• fi
 • en
 • Anssi Salonen: MVP, PropTech, ReCoTech – hyppää startup-kartalle!

  Minkä tahansa asian ollessa kyseessä siihen vihkiytyneidet ihmisten kohdatessa ilma täyttyy pian ulkopuolisille käsittämättömistä termeistä ja vielä erikoisemmista lyhenteistä. Itse olin urheilusta kiinnostuneena lapsena oppinut MVP-termin käytön jo aikaisin. Pihalla palloa pompotellessani ihailin ja matkin viisi kertaa Most Valuable Player -tittelin voittanutta koripalloilija Michael Jordania.

  Nykyisin kuulen työelämässä yhä useammin MVP-termin. Tällä kertaa se ei ole liity koripalloon, eikä pikkujouluissa palkittavaan vuoden työntekijään. Vaan tuotekehityksessä syntyneelle ja sittemmin startup-kirjailijoiden Steve Blankin ja Eric Riesin tunnetuksi tekemään ajatukseen nopeasta etenemisestä ja käyttäjäpalautteen keräämisestä ”yksinkertaisimman toteuttamiskelpoisen tuotteen” avulla.

  Näennäisesti näillä kahdella irrallisella MVP-termillä taitaa kuitenkin olla vahva yhtymäkohta – usein ensimmäinen versio on se arvokkain versio. Arvo syntyy tekemisestä ja oppimisesta, eikä ikuisuuksiin jatkuvasta täydellisyyden tavoittelusta ja speksaamisesta.

  Rakennettu ympäristö huutaa uudistamista ja tuottavuuden kasvua (globaaliin kuoroon liittyivät WEF+BCG sekä McKinsey tuoreilla katsauksillaan). Yhä useammin yrityksien ja toimialan uudistumiseen haetaan ratkaisuja digitalisaatiosta ja startupeista.

  Kirjoitin syksyllä tällä samalla palstalla, kuinka amerikkalainen toimija oli listannut globaalisti 1200 kiinteistö- ja rakennusalan starttia. Aiheesta puhuessani tämä selvä muutoksen merkki ei kuitenkaan aina tavoittanut kuulijoita. Keskustellessani paremmin tarttuvien paikallisten positiivisten esimerkkien esiin tuomisesta Mikael Långströmin ja Teemu Lehtisen kanssa, päätimme tarttua haasteeseen. Päätimme tehdä MVP:n, julkaista sen ja antaa sen täydentyä verkossa toimijoiden itsensä toimesta.

  Pari iltaa myöhemmin olimmekin kaivaneet yli 80 PropTech-yritystä, luokitelleet ne sekä kasanneet sivut, joilla karttamme oli tutkittavissa ja jaettavissa. Sivusto sai huomiota heti julkistuksensa yhteydessä, samana iltana oli kourallinen startteja ilmoittautunut mukaan ja seuraavan päivänä sivua oli jaettu jo reilut 3000 kertaa eri kanavissa. Innokkaita tutustujia löytyi muun muassa pankkisektorilta sekä aina Berliinistä ja San Franciscosta asti.

  Julkaisemalla kartan Suomen kiinteistö- ja rakentamis-alan ja uuden teknologian risteysalueen yrityksistä, olimme luoneet väylän starteille päästä esiin ja kanavan tulla löydetyksi samalla, kun olimme auttaneet kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksiä löytämään itselleen sopivia ketteriä kumppaneita.

  Saimmekin välittömästi palautetta tällaisen kartan hyödyllisyydestä. Olimme edistämässä alan ekosysteemin hahmottumista ja vahvistumista. Positiivisina lieveilmiöinä olimme lisänneet kotimaisen PropTech-kentän näkyvyyttä ja houkuttelevuutta maailmalla.

  Millaisia yrityksiä täällä sitten toimii? Selvityksemme vahvisti selkeästi aavistuksen siitä, että uusilla toimijoilla on halua haastaa koko rakennettu ympäristö kehittymään elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Toinen toistaan fiksumpien liikeideoiden avulla startit haluavat uudistaa niin suunnittelun, toteutuksen, omistamisen, transaktion kuin ylläpidonkin eri osa-alueita.

  Ilolla voi myös huomata erilaisten teknisten kehitysaskelien tulevan ryminällä rakennettuun ympäristöön. Lukumääräisesti suurin joukko startteja löytyy lisätyn-/jaetun-/yhdistetyn todellisuuden teknologioiden hyödyntäjistä. Myös epäonnistuneiden projektien helmasyntiin, heikkoon yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, on tarjolla runsaasti uusia ratkaisuja erilaisten yhteistyöalustojen tarjoajien myötä.

  Pelkkä MVP-kartan julkaisu ja sen täydentymisen mahdollistaminen joukkoistamalla on luonnollisesti vain yksi askel. Me olemme RAKLIssa vahvasti sitoutuneet kiinteistöalan uudistamiseen ja jatkammekin työtä muun muassa laajentamalla viime vuonna luotua ReCoTech Meetupia SLUSHin rinnakkaistapahtumasta kokovuoden kattavaksi tapahtumien sarjaksi.

  Lajinsa ensimmäinen ReCoTech Breakfast, joka yhdistää tietoiskumaisen aamukahvikonseptin startupien pitchaamiseen, järjestetään perjantaina 7.4.2017 teemalla Re-newable energy. Kalenteriin kannattaa merkitä myös uusien arkkitehtivetoisten startupien esittäytyminen 11.4. ja vuoden kohokohdaksi jälleen SLUSHin virallisena rinnakkaistapahtuma järjestettävä ReCoTech Meetup 30.11. – tällä kertaa entistä upeampana ja parempana, suoraan Messukeskuksen pääoven vieressä.

  Anssi Salonen

  Lyhyen oppimäärän suomi-startup-sanakirja:
  PropTech = [Property Technology] Kiinteistöalan ja uuden teknologian kohtaaminen, yleensä tarkoitetaan kiinteistöteknologian startup-yrityksiä ja niiden toimintaa.
  ReCoTech = [Real Estate and Construction Technology] lähes sama kuin edellä, mutta kuvaa vahvemmin Suomessa laajasti käytettyä Kiinteistö- ja rakennusalan eli Kira-kokonaisuutta. Käytetään myös suomalaisen PropTech-liikkeen yhteydessä.
  MVP = [Minium Viable Product] mahdollisimman aikaisin julkaistava tuote tai palvelu, jolla on tarkoitus kerätä todellista käyttäjäpalautetta ja parantaa tuotetta.
  Pitchaus = Hyvin tiivis myyntipuhe, useimmiten tarkoitetaan startupin myyntipuhetta pääomasijoituksen tai asiakkuuden saamiseksi.