• fi
 • en
 • Tiedon harmonisointi

  Rakli edistää tiedon harmonisointia

  Kiinteistö- ja rakentamisalan digitaalisuuden edistämisen yksi kulmakiviä on tiedon harmonisoinnin eteen tehtävä työ. Tiedon harmonisointi mahdollistaa tiedon yksikäsitteisen käsittelyn ja on siten edellytys esimerkiksi tiedon koneluettavuudelle. Tämän hetken haasteita alan tiedon hallinnassa ovat muun muassa tiedonhallinnan standardien suuri määrä ja päällekkäisyys sekä siitä seuraava käsityön määrä erilaisissa tiedonsiirroissa.

  Rakli on yhdessä sidosryhmäverkostonsa kanssa mukana määrittelemässä, miten tiedon harmonisointia viedään jatkossa eteenpäin siten, että työllä tuetaan nopeasti kasvavien tietomäärien hallintaa ja tietomallinnuksen tarpeita. Tiedostamme, että rakennuttajien vaatimukset ja esimerkki ovat tässäkin asiassa keskeisiä muutoksien saamiseksi.

  Lisätietoa:
  Platform of Trust

  Kiinteistö- ja rakennusalan tiedonhallinnan tehostamiseksi tuemme Suomen Tilaajavastuun Platform of Trust -hanketta tiedon yhteensopivuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Kiinteistönomistajien ja rakennuttajien etu on, että tietoa on mahdollisimman monipuolisesti käytettävissä rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa. Tällöin panostukset voidaan keskittää tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen muun muassa palveluiden luomiseksi rakennetun ympäristön käyttäjille erityyppisten yhteensopivuus- ja rajapintaongelmien ratkaisun sijaan.

  Rakli myös tukee KIRA-digissä käynnistettyä ja KIRAHubin piirissä jatkuvaa harmonisointityötä.

  Liity rakennetun ympäristön ekosysteemiin:
  KIRAHub