden eri osa-alueet. Kestävän kehityksen yhdeksän R:ää ohjasivat projektin rakenne-, materiaali- ja kalustevalintoja. Hyvinvointia tukevat, jokaista käyttäjää inklusiivisesti palvelevat tilat kuvastavat projektin sosiaalista vastuullisuutta.

  Vuosi 2022

  Työympäristöissä trendaavat nyt henkilöstön hyvinvointi ja työntekijöiden kohtauspaikat >

  Pääsarja: Agile Work & Bluefors 
  Bluefors kaipasi kokonaisvaltaista tilakonseptia, joka tukisi yrityksen identiteettiä tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvänä kansainvälisenä kasvuyrityksenä ja tarjoaisi mahdollisuuksia yrityksen kasvaessa. Agile Work loi Blueforsille täysin uudenlaisen työympäristökonseptin, jonka keskeiseksi elementiksi muodostui henkilöstöravintola. Työympäristöä suunniteltiin yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pyrittiin aidosti ensiluokkaisiin ratkaisuihin. Suunnittelussa hyödynnettiin 3D-visualisointeja ja animaatioita ja 3D-visualisointien ansiosta myös erikoissuunnittelijat saivat yhtenäisen käsityksen halutusta lopputuloksesta. Virtuaalista todellisuutta hyödynnettiin myös tilan hahmottamisessa ja sen avulla kerättiin arvokasta palautetta, jonka kautta hiottiin vielä yksityiskohtia ja valittiin materiaaliratkaisuja.

  Vastuullisuus: Mushrooming & Monoma: Mushrooming-työhuoneverkoston ja kiinteistömanageri Monoma Finlandin yhteistyö 
  Mushrooming ry:n ja Monoma Finlandin yhteistyö tuo ketteryyttä koronan jälkeiseen työkulttuuriin ja tyhjien toimistokiinteistöjen käyttöönottoon. Aikaisemmin tyhjät kiinteistöt ja niiden potentiaaliset käyttäjät eivät ole kohdanneet, mutta Mushrooming ry:n ja Monoman yhteistyö edesauttaa näitä kohtaamisia. Yhteistyön myötä pyritään luomaan yhteisöllisiä työtiloja, jotka ovat persoonallisia ja joiden ydinryhmä on pieni. Myös suuret yritykset voivat vuokrata niistä työntekijöilleen työpisteen. Ensimmäisenä vuokralaisena yhteistyössä oli Helsinki Urban Art ry ja vastaavia kokeiluja on suunnitteilla myös muihin tiloihin. 

  Yrityskulttuuri ja johtaminen: If: If rinnallasi 
  Ifin Espoon toimisto muutti keväällä 2021 uusiin tiloihin ja tätä edelsi yrityksen kulttuurinmuutostyö. Organisaatiokulttuuria alettiin kehittämään Paras työpaikka -ohjelmalla, jonka painopisteinä olivat yhteisöllisyyden rakentaminen ja inklusiivisuuden huomioiminen niin toimitilaratkaisuissa kuin kulttuurissakin. Tämän myötä myös johtamisesta tuli yhteisöllisempää ja esihenkilöfoorumeissa annettiin työkaluja oman tiimin johtamiseen muutosta ennen ja sen aikana. Lisäksi koko henkilökunta pidettiin uutiskirjeillä ajan tasalla ja heitä osallistettiin Viima-sovelluksen avulla. Muuton jälkeen apuna on ollut Keilalampi Guidebook. Lisäksi Smart Office -työkalu Empathic Building ja WELL-sertifikaatin hakeminen ovat tukeneet muutoksissa. Suurena muutoksena on ollut omista työpisteistä siirtyminen Activity Based Working -malliin ja tässä kulttuurinmuutoksen johtaminen on ollut keskiössä. Aikaisempaa vahvemman yhteishengen kehittyminen on huomattu myös henkilöstön joukossa ja se on noussut esille kyselyissä.

  Fyysinen työympäristö: Rune & Berg & Postnord 
  PostNordin työympäristöhankkeen tavoitteena oli luoda yhteisöllisyyttä ja henkilökunnan tarpeita tukeva pääkonttori toimiston sijainnin ja toiminnallisuuden kannalta. Rune & Berg toteutti tarvemäärityksen ja tilasuunnittelun vahvasti yhteistyössä asiakkaan kanssa keskittyen työntekijäymmärrykseen. Tarvemäärityksen pohjalta tilasuunnittelua ohjasi tavoiteltu kokemus, joka on nykyaikainen, houkutteleva, vastuullinen ja energinen. Vastuullisuus on myös huomioitu ja hanke on arvioitu kestävän kehityksen asiantuntijoiden toimesta vastuulliseksi teoksi Planet Company -yhteisössä. Lopputuloksena Postnordin työympäristöhankkeessa ovat houkuttelevat ja edustavat uudet tilat keskeisellä sijainnilla. 

  Uudet työvälineet ja teknologioiden kehittäminen: Workspace: Sanoin-sovellus  
  Hybridiajan toimistoilta toivotaan erityisesti kohtaamisia ja Sanoin-sovellus auttaa näiden kehittämisessä. Workspace Oy suunnitteli ja kehitti yhdessä Futuricen kanssa vuorovaikutusta mittaavan ja analysoivan Sanoin-sovelluksen. Sovelluksen avulla voidaan mitata puheenvuorojen jakautumista tasaisesti ja kohtaamisten määrää ja energisyyttä. Tästä saatavaa tietoa on mahdollista hyödyntää myös fyysisten työympäristöjen kehittämiseen. Sovellus käyttää tekoälyä vastuullisesti ja yksityisyydensuoja varmistetaan tietojen anonymisoinnilla ja aggregoinnilla. Sovellus on ollut aluksi käytössä rajatulle joukolle ja se tulee julkisesti saataville vuoden 2022 aikana. 

  Vuosi 2021

  Elisan virtuaalinen työympäristö palkittiin Vuoden työympäristötekona >

  Pääsarja: Elisa: Fyysinen ja digitaalinen työympäristö tukee virtuaalista työntekijäympäristöä    
  Elisalla perustettiin kaksi ryhmää työskentelemään korona-asioiden parissa. Pienemmän ydinryhmän kautta ohjattiin kriittisiä toimenpiteitä, kuten suojavarusteiden jakamista. Laajennettu ryhmä ylläpiti tilannekuvaa eri toiminnoista. Elisalla oli jo aiemmin totuteltu monimuotoiseen työn kulttuuriin, antureihin ja työpisteiden varaamiseen. Jo tehty työ helpotti laajamittaiseen etätyöskentelyyn siirtymistä, digitaalisen Reittioppaan laajempaa käyttöä ja antureiden hyödyntämistä esimerkiksi ravintolapalveluiden ja siivouksen mitoittamiseen.

  Yrityskulttuuri ja johtaminen: A-Insinöörit: Paras työpaikka – sijainnista riippumatta
  A-Insinöörien siirtymä etätöihin tapahtui nopeasti. Kokoukset ja asiakastapaamiset muuttuivat virtuaalikokouksiksi, työpaikkojen kohtaamispaikat siirtyivät kahvihuoneista chat-ryhmiin ja virtuaalikahvitteluihin. Työyhteisön suuremmat tapahtumat muuttuivat virtuaaliyhdessäoloksi. Onnistumisen taustalla on yhdessä tekemisen kulttuurin, esimiesvalmennusten sekä yritysjohdon ja henkilöstön välinen vahva luottamus. Tämä näkyy myös henkilökunnan työhyvinvointikyselyissä.

  Uudet työvälineet, teknologiat ja tiedolla johtaminen: Spacent: Vajaakäyttöiset tilat työkäyttöön
  Spacentin avulla kiinteistöjen omistajat ja vuokranantajat pystyvät tarjoamaan vajaakäyttöistä ja tyhjää tilaa työntekijöiden käyttöön joustavasti ympäri kaupunkia. Spacentin tavoitteena on muuttaa kaupunkien tilojen käyttöä kestävämpään suuntaan. 

  Fyysisen työympäristön kehittäminen: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala: Työympäristön muutos ja ketterät uudet toimintatavat pandemiaan vastaamisessa 
  Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut kokonaisvaltaista yrityskulttuurin ja työympäristön muutosta jo usean vuoden ajan. Pandemia nopeutti valmisteltuja toimenpiteitä, kuten etätyön johtamista ja pilvipalveluiden käyttöönottoa. Pandemian alkuaikana Kaupunkiympäristön uudesta toimitalosta otettiin monitoimitila kaupungin muuhun käyttöön ja osa tiloista suljettiin. Asiakaspalvelussa siirryttiin ajanvaraukseen ja sähköisiin kanaviin. Asiakkaiden ja työntekijöiden liikkuminen talossa eriytettiin ja kohtaamiset tiloissa minimoitiin.

  Vuosi 2020

  Solitan ja Fyran yhteistyössä toteuttama työympäristökonsepti joustaa työelämän tarpeisiin >

  1 sija: Fyra – Solita
  Teknologiayritys Solita valitsi Fyran luomaan toimitilojensa uutta kattokonseptia, joka samalla muuttaisi kasvavan yrityksen työnteon mallia.  Projektiryhmä lähti luomaan toimitilaa, joka mahdollistaa kasvun ilman että tilan neliöt lisääntyvät. Fyra kehitti Solitan palvelumuotoilijoiden kanssa co-designin keinoin toimintamallin, jossa Solitan työntekijät pääsivät työpajojen kautta mukaan konseptin suunnitteluun. Solitan tilatyypit räätälöitiin vastaamaan käyttäjien ja tiimien tarpeita.

  2 sija: Säterinportti
  Säterinportti tarjoaa uuden ajan toimistotilaa, jossa muuttunut työelämä ja työhyvinvointi ovat koko suunnittelun lähtökohta. Säterinportissa yhdistyy työhyvinvointi ja ympäristöystävällisyys. Säterinportti on ensimmäinen kiinteistö Suomessa, joka on saavuttanut kansainvälisen WELL-hyvinvointisertifikaatin.

  3 sija: Kesko
  Keskon uusi K-Kampus valmistui kesäkuussa 2019, jolloin sinne muutti 1800 keskolaista kahdeksasta eri toimipisteestä. Tämän mittavan kulttuurimuutoshankkeen myötä saman katon alle tuotiin kolme eri toimialaa, jotka ovat aiemmin toimineet eri toimipisteissä. Suunnittelussa otettiin vastuullisuus hyvin huomioon ja kampus suunniteltiin vastaamaan henkilöstön tarpeita.

  Vuosi 2019

  Vuoden työympäristöteko -kilpailun voittaja herätti henkiin entisen Nokian kampuksen >

  Voittaja: Salo IoT Campus

  Salo IoT Campus on perustettu vuonna 2017 entisen Nokian kampuksen tiloihin. Vuoden 2018 aikana on tehty erilaisia muutostöitä, jotta tilat palvelisivat paremmin nykyisiä käyttäjiään monikäyttäjäympäristönä. Tiloihin on avattu uudistetut coworking -tilat sekä rakennettu pientoimistoja eri siipiin. On myös keskitytty palveluintran luomiseen erilaisten vapaa-ajan palveluiden avulla, kuten elokuvailloilla sekä yhteisillä liikuntavuoroilla.