• fi
 • en
 • Anssi Salonen: Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa

  Minulle tapahtuu usein niin, etten ensin huomaa mitään, ja sitten yhtäkkiä maailma onkin jo muuttunut ympärilläni. Esimerkiksi pukeutuminen tai viime aikoina myös syöminen tuntuvat noudattavan tätä kaavaa: ensin minusta kaikki pukeutuvat farkkuihin ja puhuvat karppaamisesta, ja kun seuraavan kerran käyn kaupassa, kaikki pyörivätkin juoksuhousuissaan Nyhtökaura-hyllyn ympärillä. Meidän alalla vastaava ilmiö on tapahtunut vastuullisuuden kanssa.

  Kiinteistöliiketoiminnassa aikaisemmin marginaalisena esiintynyt vastuullisuus onkin muutamassa vuodessa muuttunut täysin valtavirraksi. Muutos on tullut samaan aikaan useasta suunnasta. Ensinnäkin käyttäjät ovat alkaneet vaatia kestävien arvojen mukaisia tilaratkaisuja. Toisaalta pääoma on alkanut hakeutua eettisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Kolmanneksi omistajat näkevät vastuullisen toiminnan myös riskien pienentämisenä. Ja neljäntenä julkiset toimijat pyrkivät säädöksillä kansainvälisiin päästöjenvähennystavoitteisiin.

  Näiden kaikkien kehityskulkujen taustalla isona ajurina toimivat digitaalisuus ja sosiaalinen media, jotka ovat tehneet kaikkien osapuolten toiminnasta läpinäkyvää. Kiinteistöliiketoimintaa voidaan hyvin pitää edelläkävijänä vastuullisuusasioissa. Markkinoilta on esimerkiksi voinut jo pitkään ostaa tai vuokrata läpinäkyvästi sertifioidun toimitilan itselleen tai yritykselleen. Myös vastuullisuudesta kertominen sekä vertailu ovat jo hyvin vakiintumassa muun muassa GRI:n ja GRESBin myötä.

  Vastuullisuuden ja kestävyyden on myös todettu linkittyvän vahvasti taloudelliseen tuloksellisuuteen. Inrevin ja GRESBin mukaan eurooppalaisessa kiinteistöliiketoiminnassa vastuullisimpien ja vähiten vastuullisten GRESB-yritysten tulokset eroavat toisistaan 2,75 prosenttia. Amerikassa korkeamman GRESB-arvion saaneiden REIT-rahastojen on todettu tarjoavan korkeampia tuottoja. Samaan johtopäätökseen vastuullisuuden ja tuottojen suhteesta on päätynyt myös mm. University of Cambigen Franz Fuerst tutkiessaan laajaa globaalia REIT-aineistoa vuosilta 2011-2014.

  Myös Suomessa kiinteistöliiketoiminta on vastuullisuuden osalta hyvässä tilanteessa. Täällä on useimmissa tapauksissa jo pitkään toimittu vastuullisesti – esimerkiksi sosiaaliset kysymykset ovat useimmilla toimijoilla hyvällä mallilla. Näistä ei ehkä aina vain ole muistettu huudella ja toki on alan yrityksillä parannettavaakin. Parantamalla suomalaisen kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuutta entisestään ja kertomalla siitä voimme tehdä Suomen kiinteistömarkkinoista entistä houkuttelevammat ja kiinteämmän osan globaalia toimintaa.

  Me RAKLIssa haluamme edistää strategiamme kivijalassa olevia vastuullisuutta ja kestävää kehitystä pitkäjänteisesti. Tuoreimpien ponnistelujen ansiosta olemme KTI:n ja kymmenen kiinteistöalan yrityksen kanssa toteuttaneet vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan raportointityökalun. Työkalun avulla olemme pyrkineet tasoittamaan tietä kohti kansainvälisiä raportointimalleja ja toisaalta sopimaan vertailukelpoisen tiedon varmistamiseksi sisällöstä ja laskentatavoista. Se on räätälöity suomalaisen kiinteistöliiketoiminnan tarpeisiin.

  Laadimme parhaillaan RAKLIn suositusta ”Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta”, joka kannustaa kaikkia tarkastelemaan kriittisesti omaa toimintaansa ja kertomaan siitä avoimesti. Rungon muodostavat:

  1. vastuullinen toiminta
  2. siitä läpinäkyvästi kertominen
  3. raportoinnin mahdollisimman yhtenäinen ja kattava sisältö
  4. KTI-RAKLI-työkalun käyttö (tutustu työkaluun)

  RAKLIn Sijoittaminen ja rahoitus -toimikunta viimeistelee suositusta helmikuun kokouksessaan. Toivottavasti vastuullisuudesta on jo tullut osa sinunkin arkeasi ja käytät oheista työkalua raportoinnin tukena. Ota siitä kaikki hyöty irti!

  Anssi Salonen