• fi
 • en
 • Workplace Awards -kilpailu

  Workplace Awards -kilpailu 

  Vuoden työympäristöteko -kilpailu on nyt Workplace Awards -kilpailu. Raklin ja IFMA Finland ry:n yhteisen kilpailun tavoitteena on työympäristöjohtamisen tunnettuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen. Samalla tuodaan tunnetuksi parhaita caseja työympäristöjen kehittämisen saralla ja viedään näin alaa eteenpäin.

  Workplace Awards -kilpailun osallistujina ovat olleet organisaatiot tai teon toteutuksessa mukana olleet tahot. Kilpailuun on voinut osallistua niin pienillä kuin suurilla työympäristöteoilla, kuitenkin niin, että teon tulee olla toteutettu kyseisen osallistumisvuoden aikana.

  Lisätietoa:
  Workplace Awards -kilpailu 2023

  Vuoden työympäristöteko -kilpailun voittajat

  Vuosi 2022

  Työympäristöissä trendaavat nyt henkilöstön hyvinvointi ja työntekijöiden kohtauspaikat >

  Pääsarja: Agile Work & Bluefors 
  Bluefors kaipasi kokonaisvaltaista tilakonseptia, joka tukisi yrityksen identiteettiä tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvänä kansainvälisenä kasvuyrityksenä ja tarjoaisi mahdollisuuksia yrityksen kasvaessa. Agile Work loi Blueforsille täysin uudenlaisen työympäristökonseptin, jonka keskeiseksi elementiksi muodostui henkilöstöravintola. Työympäristöä suunniteltiin yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pyrittiin aidosti ensiluokkaisiin ratkaisuihin. Suunnittelussa hyödynnettiin 3D-visualisointeja ja animaatioita ja 3D-visualisointien ansiosta myös erikoissuunnittelijat saivat yhtenäisen käsityksen halutusta lopputuloksesta. Virtuaalista todellisuutta hyödynnettiin myös tilan hahmottamisessa ja sen avulla kerättiin arvokasta palautetta, jonka kautta hiottiin vielä yksityiskohtia ja valittiin materiaaliratkaisuja.

  Vastuullisuus: Mushrooming & Monoma: Mushrooming-työhuoneverkoston ja kiinteistömanageri Monoma Finlandin yhteistyö 
  Mushrooming ry:n ja Monoma Finlandin yhteistyö tuo ketteryyttä koronan jälkeiseen työkulttuuriin ja tyhjien toimistokiinteistöjen käyttöönottoon. Aikaisemmin tyhjät kiinteistöt ja niiden potentiaaliset käyttäjät eivät ole kohdanneet, mutta Mushrooming ry:n ja Monoman yhteistyö edesauttaa näitä kohtaamisia. Yhteistyön myötä pyritään luomaan yhteisöllisiä työtiloja, jotka ovat persoonallisia ja joiden ydinryhmä on pieni. Myös suuret yritykset voivat vuokrata niistä työntekijöilleen työpisteen. Ensimmäisenä vuokralaisena yhteistyössä oli Helsinki Urban Art ry ja vastaavia kokeiluja on suunnitteilla myös muihin tiloihin. 

  Yrityskulttuuri ja johtaminen: If: If rinnallasi 
  Ifin Espoon toimisto muutti keväällä 2021 uusiin tiloihin ja tätä edelsi yrityksen kulttuurinmuutostyö. Organisaatiokulttuuria alettiin kehittämään Paras työpaikka -ohjelmalla, jonka painopisteinä olivat yhteisöllisyyden rakentaminen ja inklusiivisuuden huomioiminen niin toimitilaratkaisuissa kuin kulttuurissakin. Tämän myötä myös johtamisesta tuli yhteisöllisempää ja esihenkilöfoorumeissa annettiin työkaluja oman tiimin johtamiseen muutosta ennen ja sen aikana. Lisäksi koko henkilökunta pidettiin uutiskirjeillä ajan tasalla ja heitä osallistettiin Viima-sovelluksen avulla. Muuton jälkeen apuna on ollut Keilalampi Guidebook. Lisäksi Smart Office -työkalu Empathic Building ja WELL-sertifikaatin hakeminen ovat tukeneet muutoksissa. Suurena muutoksena on ollut omista työpisteistä siirtyminen Activity Based Working -malliin ja tässä kulttuurinmuutoksen johtaminen on ollut keskiössä. Aikaisempaa vahvemman yhteishengen kehittyminen on huomattu myös henkilöstön joukossa ja se on noussut esille kyselyissä.

  Fyysinen työympäristö: Rune & Berg & Postnord 
  PostNordin työympäristöhankkeen tavoitteena oli luoda yhteisöllisyyttä ja henkilökunnan tarpeita tukeva pääkonttori toimiston sijainnin ja toiminnallisuuden kannalta. Rune & Berg toteutti tarvemäärityksen ja tilasuunnittelun vahvasti yhteistyössä asiakkaan kanssa keskittyen työntekijäymmärrykseen. Tarvemäärityksen pohjalta tilasuunnittelua ohjasi tavoiteltu kokemus, joka on nykyaikainen, houkutteleva, vastuullinen ja energinen. Vastuullisuus on myös huomioitu ja hanke on arvioitu kestävän kehityksen asiantuntijoiden toimesta vastuulliseksi teoksi Planet Company -yhteisössä. Lopputuloksena Postnordin työympäristöhankkeessa ovat houkuttelevat ja edustavat uudet tilat keskeisellä sijainnilla. 

  Uudet työvälineet ja teknologioiden kehittäminen: Workspace: Sanoin-sovellus  
  Hybridiajan toimistoilta toivotaan erityisesti kohtaamisia ja Sanoin-sovellus auttaa näiden kehittämisessä. Workspace Oy suunnitteli ja kehitti yhdessä Futuricen kanssa vuorovaikutusta mittaavan ja analysoivan Sanoin-sovelluksen. Sovelluksen avulla voidaan mitata puheenvuorojen jakautumista tasaisesti ja kohtaamisten määrää ja energisyyttä. Tästä saatavaa tietoa on mahdollista hyödyntää myös fyysisten työympäristöjen kehittämiseen. Sovellus käyttää tekoälyä vastuullisesti ja yksityisyydensuoja varmistetaan tietojen anonymisoinnilla ja aggregoinnilla. Sovellus on ollut aluksi käytössä rajatulle joukolle ja se tulee julkisesti saataville vuoden 2022 aikana. 

  Vuosi 2021

  Elisan virtuaalinen työympäristö palkittiin Vuoden työympäristötekona >

  Pääsarja: Elisa: Fyysinen ja digitaalinen työympäristö tukee virtuaalista työntekijäympäristöä    
  Elisalla perustettiin kaksi ryhmää työskentelemään korona-asioiden parissa. Pienemmän ydinryhmän kautta ohjattiin kriittisiä toimenpiteitä, kuten suojavarusteiden jakamista. Laajennettu ryhmä ylläpiti tilannekuvaa eri toiminnoista. Elisalla oli jo aiemmin totuteltu monimuotoiseen työn kulttuuriin, antureihin ja työpisteiden varaamiseen. Jo tehty työ helpotti laajamittaiseen etätyöskentelyyn siirtymistä, digitaalisen Reittioppaan laajempaa käyttöä ja antureiden hyödyntämistä esimerkiksi ravintolapalveluiden ja siivouksen mitoittamiseen.

  Yrityskulttuuri ja johtaminen: A-Insinöörit: Paras työpaikka – sijainnista riippumatta
  A-Insinöörien siirtymä etätöihin tapahtui nopeasti. Kokoukset ja asiakastapaamiset muuttuivat virtuaalikokouksiksi, työpaikkojen kohtaamispaikat siirtyivät kahvihuoneista chat-ryhmiin ja virtuaalikahvitteluihin. Työyhteisön suuremmat tapahtumat muuttuivat virtuaaliyhdessäoloksi. Onnistumisen taustalla on yhdessä tekemisen kulttuurin, esimiesvalmennusten sekä yritysjohdon ja henkilöstön välinen vahva luottamus. Tämä näkyy myös henkilökunnan työhyvinvointikyselyissä.

  Uudet työvälineet, teknologiat ja tiedolla johtaminen: Spacent: Vajaakäyttöiset tilat työkäyttöön
  Spacentin avulla kiinteistöjen omistajat ja vuokranantajat pystyvät tarjoamaan vajaakäyttöistä ja tyhjää tilaa työntekijöiden käyttöön joustavasti ympäri kaupunkia. Spacentin tavoitteena on muuttaa kaupunkien tilojen käyttöä kestävämpään suuntaan. 

  Fyysisen työympäristön kehittäminen: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala: Työympäristön muutos ja ketterät uudet toimintatavat pandemiaan vastaamisessa 
  Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut kokonaisvaltaista yrityskulttuurin ja työympäristön muutosta jo usean vuoden ajan. Pandemia nopeutti valmisteltuja toimenpiteitä, kuten etätyön johtamista ja pilvipalveluiden käyttöönottoa. Pandemian alkuaikana Kaupunkiympäristön uudesta toimitalosta otettiin monitoimitila kaupungin muuhun käyttöön ja osa tiloista suljettiin. Asiakaspalvelussa siirryttiin ajanvaraukseen ja sähköisiin kanaviin. Asiakkaiden ja työntekijöiden liikkuminen talossa eriytettiin ja kohtaamiset tiloissa minimoitiin.

  Vuosi 2020

  Solitan ja Fyran yhteistyössä toteuttama työympäristökonsepti joustaa työelämän tarpeisiin >

  1 sija: Fyra – Solita
  Teknologiayritys Solita valitsi Fyran luomaan toimitilojensa uutta kattokonseptia, joka samalla muuttaisi kasvavan yrityksen työnteon mallia.  Projektiryhmä lähti luomaan toimitilaa, joka mahdollistaa kasvun ilman että tilan neliöt lisääntyvät. Fyra kehitti Solitan palvelumuotoilijoiden kanssa co-designin keinoin toimintamallin, jossa Solitan työntekijät pääsivät työpajojen kautta mukaan konseptin suunnitteluun. Solitan tilatyypit räätälöitiin vastaamaan käyttäjien ja tiimien tarpeita.

  2 sija: Säterinportti
  Säterinportti tarjoaa uuden ajan toimistotilaa, jossa muuttunut työelämä ja työhyvinvointi ovat koko suunnittelun lähtökohta. Säterinportissa yhdistyy työhyvinvointi ja ympäristöystävällisyys. Säterinportti on ensimmäinen kiinteistö Suomessa, joka on saavuttanut kansainvälisen WELL-hyvinvointisertifikaatin.

  3 sija: Kesko
  Keskon uusi K-Kampus valmistui kesäkuussa 2019, jolloin sinne muutti 1800 keskolaista kahdeksasta eri toimipisteestä. Tämän mittavan kulttuurimuutoshankkeen myötä saman katon alle tuotiin kolme eri toimialaa, jotka ovat aiemmin toimineet eri toimipisteissä. Suunnittelussa otettiin vastuullisuus hyvin huomioon ja kampus suunniteltiin vastaamaan henkilöstön tarpeita.

  Vuosi 2019

  Vuoden työympäristöteko -kilpailun voittaja herätti henkiin entisen Nokian kampuksen >

  Voittaja: Salo IoT Campus

  Salo IoT Campus on perustettu vuonna 2017 entisen Nokian kampuksen tiloihin. Vuoden 2018 aikana on tehty erilaisia muutostöitä, jotta tilat palvelisivat paremmin nykyisiä käyttäjiään monikäyttäjäympäristönä. Tiloihin on avattu uudistetut coworking -tilat sekä rakennettu pientoimistoja eri siipiin. On myös keskitytty palveluintran luomiseen erilaisten vapaa-ajan palveluiden avulla, kuten elokuvailloilla sekä yhteisillä liikuntavuoroilla.