• fi
 • en
 • Tiedon harmonisointi

  Rakli edistää tiedon harmonisointia

  Kiinteistö- ja rakentamisalan digitaalisuuden edistämisen yksi kulmakiviä on tiedon harmonisoinnin eteen tehtävä työ. Tiedon harmonisointi mahdollistaa tiedon yksikäsitteisen käsittelyn ja on siten edellytys esimerkiksi tiedon koneluettavuudelle. Tämän hetken haasteita alan tiedon hallinnassa ovat muun muassa tiedonhallinnan standardien suuri määrä ja päällekkäisyys sekä siitä seuraava käsityön määrä erilaisissa tiedonsiirroissa.

  Kiinteistönomistajien ja rakennuttajien etu on, että tietoa on mahdollisimman monipuolisesti käytettävissä rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa. Tällöin panostukset voidaan keskittää tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen muun muassa palveluiden luomiseksi rakennetun ympäristön käyttäjille erityyppisten yhteensopivuus- ja rajapintaongelmien ratkaisun sijaan.

  Rakli tukee esimerkiksi KIRA-digissä käynnistettyä ja KIRAHubin piirissä jatkuvaa harmonisointityötä.

  Liity rakennetun ympäristön ekosysteemiin:
  KIRAHub